سوالات متن درس ۱۶ هدیه پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۶ هدیه پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۶ هدیه پنجم

۱-چرا روزقیامت یوم الحساب نامیده می شود ؟

چون روز قیامت به حساب تک تک اعمال انسان ها رسیدگی می شود.

۲-یوم الحساب چه روزی است ؟

روز قیامت

۳-روز قیامت چه نام دارد ؟

یوم الحساب

۴-پیامبر اکرم درباره ی رسیدگی به اعمال چه فرموده اند ؟

فرموده اند : پیش ازآنکه به حساب شما رسیدگی شود به حساب خود برسید .

۵-نام دیگر یوم الحساب چیست ؟

روز قیامت

۶-حساب به چه معناست ؟

شمردن

۷-معنی حدیث «الیوم عمل ولا حساب ؛ وغدا حساب و لا عمل » را بنویسید .

این دنیا جای انجام دادن کارهاست و حسابرسی در آن وجود ندارد ؛ اما روز قیامت روز حسابرسی اعمال است و کار کردن در آن وجود ندارد .

۸-در چه روزی همه کارهای ما توسط خداوند داوری می شود ؟

روز قیامت

۹-حدیث «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» از کیست ؟

رسول خدا

۱۰-سه مورد از کارهایی که میتوانیم انجام دهیم و در کارنامه اعمال خوب ثبت شود را نام ببرید .

خواندن نماز سر وقت – رفتار و کردار و گفتار نیک – پرهیز از اسراف و مال حرام

۱۱-نام دیگر روز قیامت ………… است .

یوم الحساب

۱۲-یوم الحساب نام دیگر …………. است .

روز قیامت

۱۳-در روز قیامت ……….. اعمال انسان ها را داوری می کند .

خداوند

۱۴-خداوند در ………. اعمال انسان هارا داوری می کند .

روز قیامت

۱۵-این دنیا جای …………. است .

انجام دادن کارها

۱۶-روز قیامت روز …………. است .

حسابرسی

۱۷-حاسبوا انفسکم قبل ان ……….. .

تحاسبوا

۱۸-الیوم عمل و ………… ؛ و غدا حساب و ………… .

لاحساب – لاعمل

۱۹-اعمال ما در ………… ثبت می شود .

کارنامه اعمال

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه