سوالات متن درس ۱۸ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۸ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۸ مطالعات ششم

۱-یکی از مهمترین دلایل اهمیّت خلیج فارس، وجود…………………….. و ……………………. است.

نفت – گاز

۲-در ایران علاوه بر خلیج فارس دریای…….. نیز دارای منابع نفت و گاز است.

خزر

۳-بزرگترین منبع ماهیان خاویاری در جهان ……. است.

دریای خزر

۴-از آبزیان مهم دریای جنوب …….است که با نزدیک شدن به ماه مهر ماهیگیران جنوب خود را برای صید آن آماده می کنند.

میگو

۵-بخشی از ماهی های خوراکی صید شده به کارخانه های ……..منتقل می شوند.

کنسرو سازی

۶-از بین منابع غذایی دریایی ایران همه ساله مقدار زیادی ……و……به کشورهای دیگر صادر میکند.

میگو – خاویار

۷-از بزرگترین زیست گاه های موجودات دریایی ……. و …….. هستند.

خلیج فارس – دریای عمان

۸-دریای خزر محل زندگی …… و ……. است.

ماهیان – پرندگان مهاجر

۹-بزرگترین منبع ماهی خاویاری در جهان …………………. است.

دریای خزر

۱۰-از آبزیان مهمّ دریای جنوب …………………….. که با نزدیک شدن

میگو – مهر

۱۱-صید ماهی در دریای خزر از اوایل ……………. تا اوایل ………………… ممنوع است

بهار- پاییز

۱۲-بزرگترین زیستگاه های موجودات دریایی ………………….. و …………………… هستند.

خلیج فارس – دریای عمان

۱۳-خاویار یا تخم ماهیان خاویاری دریای خزر به ……………………… مشهور و از ………………. غذاهای جهان است.

مروارید سیاه – گرانترین

۱۴-چرا به منطقهی خلیج فارس «انبار نفت جهان» میگویند؟

زیرا منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد است.

۱۵-نفت کشورهای نفت خیز خلیج فارس چگونه به سایر کشورهای جهان منتقل میشود؟

همه روزه نفت کش های عظیمی از خلیج فارس و تنگه ی هرمز عبور میکنند و نفت را به سایر کشورهای جهان انتقال میدهند.

۱۶-علاوه بر خلیج فارس در کدام دریاهای اطراف ایران منابع نفت و گاز وجود دارد و این منابع توسط چه کسانی استخراج میشود؟

دریای خزر و کشورهای اطراف این دریا به کشف و استخراج نفت از آن مشغولاند.

۱۷-در دریاهای ایران چند نوع ماهی زندگی میکنند و چه فوایدی دارند؟

صدها نوع ماهی که هریک ارزش غذایی و طعم خاصّی دارند و بعضی هم زینتی هستند.

۱۸-ماهیگیری در دریاهای ایران چگونه صورت میگیرد؟

برای ماهیگیری در آب های اطراف سواحل از کشتی ها و لنج های کوچک استفاده میشود. اما صیّادان برای ماهیگیری در آبهای عمیق به کشتی های مجهز نیاز دارند که در آنها لوازم پیشرفت هی ماهیگیری و سردخانه وجود دارد.

۱۹-کدام ماهی ها از دریای خزر صید میشوند؟ نام ببرید.

ماهی کولی – ماهی سفید – سوف- کپور- کفال – کیلکا – خاویاری

۲۰-کدام ماهی ها از خلیج فارس و دریای عمان صید میشوند؟

نام سرخو – سنگسر – زبیده – قباد – شوریده – میگو – ماهی شیر.

۲۱-ماهیان خاویاری را نام ببرید.

تاس ماهی – اوزون برون – دراکول – فیل ماهی

۲۲-طرز تهیّه ی کنسرو ماهی در کارخانه های کنسرو سازی را بنویسید.

ماهی ها را پس از صید با کامیون های یخچالدار به کارخانه حمل میکنند. در آنجا ماهی را به قطعات بزرگ برش میدهند و در دیگ های مخصوص میریزند تا در مدت معیّنی بپزد. بعد دستگاه خودکار، تکه های پخته شده را درون قوطی میریزد و نمک و روغن به آن اضافه میکنند. هوای قوطی ها نیز خارج میشود تا ماهی فاسد نشود.

۲۳-در شهرهای بندری، مردم بیشتر به چه شغل هایی مشغولاند؟

ماهیگیری – بارگیری و بار اندازی کالاهای کشتی – انبارداری – کار در کشتی سازی و لنجسازی و تعمیر کشتی ها

۲۴-کارخانه های کشتیسازی و لنجسازی در اطراف کدام شهرهای ایران قرار دارند؟

در اطراف بندر عبّاس، بوشهر و چابهار در جنوب و نکا در سواحل دریای خزر

۲۵-چند نمونه از موجودات با ارزش دریایی که در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند را نام ببرید.

ماهی های تزیینی، مرجان ها، صدف ها، لاکپشت های کمیاب و پستاندارانی مثل دلفین ها و نهنگ ها

۲۶-آیه ی۷۹ سوره ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند؟

دریا

و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داده است.

۲۷-چرا به منطقه ی خلیج فارس «انبار نفت جهان» می گویند؟

زیرا منابع نفت و گاز در این منطقه بسیار زیاد است

۲۸-نفت وگاز در خلیج فارس از کدام قسمت ها استخراج می شود؟

از کف خلیج فارس در ناحیه ی کم عمق نزدیک به ساحل

۲۹-نفت کشور های نفت خیز منطقه ی خلیج فارس چگونه به کشور های جهان منتقل می شود؟

همه روزه نفت کش های عظیمی از خلیج فارس و تنگه ی هرمز عبور می کنند و نفت را انتقال می دهند

۳۰-علاوه بر خلیج فارس در کدام دریا های اطراف ایران نفت و گاز وجود دارد؟ این منابع توسط چه کسانی استخراج می شود؟

دریای خزر _ کشور های اطراف این دریا به کشف و استخراج از آن مشغول هستند

۳۱-در دریاهای ایران چند نوع ماهی زندگی می کنند و چه فوایدی دارند؟

صدها نوع ماهی زندگی می کنند و هر یک ارزش غذایی وطعم خاصی دارند و بعضی هم زینتی هستتد

۳۲-به کدام ماده ی غذایی دریایی «مروارید سیاه» گفته می شود؟

خاویار یا تخم ماهیان خاویاری دریای خزر به مروارید سیاه مشهور و از گران ترین غذا های جهان است

۳۳-چرا صید ماهی در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز ممنوع است؟

زیرا این ایام زمان تخم ریزی ماهیان در این دریا است

۳۴-ماهی گیری در دریای ایران چگونه صورت می گیرد؟

برای ماهیگیری در آب های اطراف سواحل از کشتی ها و لنج های کوچک استفاده می شود اما صیادان برای ماهیگیری در آب های عمیق به کشتی های مجهز نیاز دارند که دارای لوازم پیش رفته ی ماهیگیری و سرد خانه هستند

۳۵-چرا کشتی و کامیون های حمل ماهی باید یخچال و سرد خانه داشته باشند؟

برای این که این ماده ی با ارزش غذایی فاسد نشود

۳۶-چند نوع ماهی خوراکی که از دریای خزر صید می شوند نام ببرید؟

ماهی کولی، ماهی سفید، سوف، کپور، کفال، کیلکا، تاس ماهی، دراکول، فیل ماهی، اوزون برون و….

۳۷-چند نوع ماهی از آبزیان خرراکی خلیج فارس و دریای عمان را نام ببرید.

ماهی سرخو _ سنگسر _ حلوا _ قباد _ شوریده _ زبیده و میگو.

۳۸-طرز تهیه ی کنسرو ماهی در کار خانه های کنسروسازی را توضیح دهید

ماهی ها را پس از صید با کامیون های یخچال دار به کار خانه حمل می کنند در آن جا ماهی رابه قطعات بزرگ برش می دهند و در دیگ های مخصوص می ریزند تا در مدت معینی بپزد بعد با دستگاه خودکار تکه های پخته شده را درون قوطی می ریزند و نمک و روغن به آن اضافه می کنند هوای قوطی ها نیز خارج می شوند تا فاسد نشوند.

۳۹-در شهرهای بندری مردم بیشتر به چه شغل هایی مشغولند؟

در شهر های بندری علاوه بر ماهیگیری عده ای از مرد م به بارگیری و بار اندازی کالای کشتی ها مشغولند. در این مناطق انبار هایی نیز برای نگهداری کالا ها بوجود آورده است که برخی از مردم به انبارداری مشغولند .

۴۰-کارخانه های کشتی سازی و لنج سازی در اطراف کدام شهرهای ایران قرار دارند؟ چند نمونه مثال بزنید.

در اطراف بندرعباس بوشهر و چابهار در جنوب و نکا در سواحل دریای خزر.

۴۱-دریا چه نقشی در توسعه ی گردشگری در ایران دارد؟

همه ساله عده ی زیادی از مردم کشور ما برای تفریح و گذراندن تعطیالت تابستان به سواحل شمالی ایران سفر می کنند سواحل زیبای جنوبی ایران و جزایر قشم کیش و بندر عباس و چابهار نیز برای گردشگری در فصل زمستان مناسب هستند و مسافرت از دریاها بناهای تاریخی وبازارهای این نواحی دیدن می کنند .

۴۲-چند نوع از موجودات با ارزش دریایی که در خلیج فارس ودریای عمان زندگی می کنند را نام ببرید

ماهی های تزیینی – مرجان ها – صدف ها – لاک پشت های کم یاب و پستاندارانی چون نهنگ ها و دلفین ها

۴۳-وظیفه ی ما در مقابل استفاده های فراوانی که از دریا می کنیم چیست؟

این است که به دریا آسیب نرسا نیم و از آن و موجودات با ارزشش حفاظت کنیم

۴۴-یکی از مهمترین دلایل اهمیت خلیج فارس وجود منابع سرشار ………..و ………است

نفت _ گاز

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

23 دیدگاه ها

 • علی

  ااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللیییییییییییییی

 • ناشناس

  عالییییییییی????

 • فاطمه

  خیلی ممنون هر چند که سوالاتش زیاده ولی سوال های خیلی خوبی داره واقعآ عالیه خیلی ممنون

 • شکیلا

  من کتاب کار دارم و نگاه میکنم از کتاب کار اومدده و همون سوال هایی هست که خانممون بهمون میده ول صحیح و غلط و چهار جوابی نداره و خیلی از زحماتتون ممنونم

 • علی

  عالیییییییییییییییییییییی

 • ناشناس

  سوالاتش عالی بود

  • ناشناس

   من اینارو خوندم همین اینا رو معلمم پرسید

 • احمد

  زیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادههههههه

  • آرش

   آره زیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا‌ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادهههه

  • بیتا

   تو کدوم احمد هستی ببخشیدا میخوام بدونم چون که شک دارم اگه احمد چنگیزی هستی ????

 • Sama

  ممنون خیلی مفید بود و یاد آور خاطر تلخ بود

  • احمد

   سلام خیلی زیاده نمیتونم بیشتر بنویسم

 • ناشناس

  حداقل 80سوال باید باشه ۴۰تا که چیزی نیست ولی ممنون

 • محدثه

  سوالات خیلی زیاده من نمیتونم حفظ کنم

 • ناشناس

  چه خبره ۴۰ سوال

  • نازی

   خیلی هم سوالتش خوبه اگه بخونین متوجه مبشین چند سوال تکراری

  • scAR

   خــــیـــــلـــی مــــــــــمــــــــــنــــــون

  • ناشناس

   سوال هاش خیلی خوبه اگه زیاد باشه میشه باهاش جزوه سازی کرد

  • ناشناس

   تازه ۴۰ تا کم