سوالات متن درس ۱۷ هدیه پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۷ هدیه پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۷ هدیه پنجم

۱-مفهوم ضرب المثل «هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی » را بنویسید .

نتیجه تمام اعمال ما چه خوب و چه بد به خودمان بر می گردد .در واقع با اعمال خودمان بهشت و جهنم را می سازیم.

۲-روز میعاد چه روزی است ؟

روز جدایی نیکوکاران وبدکاران

۳-روز فصل نام دیگر چه روزی است ؟

روز قیامت

۴-دو مورد از خصوصیات بهشتیان را بنویسید .

خوشحال هستند و چهره شان نشاط دارد . خدمتکاران هرچه اراده کنند برایشان فراهم می کنند .

۵-قصرها و باغ های چشم نواز و خیره کننده ای دارد . این ویژگی چه جایی است ؟

بهشت

۶-آیه «ان یوم الفصل کان میقاتا» چه مفهومی دارد ؟

روز جدایی نیکوکاران و بدکاران میعاد همگان است .

۷-بدکاران به خاطر ………… که در دنیا انجام داده اند جایگاهشان جهنم است .

کارهای زشتی

۸-آیه ……………….. به معنای : این ها در بهشتی عالی مرتبه زندگی کاملا رضایت بخشی دارند .

فهو فی عیشیه راضیه

۹-……….. در جهنم وجود ندارد .

آب و غذا

۱۰-روز ………….. روز جدایی نیکوکاران از بدکاران است .

روز قیامت

۱۱-همه اعمال به ………….. برمی گردد .

خودمان

۱۲-روز جدایی نیکوکاران و بدکاران …………. همگان است .

میعاد

۱۳-………… از آبی بدبو می نوشند و سیراب نمی شوند .

جهنمیان

۱۴-ایمان به قیامت از ویژگی ………… است .

بهشتیان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه