سوالات متن درس ۱۷ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۷ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۷ مطالعات ششم

۱-ایران از ………….. و ……….. به دریاها دسترسی دارد.

شمال – جنوب

۲-دریاها گودال های پر از آبی هستند که به ………. راه دارند.

اقیانوس ها

۳-به پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی زمین ……… می گویند.

اقیانوس

۴-دریای خزر در واقع یک ……. است. امّا به آن ………… میگویند.

دریاچه – دریا

۵-عمق دریای خزر در ……………… آن بسیار کم است در بعضی نواحی به کم تر از ………….. متر می رسد.

نواحی شمالی – ده

۶-عمق دریای خزر در نواحی جنوبی نزدیک به ایران، بیش از …………. متر است.

هزار

۷-میزان شوری آب …………. از دیگر دریاها و اقیانوسها کمتر است.

دریای خزر

۸-رودهای گرگان، ……………..، چالوس و ……………… به دریای خزر میریزند.

هزار – سفیدرود

۹-دریای خزر در نقشه های خارجی دریای ………. نامیده می شود.

کاسپین

۱۰-میزان شوری آب خلیج فارس از دریای عمان ………….. است.

بیش تر

۱۱-ساحل دریای عمان از ………. تا ……….. امتداد دارد.

بندر عبّاس – بندر گواتر

۱۲-دریای عمان به اقیانوس ……….. راه دارد.

هند

۱۳-خلیج فارس از طریق آبراهه ای به نام ………….. به دریای عمان وصل می شود.

تنگه ی هرمز

۱۴-بزرگترین جزیره ی ایران در خلیج فارس ……….. است.

قشم

۱۵-رود ……….. به دریای عمان میریزد.

سرباز

۱۶-عمق خلیج فارس به طور متوسّط …….. متر است.

سی

۱۷-اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

ا) دریا ب) اقیانوس ت) خور ث) تنگه

ا) دریاها گودال های پر از آبی هستند که به اقیانوس ها راه دارند

ب) اقیانوس ها پهنه های بسیار بزرگ آبی کرهی زمین هستند.

ت) در کناره های خلیج فارس بریدگیهای عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آنها «خور» میگویند.

ث) به آبراه های که دو دریا را به هم وصل میکند «تنگه» می- گویند.

۱۸-چرا دریای خزر در واقع یک دریاچه است؟

چون به اقیانوس راه ندارد.

۱۹-چرا به دریاچه ی خزر دریا می گویند؟

چون وسعت آن زیاد است و بزرگترین دریاچه ی جهان است.

۲۰-دریای خزر در طول تاریخ چه نامهایی داشته است؟

دریای گیاتن، دریای مازندران، دریای قزوین، دریای گرگان

۲۱-کدام رودها به دریای خزر می ریزند؟ آنها را نام ببرید.

رود گرگان – هراز – چالوس – سفیدرود

۲۲-دریای خزر، ایران را به کدام کشورها مربوط میکند؟

ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان

۲۳-جلگه های حاصلخیز ساحل دریای خزر چگونه به وجود آمده اند؟

رودهایی که از ایران به این دریا می ریزند، این جلگه ها را به وجود آورده اند.

۲۴-خلیج فارس از پیشروی آب کدام دریاها و در کدام خشکی ها ایجاد شده است؟

از پیشروی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی های ایران و عربستان

۲۵-خورها برای چه کاری مناسب هستند؟

برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها

۲۶-رودهایی که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید.

رود شور – رود مُنِد – رود جراحی – رود هندیجان – اروندرود –رود کارون

۲۷-چند جزیره ی متعلّق به ایران در خلیج فارس را نام ببرید

جزیره ی قشم – کیش – خارک – خارکو – الوان – هندورابی –تنب بزرگ و تنب کوچک و…

۲۸-ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورهای عربی همسایه است؟

مارات، قطر، عربستان و کویت

۲۹-کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به دریاهای ایران است؟ (خلیج فارس، دریای خزر، عمان)

۱- شوری آب آن بیشتر از دریای عمان است؟

۲- قزاقستان و ترکمنستان در اطراف آن قرار دارد

۳- داری جزیره های کوچک و بزرگ است.

۴- عمق آن به سمت اقیانوس بیشتر است.

۵- از دهانه ی اروندرود تا بندر عبّاس امتداد دارد.

۶- در بعضی جاها عمق آن به حدود ۳۰۰۰ متر می رسد.

۷- در نقشه های خارجی دریای کاسپین است

خلیج فارس: ۱ – ۳ – ۵

دریای خزر: ۲ – ۷

دریای عمان: ۴ – ۶

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها