سوالات متن درس ۱۷ مطالعات هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۷ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۷ مطالعات هشتم

۱-قاره آسیا از قطب شمال تا جنوب …‌‌‌‌ امتداد یافته است.

مدار استوا

۲-قاره آسیا از سه طرف به کدام اقیانوس ها متصل است.

شمال به منجمد شمالی-شرق به آرام-جنوب به هند

۳-قاره آسیااز طریق کدام تنگه از آمریکای شمالی و کدام کانال از آفریقا جدا می شود؟

تنگه برینگ از آمریکا-کانال سوئز از آفریقا

۴-اوراسیا به کجا گفته می شود؟

به دو قاره آسیاو اورپا که به هم چسبیده اند توسط بعضی از جغرافیدانان یک قاره نامیده می شود.

۵-رشته کوه …….. مرز بین آسیا و اروپا می باشد.

اورال

۶-ناهمواری ها در آسیا به سه بخش تقسیم می شوند نام ببرید.

فلات های بلندو کوه های مرتفع – سرزمین های پست – جزایر آتش فشانی

۷-فلات های آسیا را از غرب به شرق بنویسید.

آناتولی – ایران – تبت – مغولستان

۸-بلند ترین قله جهان و آسیا چه نام دارد در کدام رشته کوه و فلات؟

اورست،در رشته کوه همیالیا در فلات تبت

۹-جلگه های آسیا را نام ببرید.

سیبری – گنگ – سند – جلگه چین

۱۰-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است.

اوب – لنا – بنی سئی

۱۱-جلگه سند و گنگ از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است؟

سند از رود سند – گنگ از رود گنگ

۱۲-دلتا را تعریف کنید.

از انباشته شدن آبرفت روده ها در دهانه روده ها سرزمین های مثلث شکلی تشکیل می شود که به آن دلتا می گویند.

۱۳-مهم ترین دلتا در آسیا چه می باشد از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است.

بنگال از رودگنگ و برهما پوترا

۱۴-چرا دلتا ها جای مناسبی برای کشاورزی است؟

زیرا دارای خاک آبرفتی و آب می باشد.

۱۵-جگله چین در کجا قرار دارد از آبرفت کدام رود تشکیل شده است؟

در شرق آسیادر کشور چین و از رود یانگ تسه کیانگ

۱۶-مجمع الجزایر آتش فشانی در کدام قسمت آسیا دیده می شود نام ببرید.

در شرق وجنوب شرقی آسیا – ژاپن – اندونزی – فیلیپین

۱۷-چرا کشورهای جنوب شرقی آسیا در معرض آتش فشان و سونامی و زلزله هستند؟

به علت نا آرام بودن پوسته که دارای آتشفشان و زلزله می باشد.

۱۸-آسیای سبز به کجا گفته می شود؟

به سرزمین های جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای موسمی قرار دارند و میزان بارندگی در آنجا زیاد است.

۱۹-موقعیت جغرافیایی قاره ی آسیا چگونه است؟

قاره پهناور آسیا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته است و بخش اعظم آن در نیمکره شمالی قرار دارد.

۲۰-قاره آسیا از سه طرف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟

از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند و از شرق به اقیانوس آرام.

۲۱-اوراسیا به کجا گفته می شود؟

در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل بعضی از جغرافیدانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیده اند.

۲۲-ناهمواری های قاره آسیا را بنویسید؟

فلات های بلند و کوه های مرتفع
سرزمین های پست
مجمع الجزایر آتشفشانی

۲۳-فلات های بلند آسیا را به ترتیب از غرب به شرق نام ببرید؟

آناتولی – ایران – تبت – مغولستان

۲۴-بلندترین قله جهان چیست و به آن چه لقبی داده اند؟

قله اورست (۸۸۴۸ متر) در رشته کوه هیمالیا که به آن بام دنیا لقب داده اند.

۲۵-رودهای پر آب آسیا چه چیز به وجود آورده است؟

جلگه های پهناور

۲۶-سه جلگه بزرگ آسیا را نام ببرید؟

جلگه بزرگ سیبری – جلگه گنگ و سند – جلگه چین

۲۷-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

از آبرفت رود ینی سئی و رود اُب

۲۸-جلگه «سند و گنگ» از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است؟

از رودهای سند و گنگ که از رشته کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرند.

۲۹-جلگه سند و گنگ کدام کشورهای امروزی را در بر می گیرد؟

این جلگه پهناور شمال هند، بخش وسیعی از کشور پاکستان و بنگلادش را در بر می گیرد.

۳۰-دلتا را تعریف کنید؟

گاهی رودها، آبرفت ها را در مصب خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتامی گویند با انباشته شدن دائمی آبرفت ها، دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب دریا پیش می روند.

۳۱-دلتاها چگونه زمین هایی هستند و چه خطراتی ساکنان آن را تهدید می کند؟

به طور کلی دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفان های دریایی ، طغیان رود و سیلاب هستند.

۳۲-مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا در کدام قسمت این قاره قرار دارند؟

در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام

۳۳-سه مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا را نام ببرید؟

مجمع الجزایر ژاپن، فیلیپین و اندونزی.

۳۴-ناهمواری های جوان آسیا در کدام قسمت قاره مشاهده می شود؟

در مشرق و جنوب شرقی آسیابه دلیل وجود کوه های آتشفشانی.

۳۵-کشورهایی که در منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا قرار دارند در معرض کدام بلایای طبیعی هستند؟

زمین لرزه، سونامی و فعال شدن کوه های آتشفشانی.

۳۶-سرزمین های مجاور قطب شمال در سیبری چه آب و هوایی دارند؟

هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های طولانی است.

۳۷-کدام قسمت آسیا آب و هوای قاره ای دارند؟ و ویژگی این آب و هوا چیست؟

بخش های داخلی و مرکزی آسیا آب و هوای قاره ای یا برّی دارند در این نوع آب و هوا، زمستان ها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک است.

۳۸-به طور کلی از نظر بارش، آسیا را به چند خبش می توان تقسیم کرد نام ببرید؟

دو بخش :

۱) آسیای مرطوب (سبز)

۲) آسیای خشک

۳۹-به کدام قسمت از آسیا، آسیای مرطوب می گویند؟

سرزمین های مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا که درمعرض بادها موسمی (مونسون) قرار دارند آسیای سبز را تشکیل می دهند.

۴۰-بادهای موسمی در چه فصلی و از کدام اقیانوس ها می وزند؟

این بادها در اواخر بهار و فصل تابستان به سمت خشکی می وزند موجب ریزش باران فراوان در ناحیه آسیای سبز می شوند.

۴۱-زندگی روستایی و کشاورزی در آسیا به ریزش کدام باران ها بستگی دارد؟ چرا؟

به ریزش باران های موسمی بستگی دارد و در صورت بارش کم یا نامنظم، کشاورزان خسارت می بینند. البته ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل در این منطقه می شوند.

۴۲-آسیای خشک کجاست؟ (نواحی خشک آسیا را نام ببرید؟)

سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا شامل عربستان، داخل فلات آناتولی و فلات ایران و همچنین آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی از نواحی خشک آسیا محسوب می شود.

۴۳-چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟

زیرا تبت بلندترین فللت دنیا است و هرچه ارتفاع بیشتر باشد دما کاهش می یابد.

۴۴-چرا بادهای موسمی نمی توانند به آسیای مرکزی و بیابان گُبی نفوذ کنند؟

زیرا رشته کوه های هیمالیا مانع ورود بادهای مرطوب موسمی می شوند.

۴۵-چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر موانع سال آب و هوای گرم دارند؟

زیرا این نواحی به خط استوا نزدیک ترند و تابش نور خورشید به این مناطق تقریباً به صورت مستقیم است.

۴۶-وزش کدام یک از بادها، کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهند؟

بادهای مدیترانه ای

۴۷-قاره آسیا از طریق تنگه ……………….. از آمریکای شمالی و از طریق کانال ………………. از افریقا جدا می شود.

برینگ – سوئز

۴۸-رشته کوه ……………… مرز بین دو قاره آسیا و اروپا در نظر گرفته اند.

اورال

۴۹-وسیع ترین قاره جهان ……………………. است.

آسیا

۵۰-بلندترین قله جهان ………………….. در رشته کوه ………………… و به آن لقب ……………….. داده اند.

اورست – هیمالیا – بام دنیا

۵۱-دلتای بنگال از آبرفت رود ………………….. و …………………. پدید آمده است.

گنگ و براهماپوترا

۵۲-جلگه ی بزرگ چین در شرق آسیا از آبرفت رود ………………………………… پدید آمده است.

یانگ تسه کیانگ

۵۳-سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای………….. دارند.

گرم

۵۴-بادهای موسمی از سمت اقیانوس ………………و ………………. به مشرق و جنوب شرقی آسیا می وزند.

هند – آرام

۵۵-قاره آسیا از اطراف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟

از شرق به اقیانوس آرام یا کبیر

از شمال به اقیانوس منجمد شمالی

از جنوب به اقیانوس هند

۵۶-آسیا چگونه از آمریکا، آفریقا و اروپا جدا می شود؟

به وسیله تنگه برینگ از آمریکای شمالی

به وسیله کانال سوئز از افریقا

به وسیله رشته کوه اورال از اروپا

۵۷-اوراسیا به کجا گفته می شود؟

در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل، بعضی از جغرافی دانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیده اند.

۵۸-چند نوع ناهمواری در قاره آسیا وجود دارد؟

فلات های بلند و کوه های مرتفع
سرزمین های پست
مجمع الجزایر آتشفشانی

۵۹-فلات های آسیا را از غرب به شرق نام ببرید.

آناتولی، ایران، تبت و مغولستان

۶۰-بام دنیا کجاست؟

ٔقلّه اورست (۸۸۴۸ متر) در رشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّه جهان است و به آن بام دنیا لقب داده اند.

۶۱-چند مورد از جلگه های آسیا را نام ببرید.

جلگه بزرگ سیبری، جلگه گنگ و سند و جلگه چین.

۶۲-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها بوجود آمده اند؟

لِنا – سِئی یِنی – اُب – ایرتیش

۶۳-جلگه های سِند و گنگ در کجا واقع شده ورودهای بوجود آورنده آنها از کجا سرچشمه می گیرند؟

در شمال شبه جزیرهٔ هند واقع شده و نام این جلگه از دو رود گنگ و سند که از رشته کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرند، گرفته شده است.

۶۴-جلگه های سند و گنگ کدام کشور ها را دربر می گیرد؟

شمال هند، بخش وسیعی از کشور پاکستان و بنگلادش را دربر می گیرد.

۶۵-دلتا چیست و چگونه گسترش می یابد؟

گاهی رودها، آبرفتها را در مصب خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا Δ می گویند با انباشته شدن دائمی آبرفتها، دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب دریا پیش می روند.

۶۶-دلتا ها از چه نظر مناسب و از چه نظر نامناسب می باشد؟

دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند .با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفا ن های دریایی، طغیان رود و سیلاب هستند.

۶۷-دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟ و کدام کشور ها را دربر می گیرد؟

از آبرفت رودهای گَنگ – پوترا براهما – میگهنا – پِدما کشور بنگلادش را در برمی گیرد.

۶۸-جلگه پهناور شرق آسیا چه نام دارد و از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟

جلگه بزرگ چین است که از آبرفت رود “یانگ تسه کیانگ ” پدید آمده است.

۶۹-مجمع الجزایر های شرق و جنوب شرقی آسیا را نام ببرید.

ژاپن، فیلیپین و اندونزی

۷۰-چرا در شرق وجنوب شرقی آسیا بلایای طبیعی و کوه های آتشفشانی بیشتر است؟

از آنجایی که این بخش از قاره آسیا از ناهمواری های جوان است، کوه های آتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می شود همچنین در این مناطق، زمین لرزه های بسیاری رخ می دهد بنابراین کشورهایی که در این منطقه واقع شد ه اند، همواره در معرض بلایای طبیعی چون زمین لرزه، سونامی و فعال شدن کوه های آتشفشانی هستند.

۷۱-ویژگی هایی آسیا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود و هر کدام چه مناطقی را شامل می شوند و چه سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای گرم دارند دارند؟

الف) آسیای مرطوب (سبز):

ب) آسیای خشک:

الف) در شرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا وزش بادهای باران آور موسمی (مونسون) در اواخر بهار و فصل تابستان سبب باران بارش فراوان می شودکه زندگی روستایی و کشاورزی به آن بستگی دارد البته بارش کم یا نامنظم آن سبب کشاورزان خسارت و بارش شدید آن موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل می شوند.

ب) سرزمین های غرب و جنوب غربی آسیا از جمله عربستان، داخل فلات آناتولی و فلات ایران و آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی را شامل می شود.

۷۲-قاره آسیا از طریق کدام تنگه از آمریکای شمالی و کدام کانال از آفریقا جدا می شود؟

تنگه برینگ از آمریکا – کانال سوئز از آفریقا

۷۳-اوراسیا به کجا گفته می شود؟

به دو قاره آسیا و اورپا که به هم چسبیده اند توسط بعضی از جغرافیدانان یک قاره نامیده می شود.

۷۴-ناهمواری ها در آسیا به سه بخش تقسیم می شوند نام ببرید.

فلات های بلند و کوه های مرتفع – سرزمین های پست – جزایر آتش فشانی

۷۵-بلند ترین قله جهان و آسیا چه نام دارد در کدام رشته کوه و فلات؟

اورست در رشته کوه همیالیا در فلات ثبت

۷۶-جلگه های آسیا را نام ببرید.

سیبری – گنگ – سند – جلگه چین

۷۷-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است.

اوب – لنا – بنی سئی

۷۸-جلگه سند و گنگ از آبرفت کدام رودها تشکیل شده است؟

سند از رود سند – گنگ از رود گنگ

۷۹-دلتا را تعریف کنید.

از انباشته شدن آبرفت روده ها در دهانه روده ها سرزمین های مثلث شکلی تشکیل می شود که به آن دلتا می گویند.

۸۰-دلتا را تعریف کنید.

از انباشته شدن آبرفت روده ها در دهانه روده ها سرزمین های مثلث شکلی تشکیل می شود که به آن دلتا می گویند.

۸۱-چرا دلتاها جای مناسبی برای کشاورزی است؟

زیرا دارای خاک آبرفتی و آب می باشد.

۸۲-جگله چین در کجا قرار دارد از آبرفت کدام رود تشکیل شده است؟

در شرق آسیا در کشور چین و از رودیانگ تسه کیانگ

۸۳-مجمع الجزایر آتش فشانی در کدام قسمت آسیا دیده می شود نام ببرید.

در شرق و جنوب شرقی آسیا ژاپن – اندونزی – فیلیپین

۸۴-چرا کشورهای جنوب شرقی آسیا در معرض آتش فشان و سونامی و زلزله هستند؟

به علت نا آرام بودن پوسته که دارای آتشفشان و زلزله می باشد.

۸۵-آسیای سبز به کجا گفته می شود؟

به سرزمین های جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای موسمی قرار دارند و میزان بارندگی در آنجا زیاد است.

۸۶-موقعیت جغرافیایی قاره آسیا را بنویسید.

آسیا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته است و بخش اعظم آن در نیمکره شمالی قرار دارد.

۸۷-اطراف قاره آسیا کدام اقیانوس ها قرار دارند؟

شمال اقیانوس منجمد شمالی جنوب اقیانوس هند – شرق: اقیانوس آرام

۸۸-قاره آسیا از طریق تنگه ….. از آمریکای شمالی و از طریق کانال …. از قاره افریقا جدا می شود.

برینگ – سوئز

۸۹-بلندترین قله جهان چه نام دارد و چه لقبی به آن داده اند؟

قله اورست بام دنیا

۹۰-رودهای گنگ و سند از رشته کوه های …. سرچشمه می گیرند.

هیمالیا

۹۱-جلگه گنگ و سند شامل کدام کشورها می شوند؟

شمال هند کشور پاکستان و بنگلادش.

۹۲-دلتاها چگونه سرزمین هایی هستند؟

دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند.

۹۳-ساکنان دلتاها در معرض چه خطراتی هستند؟

در معرض خطراتی چون طوفان های دریایی طغیان رود و سیلاب هستند.

۹۴-جلگه بزرگ چین از آبرفت رود ….. پدید آمده است.

یانگ تسه کینگ

۹۵-مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا در کدام قسمت این قاره قرار دارند؟

در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام

۹۶-شرق و جنوب شرقی آسیا دارای ناهمواری های … هستند.

جوان

۹۷-کشورهای منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا در معرض کدام بلایای طبیعی قرار دارند؟

زمین لرزه سونامی و فعال شدن کوه های آتشفشانی

۹۸-سرزمین های مجاور قطب شمال در سیبری چه نوع آب و هوایی دارند؟

هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های طولانی است.

۹۹-کدام قسمت آسیا دارای آب و هوای قاره ای است؟

بخش های داخلی و مرکزی آسیا.

۱۰۰-ویژگی آب و هوای قاره ای چیست؟

زمستان ها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک است.

۱۰۱-سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین آب و هوای …. دارند.

گرم

۱۰۲-به کدام قسمت از آسیا آسیای مرطوب می گویند؟

سرزمین های مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای موسمی (مونسون) قرار دارند آسیای سبز را تشکیل می دهند.

۱۰۳-بادهای موسمی در چه فصل از اقیانوس ها می وزند؟

در اواخر بهار و فصل تابستان

۱۰۴-زندگی روستایی و کشاورزی به بارش کدام باران ها بستگی دارد؟ چرا؟

زندگی روستایی و کشاورزی به ریزش بارانهای موسمی بستگی دارد و در صورت بارش کم یا نامنظم، کشاورزان، ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل در این منطقه

۱۰۵-آسیای خشک کجاست؟

سرزمین های غربی و جنوب غربی آسیا شامل عربستان داخل فلات آناتولی و فلات ایران و همچنین آسیای مرکزی به ویژه بیابان گبی از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند.

۱۰۶-چرا هوای ثبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟

چون بلندترین فلات روی زمین است.

۱۰۷-بادهای موسمی از سمت کدام اقیانوس ها به مشرق و جنوب شرقی آسیا می وزند؟

آرام – هند

۱۰۸-چرا بادهای موسمی نمی توانند به آسیای مرکزی و بیابان گبی نفوذ کنند؟

زیرا رشته کوه های هیمالیا مانع نفوذ می شود.

۱۰۹-چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند؟

زیرا این نواحی به مدار استوا نزدیک تر هستند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه