سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم

۱-شهرهای مقدس و زیارتی عراق را نام ببرید.

کربلا – نجف – سامرا – کاظمین

۲-چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال گذشته تمدن های بسیاری مثل سومر، آکد و آشور در سرزمین بین النهرین بین دو رود دجله و فرات به وجود آمدند و آثار آن ها باقی مانده است.

۳-چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی در کشورشان

۴-دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید.

موصل و کرکوک

۵-کشور عراق به کدام آب ها راه دارد؟

خلیج فارس

۶-مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟

بصره

۷-جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

دجله و فرات

۸-کدام رود از داخل ایران به اروند رود می ریزد؟

کارون

۹-کدام شهر عراق زیارتی نیست؟

بغداد

۱۰-مهم ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟

خرما

۱۱-کربلا در کدام کشور همسایه ی ایران است؟

عراق

۱۲-شهر کربلا در کدام کشور قرار دارد؟

کشور همسایه ایران عراق

۱۳-به چه صورت می توان به عراق سفر کرد؟

هم راه زمینی هم راه هوایی

۱۴-کشور عراق در کدام سمت ایران است؟

غرب ایران

۱۵-کشور عراق به چه صورت به دریا راه دارد؟

از راه خلیج فارس

۱۶-مهم ترین بندر عراق کدام است؟

بصره

۱۷-چلگه پهناور عراق از آبرفت کدام رودها است؟

دجله و فرات

۱۸-کدام شهرهای عراق چاه نفت دارند؟

کرکوک و موصل

۱۹-رود کارون از ایران به کجا می ریزد؟

اروند رود

۲۰-مردم عراق چرا در وضع نامناسب و دشواری زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی و در نا امنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی می کنند.

۲۱-چرا کشور عراق بناها و آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال تمدن های بسیار مانند سومر و آکد و آشور در سرزمین بین النهرین به جود آمده است.

۲۲-بین النهرین کجاست؟

سرزمین بین دو رود دجله و فرات

۲۳-کربلا در کشور همسایه ی ایران، ……… قرار دارد.

عراق

۲۴-هم از راه ……… و هم از راه …….. می توان به کشور عراق سفر کرد.

زمینی – هوایی

۲۵-کشور عراق در ………. ایران قرار دارد.

غرب

۲۶-مهم ترین محصول کشاورزی عراق ……….. است.

خرما

۲۷-عراق کشوری ………… است و از تولید و ……….. نفت درآمد زیادی دارد.

نفت خیز – صادرات

۲۸-چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون حدود چهار هزار سال پیش، تمدن های بسیاری مانند سومر، آکد و آشور در سرزمین بین‌النّهرین (میان دو رود دجله و فرات) به وجود آمدند. به همین دلیل، در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد.

۲۹-چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی در کشورشان

۳۰-دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید.

موصل و کرکوک

۳۱-کشور عراق به کدام آب ها راه دارد؟

خلیج فارس

۳۲-مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟

بصره

۳۳-جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

دجله و فرات

۳۴-کدام رود از داخل ایران به اروند رود می ریزد؟

کارون

۳۵-کدام شهر عراق زیارتی نیست؟

بغداد

۳۶-مهم ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟

خرما

۳۷-کربلا در کدام کشور همسایه ی ایران است؟

عراق

۳۸-شهر کربلا در کدام کشور قرار دارد؟

کشور همسایه ایران عراق

۳۹-به چه صورت می توان به عراق سفر کرد؟

هم راه زمینی هم راه هوایی

۴۰-کشور عراق در کدام سمت ایران است؟

غرب ایران

۴۱-کشور عراق به چه صورت به دریا راه دارد؟

از راه خلیج فارس

۴۲-چلگه پهناور عراق از آبرفت کدام رودها است؟

دجله و فرات

۴۳-مردم عراق چرا در وضع نامناسب دشواری زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی و در نا امنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی می کنند.

۴۴-چرا کشور عراق بناها و آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال تمدن های بسیار مانند سومر و آکد و آشور در سرزمین بین النهرین به جود آمده است.

۴۵-بین النهرین کجاست؟

سرزمین بین دو رود دجله و فرات

۴۶-کربلا در کشور همسایه ی ایران، ……… قرار دارد.

عراق

۴۷-هم از راه ……… و هم از راه …….. می توان به کشور عراق سفر کرد.

زمینی – هوایی

۴۸-کشور عراق در ………. ایران قرار دارد.

غرب

۴۹-عراق کشوری ………… است و از تولید و ……….. نفت درآمد زیادی دارد.

نفت خیز – صادرات

۵۰-چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون حدود چهار هزار سال پیش، تمدن های بسیاری مانند سومر، آکد و آشور در سرزمین بین‌النّهرین (میان دو رود دجله و فرات) به وجود آمدند. به همین دلیل، در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه