سوالات متن درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۹ تاریخ معاصر یازدهم

۱-دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا چه مدت طول کشید؟

دوران نخست وزیری او سیزده سال طول کشید.

۲-روی کار آمدن دولت هویدا آغاز چه دوره ای از حکومت محمدرضاشاه است؟

اوج استبداد و دیکتاتوری محمدرضا شاه در ایران است.

۳-وظایف نخست وزیر چه بود؟

نخست وزیر، وزیران، مایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا و حتی مقامات پایین تر از آن، براساس میل و خواست شاه عزل و نصب و یا انتخاب می شدند.

۴-…… در تمام امور و شئون کشور دخالت می کرد.

شاه

۵-حزب رستاخیز را شرح دهید.

حزب رستاخیز به مشابه یک سازمان امنیتی جدید در ذیل ساواک فعالیت خود را آغاز کرد که علاوه بر فعالیت های به ظاهر حزبی، عملکرد تمام گروه ها و بخش های فعال در سیاست رژیم را رصد کرده و گزارش آن را به شاه منتقل می نمود.

۶-شاه چگونه انقلاب سفید را به اجرا گذاشت؟

در سال های مذکور شاه با تبلیغات وسیع، اصلاحات موسوم به انقلاب سفید را به اجرا گذاشت.

۷-اقدامات رژیم پهلوی در عرصه فرهنگی را شرح دهید.

در عرصه فرهنگی رژیم برنامه های گسترده ای را به قصد تضعیف ارزش های دینی و ملی و ترویج فرهنگ غربی تدارک دید. شاه جشن های تاج گذاری و جشن های ۲۵۰۰ ساله را به همین منظور و با نوعی حس تفاخر برگزار کرد.

۸-شاه برای کسب اعتبار کاذب دست به چه اقداماتی زد؟

شاه در مقایسه با بسیاری از شخصیت های مطرح جهان فاقد مقبولیت مردمی بود و برای کسب اعتبار کاذب، درصدد برآمد، حکومت و شخصیت خود را به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی پیوند زند و از این طریق محبوبیت و مشروعیتی کسب کند.

۹-تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی در چه راستایی بود؟

او با این کار، چندین هزار سال تمدن ایران باستان قبل از هخامنشیان و نیز هزار و چهارصد سال از تمدن ایران اسلامی را نادیده گرفت. تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی نیز در همین راستا بود.

۱۰-نتیجه اقدام های شاه در عرصه فرهنگی چه بود؟

نتیجه این اقدام ها، تخریب و تضعیف مؤلفه های هویت ملی بود.

۱۱-برای هماهنگی مطلوب در میان نیرو های سرکوبگر، کمیته مشترک……………………… شکل گرفت.

ضد خرابکاری

۱۲-اقدامات نیروهای امنیتی رژیم در برابر منتقدان و مخالفان چه بود؟

دستگیری، حبس، تبعید و ممنوع المنبر کردن، کمترین اقدام نیروهای امنیتی رژیم در برابر منتقدان و مخالفان بود.

۱۳-شدید ترین برخورد نیرو های امنیتی در سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ با مخالفان چگونه بود؟

شدیدترین برخورد با مخالفان در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ش صورت گرفت. در این سال ها ساواک وحشیانه ترین شیوه های شکنجه را علیه مبارزان به کار برد؛ جمع زیادی در زیر شکنجه شهید شدند و برخی دیگر تیرباران شدند.

۱۴-بر اساس اعلام سازمان عفو بین المللی ایران در سال های حکومت محمدرضا شاه در رتبه چند ام قرار داشت؟

براساس اعلام سازمان عفو بین المللی، ایران در سال های مذکور از نظر تعداد زندانیان سیاسی، با حدود دویست هزار زندانی مقام سوم را در جهان داشت.

۱۵-سیاست خارجی حکومت پهلوی در فاصله ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ چگونه بود؟

سیـاست خـارجی حکـومت پهلـوی در فـاصلـه ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ش، همچون سال هـای پیش از آن و حتی بیشتر از آن تحت تأثیر منافع و اغراض قدرت های بزرگ جهان و به خصوص آمریکا قرار داشت.

۱۶-با انتخاب ریچارد نیکسون از حزب ………………. بـه ریـاست جـمهـوری آمریکا، این کشور نقش ژاندارمی منطقه ………………. را به شاه واگذار کرد.

جمهوری خـواه – خلیج فـارس

۱۷-حکومت محمدرضا شاه برچه پایه هایی استوار بود؟

محمدرضا شاه قدرتش را بر پایه های دیوان سالاری دولتی، دربار و ارتش استوار ساخته بود.

۱۸-شاه اولین مشتری سلاح های جنگی …………. در دنیا بود.

آمریکا

۱۹-سهم ایران در هزینه های نظامی نسبت به تولید ناخالص ملی نسبت به سایر کشورها چگونه بود؟

سهم ایران در هزینه های نظامی نسبت به تولید ناخالص ملی به طور متوسط سه برابر بیشتر از آمریکا و یا اتحاد جماهیر شوروی و شش برابر بیشتر از کشورهای فرانسه و انگلستان بود.

۲۰-محمدرضا شاه چه مقدار از بودجه دولت را صرف هزینه های نظامی می کرد؟

شاه به طور متوسط، سالیانه بیش از ۳۰ درصد از بودجه دولت را صرف هزینه های نظامی می کرد.

۲۱-افزایش خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا، موجب چه شد؟

افزایش خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا، موجب وابستگی بیشتر ایران به آمریکا و حضور گسترده مستشاران آمریکایی در کشور ما شد؛ به گونه ای که بیشترین تعداد مستشاران آمریکایی در یک کشور خارجی، در ایران حضور داشتند و این تعداد در اواخر حکومت پهلوی به ٩٠ هزار نفر رسید.

۲۲-آثار افزایش سرسام آور بودجه نظامی بر اقتصاد ایران چه بود؟

افزایش سرسام آور بودجه نظامی آثار زیان باری بر اقتصاد ایران داشت. صنعت و به ویژه کشاورزی کشور ما به تدریج به سمت وابستگی پیش رفت.

۲۳-درآمد حاصل از فروش نفت صرف چه کارهایی می شد؟

درآمد حاصل از نفت، صرف واردات کالاهایی می شد که پیش از اصلاحات آمریکایی و انقلاب به اصطلاح سفید، کشاورزان و صنعتگران ایرانی تولید می کردند؛ بنابراین دلارهای نفتی، بار دیگر به مبدأ اولیه خود یعنی کشورهای غربی، به ویژه آمریکا باز می گشت.

۲۴-بخش قابل توجه درآمد حاصل از فروش نفت در چه زمینه هایی هزینه می شد؟

شاه بخشی قابل توجه از درآمدهای نفتی را به خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت های ورشکسته اروپایی و آمریکایی و دادن وام به کشورهای وابسته به بلوک غرب ، اختصاص داد.

۲۵-فساد و دخالت های بی رویه خاندان سلطنت در اقتصاد ایران، سبب چه چیزی شد؟

فساد و دخالت های بی رویه خاندان سلطنت در اقتصاد ایران، باعث نابه هنجاری های مختلفی شد.

۲۶-منابع کسب درآمد اعضای خاندان پهلوی را شرح دهید؟

اعضای خانواده پهلوی از طریق درآمد حاصل از فروش زمین های متصرفی در دوره رضاشاه و برداشت بیش از دو میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ثروت زیادی اندوختند آنان همچنین از قمارخانه ها و سایر مکان های فساد قاچاق مواد مخدر دلالی معامله های خارجی و مشارکت نامشروع در سهام صدها شرکت خصوصی و دولتی سود کلانی می بردند.

۲۷-دارایی های خانواده سلطنتی در ایران و خارج از کشور چه قدر برآورد شده بود؟

منابع غربی دارایی های خانواده سلطنتی در ایران و خارج از کشور را بین پنج تا بیست میلیارد دلار برآورد کرده اند.

۲۸-اولین سخن امام خمینی هنگام تبعید به ترکیه با افسر مأمور درون هواپیما چه بود؟

من برای دفاع از وطنم تبعید شدم.

۲۹-امام خمینی پس از ترکیه به کجا تبعید شد؟

امام خمینی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۴ از ترکیه به نجف اشرف تبعید شد.

۳۰-هدف شاه از تبعید امام خمینی چه بود؟

شاه با تبعید امام خمینی می خواست رهبری نهضت را از ایران دور سازد تا شعله های بیداری را در ایران خاموش کند.

۳۱-اقدامات ساواک برای جلوگیری از ارتباط امام خمینی با ملت ایران را شرح دهید.

ساواک برای جلوگیری از ارتباط امام خمینی با ملت ایران تلاش های زیادی انجام داد، حتی از چاپ و توزیع رساله امام خمینی به شدت جلوگیری و دارنده آن را شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می کرد.

۳۲-فعالیت های امام خمینی در دوران تبعید را توضیح دهید؟

امام خمینی در دوران تبعید پیوسته مردم را به استقامت دعوت می کرد و به آنان امید می بخشید. ایشان ضمن تحلیل های روشنگرانه درباره مسائل ایران و حوادث خاورمیانه به ویژه جنگ اعراب و اسرائیل همواره خطر سلطه همه جانبه آمریکا بر ایران و پیامدهای فرهنگی و سیاسی ناشی از آن که عظمت و استقلال ایران را مخدوش می کرد گوشزد می کرد.

۳۳-امام خمینی خطاب به روحانیون چه فرموده بود؟

امام خمینی خطاب به روحانیون می فرمود: شما دانشگاهیان را از خودتان دور نکنید؛ زیرا مقدرات ایران فردا به دست آنها است.

۳۴-رهبری سیاسی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید سبب چه چیزی شد؟

رهبری سیاسی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید، اندیشه جدایی دین از سیاست را که سالیان طولانی توسط رژیم پهلوی تبلیغ و ترویج می شد، کمرنگ کرد و فصل نوینی در اندیشه سیاسی و فکری جامعه ایران گشود.

۳۵-آرمان های جنبش های دانشجویی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را شرح دهید.

جنبش دانشجویی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آرمان هایی مانند عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی و پیشرفت کشور را سرلوحه برنامه های خود قرار داد.

۳۶-انجمن های اسلامی دانشجویی برچه محورهایی فعالیت می کرد؟

انجمن های اسلامی دانشجویی محور فعالیت های خود را بر موضوعات فرهنگی و مقابله با افکار مارکسیستی و الحادی و مخالفت با ایده جدایی دین از سیاست متمرکز ساخت.

۳۷-گرایش محمدرضا شاه به فرهنگ غرب موجب چه شد؟

گرایش محمدرضا شاه به فرهنگ غرب باعث تضعیف هویت ملی )ایرانی و اسلامی) و ایجاد پدیده ازخود بیگانگی فرهنگی در جامعه شد.

۳۸-تلاش های فرهنگی اندیشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی برای چه بود؟

اندیشمندان و روشنفکران دانشگاهی و حوزوی، در برابر مسخ فرهنگ و ارزش های جامعه ایرانی، برای احیای هویت دینی و بازگشت به خویشتن تلاش های فرهنگی گسترده ای کردند.

۳۹-مخالفان رژیم پهلوی چه گروه هایی بودند؟

مسلمانان انقلابی چپ گرایان – ملی گرایان

۴۰-مسلمانان انقلابی باچه اعتقادی وارد صحنه مبارزه شدند؟

مسلمانان انقلابی با اعتقاد به رهبری امام خمینی مبارزه می کردند و به مبارزه، به عنوان یک وظیفه اسلامی و تکلیف شرعی می نگریستند.

۴۱-از دیدگاه امام خمینی بهترین راه مبارزه با شاه چه بود؟

از دیدگاه امام خمینی بهترین راه مبارزه با شاه ، افزایش آگاهی عمومی و بسیج همگانی مردم برای مبارزه ای فراگیر بود.

۴۲-روش های مبارزه چپ گرایان با حکومت پهلوی را شرح دهید.

این طیف، با تأثیر پذیرفتن از اندیشه های مارکسیستی، راه رهایی را، در پیروی از نظریه های مارکسیستی می دیدند. از دیدگاه اغلب اینان، تنها راه رهایی، جنگ مسلحانه بود. تعلیم و تربیت چریک و به راه انداختن جنگ چریکی علیه حکومت پهلوی، از جمله اصلی ترین روش های آنان برای مبارزه بود.

۴۳-روش ملی گرایان برای مبارزه را شرح دهید.

ملی گرایان، اغلب آنها اعتقادی به تغییر رژیم سلطنتی پهلوی نداشتند و معتقد بودند باید اصل سلطنت را پذیرفت ولی در جهت کاهش خودکامگی شاه تلاش کرد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 54 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها