سوالات متن درس ۱۹ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۹ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۹ مطالعات ششم

۱-مرز چیست؟

مرز یک خط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند.

۲-مرز کشور ها چگونه تعیین می شود؟

ابتدا کشور ها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند و مابین خود خطوطی را معین می کنند، سپس نقشه کش ها با دقت نقشه هایی از مرز ها ترسیم می کنند که طبق آن در خطوط مرزی با میله یا تیرک علامت گذاری می کنند.

۳-وظیفه ی پاسگاه های مرزی چیست؟

در این پاسگاه ها افرادی مشغول دیده بانی و حفاظت از مرز ها هستند تا عبور غیر قانونی از مرز صورت نگیرد و از این راه به کشور خدمت می کنند.

۴-آیا خط مرزی تنها روی زمین است؟ توضیح دهید.

خیر، فضای بالای مرز زمینی هم جزء مرز است یعنی در بالای مرزهای زمینی، یک دیوار فرضی وجود دارد.

۵-خلبانان در هنگام عبور از مرز هوایی یا آسمان یک کشور چه کار باید انجام دهند؟

باید به آن کشور اطلاع بدهند و برای ورود از آن اجازه بگیرند.

۶-چگونه پدیده های طبیعی مرز بین کشور ها محسوب می شوند؟ مثال بزنید.

گاهی یک پدیده ی طبیعی مانند رود خانه، کوه، بیابان و دریاچه بین دو کشور قرار دارد و از همان پدیده برای تعیین مرز استفاده می کنند، مثال ارتفاعات آرارات بخشی از مرز ایران و ترکیه را تشکیل می دهد.

۷-رود های مرزی ایران را نام برده و بنویسید ایران را از کدام کشورها جدا می کنند؟

اترک ایران را از ترکمنستان جدا می کند. ارس ایران را از ارمنستان و آذربایجان جدا می کند و اروند رود ایران را از عراق جدا می کند.

۸-کدام کشور ها از طریق دریا با کشور ما همسایه هستند نام ببرید.

کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان.

۹-گذر نامه چیست و چه مشخصاتی در آن ذکر می شود؟

برای این که یک فرد از کشور خارج شود، به گذرنامه نیاز دارد. گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و در آن مشخصات فرد و ملیت او ذکر شده است.

۱۰-نوروز چگونه و در کدام کشور های همسایه جشن گرفته می شود؟

در افغانستان سال رسمی با نوروز شروع می شود. در بعضی کشور های دیگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود. در جمهوری آذربایجان روی سفرهای نوروزی آجیل می گذارند. در پاکستان نوروز را علام افروز می نامند. در ترکمنستان اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در هنگام نوروز رایج است. برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز نوروز را جشن می گیرند.

۱۱-چیدن سفره ی هفت سین یا شبیه به آن در کدام کشور ها رواج دارد؟ توضیح دهید.

در هنگام نوروز در ایران سفره ی هفت سین می چینند. در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهر های پاکستان چیدن سفره ی هفت میوه رواج دارد. در جمهوری آذربایجان، روی سفره های نوروزی آجیل می گذارند.

۱۲-ایران با کشور های همسایه ی خود در برگزاری کدام جشن ها و اعیاد شباهت هایی دارد؟

در برگزاری مراسم نوروز و مراسم و اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان

۱۳-همسایگان شمالی ایران را نام ببرید.

ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان

۱۴-همسایگان غربی ایران کدام اند؟

ترکیه و عراق

۱۵-همسایگان شرقی ایران را نام ببرید.

افغانستان و پاکستان

۱۶-ایران طولانی ترین مرز را با کشور……………دارد.

عراق

۱۷-کوتاه ترین مرز ایران با کشور……………است.

ارمنستان

۱۸-ایران به وسیله ی مرزهای……………و……………از کشورهای همسایه ی خود جدا می شود

خشکی – دریایی

۱۹-به گذر نامه……………هم گفته می شود.

پاسبورت

۲۰-نام دیگر روادید……………است.

ویزا

۲۱-مردم همه ی کشور های همسایه ی ایران به جز……………مسلمان هستند.

ارمنستان

۲۲-مردم دین کشور ارمنستان از دین……………پیروی می کنند.

مسیحی

۲۳-زبان فارسی علاوه بر ایران در کشور های همسایه مانند……………و……………رایج است.

افغانستان – پاکستان

۲۴-یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان……………است که در کشور های همسایه نیز جشن گرفته می شود.

نوروز

۲۵-در پاکستان نوروز را……………می نامند.

عالم افروز

۲۶-در هنگام نوروز در کابل و مرز های شمال افغانستان و برخی شهر های پاکستان چیدن……………رواج دارد.

سفره ی هفت میوه

۲۷-ایران طولانیترین مرز را با کشور ………. دارد.

عراق

۲۸-کوتاهترین مرز ایران با کشور …………… است.

ارمنستان

۲۹-ارتفاعات …………… بخشی از مرز ایران و ترکیه را تشکیل میدهد.

آرارات

۳۰-برای این که یک فرد از کشور خارج بشود به ………. یا ………. نیاز دارد.

گذرنامه – پاسپورت

۳۱-نام دیگر روادید …………. است.

ویزا

۳۲-مدینه ی منوّره، مرقد مطهّر ……… است.

پیامبر اکرم (ص(

۳۳-مردم کشور ارمنستان …………. هستند.

مسیحی

۳۴-زبان فارسی علاوه بر ایران در کشور همسایه مانند …………. رایج است.

افغانستان

۳۵-یکی از کهنترین جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان ……….. است.

نوروز

۳۶-در هنگام نوروز، در کابل و مرزهای شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان چیدن …………. رواج دارد.

سفره ی هفت میوه

۳۷-مراسم و اعیاد دینی مانند …………… و …………. در کشور ما و کشورهای همسایه ی ما که مسلمان هستند، باشکوه برگزاد میشود.

عید فطر – عید قربان

۳۸-در پاکستان نوروز را ……….. می نامند.

عالم افروز

۳۹-چگونه از مرزها محافظت میکنند؟

مرز خطّ مشخصی است که کشوری را از کشور دیگر جدا میکند در بعضی از مناطق مرزی، پاسگاه های مرزی مستقر میشوند در این پاسگاه ها، افرادی مشغول دیده بانی و حفاظت از مرزها هستند تا عبور غیرقانونی از مرز صورت نگیرد.

۴۰-چه پدیده های طبیعی می توانند به عنوان مرز در کشور قرار گیرند؟

رودخانه – بیابان – دریاچه

۴۱-کدام کشورها از طریق دریا با کشور ما همسایه هستند؟

عمان، امارات، قطر، عربستان و کویت

۴۲-اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) گذرنامه

ب) روادید

الف) برای این که یک فرد از کشورخارج شود، به گذرنامه یا پاسپورت نیاز دارد. گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و در آن مشخصات فرد ذکر شده است.

ب) برای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارتخانه ی آن کشور اجازه گرفت. به این اجازه «روادید« یا ویزا میگویند.

۴۳-ایرانیان برای زیارت چه اماکن مقدّسی و به کدام کشورهای همسایه سفر میکنند؟

زیارت خانه ی کعبه و مرقد مطهّر پیامبر اکرم به کشور عربستان
زیارت حضرت علی بن ابی طالب امام حسین و حضرت ابوالفضل به کشور عراق

۴۴-شباهت بین ما و کشورهای همسایه در چه مواردی است؟

دین؛ مردم همه ی کشورهای همسایه ی ایران به جز ارمنستان، مسلمانان هستند.

۴۵-نوروز در کدام کشورهای همسایه و چگونه جشن گرفته میشود؟

  • در افغانستان سال رسمی با نوروز آغاز میشود.
  • در شهر کابل و مرزهای شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان چیدن سفرهی هفت میوه رواج دارد.
  • در جمهوری آذربایجان، روی سفرههای نوروزی آجیل می گذارند.
  • در ترکمنستان اجرای مراسم ورزشی و بازیهای مختلف و طبیعت گردی در هنگام نوروز رایج است.
  • برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز نوروز را جشن می گیرند.

۴۶-کدام کشورها از طریق دریا با کشور ما همسایه هستند؟ نام ببرید.

کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان

۴۷-انواع روابط ایران با کشورهای همسایه ی خود را نام ببرید.

روابط بازرگانی، روابط فرهنگی

۴۸-روابط فرهنگی ایران با کشورهای همسایه شامل چه مواردی می شود؟

سفرهای زیارتی و سفرهایی برای بازدید از آثار تاریخی و مناطق تفریحی

۴۹-ایرانیان برای زیارت چه اماکن مقدّسی و به کدام کشورهای همسایه سفر می کنند؟

همه ساله عدّه ی زیادی از مردم کشور ما برای زیارت خانه ی کعبه و مرقد مطّهر پیامبر گرامی اسلام به کشور عربستان سفر می کنند. هم چنین زائرین حضرت علی بن ابیطالب، امام حسین و حضرت ابوالفضل به کشور عراق سفر می کنند.

۵۰-مرد مسلمان کشورهای همسایه برای زیارت کدام اماکن مقدّس به ایران سفر می کنند؟

عدّه ای از مسلمانان کشورهای همسایه ی ایران برای زیارت مرقد امام هشتم، امام رضا و حضرت معصومه به ایران سفر می کنند.

۵۱-نوروز چگونه و در کدام کشورهای همسایه جشن گرفته می شود؟

در افغانستان سال رسمی با نوروز شروع می شود در بعضی کشورهای دیگر نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود. در جمهوری آذربایجان روی سفره های نوروز آجیل می گذارند در پاکستان نوروز را عالم افروز می نامند. در ترکمنستان اجرای مراسم ورزشی و بازی های مختلف و طبیعت گردی در هنگام نوروز رایج است برخی از مردم شمال کشور ترکیه نیز نوروز را جشن می گیرند.

۵۲-چیدن سفرهای هفت سین یا شبیه به آن در کدام کشورها رواج دارد؟ توضیح دهید.

در هنگام نوروز در ایران سفره های هفت سین می چینند در کابل و مرزهای شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان چیدن سفره ی هفت میوه رواج دارد. در جمهوری آذربایجان، روی سفره های نوروز آجیل می گذراند.

۵۳-ایران با کشورهای همسایه خود در برگزاری کدام جشن ها و عیاد شباهت هایی دارد؟

در برگزاری مراسم نوروز و مراسم اعیاد مذهبی مانند عید فطر و عید قربان

۵۴-همسایگان شمالی ایران را نام ببرید.

ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان

۵۵-همسایگان غربی ایران کدام اند؟

ترکیه و عراق

۵۶-همسایگان شرقی ایران را نام ببرید.

افغانستان و پاکستان

۵۷-ایران طولانی ترین مرز را با کشور …………… دارد.

عراق

۵۸-کوتاه ترین مرز ایران با کشور …………….. است.

ارمنستان

۵۹-ایران به وسیله مرزهای …………… و …………….. از کشورهای همسایه خود جدا می شود.

خشکی – دریایی

۶۰-به گذرنامه …………….. هم گفته می شود.

پاسپورت

۶۱-نام دیگر رواید ……………. هم گفته می شود.

ویزا

۶۲-مردم همه ی کشورهای همسایه ایران به جز …………….. مسلمان هستند.

ارمنستان

۶۳-مردم کشور ارمنستان از دین …………. پیروی می کنند.

مسیحی

۶۴-زبان فارسی علاوه بر ایران در کشورهای همسایه مانند …………….. و ……………. رایج است.

افغانستان و تاجیکستان
۶۵-یکی از کهن ترین جشن هایی به جا مانده از دوران ایران باستان ………….. است که در کشورهای همسایه نیز جشن گرفته می شود.

نوروز

۶۶-در پاکستان نوروز را ………… می نامند.

عالم افروز

۶۷-در هنگام نوروز، در کابل و مرزهای شمال افغانستان و برخی شهرهای پاکستان چیدن…………….. رواج دارد.

سفره ی هفت میوه

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها