سوالات متن درس ۱۹ مطالعات هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۹ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۹ مطالعات هشتم

۱-برای هریک از انواع آب و هوای زیر، شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید.

آب و هوای گرم و خشک (بیابان. ربع الخالی)
آب و هوای گرم و شرجی (سواحل دریای عمان و خلیج فارس)
آب و هوای مدیترانه ای (کشور لبنان و فلسطین)
آب و هوای سرد کوهستانی (نواحی کوهستانی البرز و زاگرس)

۲-آریایی ها که بودند؟

برخی مورخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را آریایی می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سرزمین ایران مهاجرت کردند.

۳-سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هرکدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟

مادها در غرب و شمال غرب – پارس ها در جنوب – پارت ها در شمال شرق

۴-قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟

قبایل ماد در شمال غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند و همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه های قدرتمندشان مانند آشور یها به آنها حمله کنند و اموالشان را به غارت ببرند.

۵-قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟

در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دیااکو زندگی میکرد که به دلیل خوش رفتاری و عدالت خواهی بین همهٔ قبیله ها محبوبیت داشت سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند.

۶-اولین حکومت قدرتمند ایران به دست چه کسی تشکیل شد و پایتختش کجا بود؟

دیااکو بر فراز تپه ای در شهر هگمتانه (همدان امروزی) قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد ماد ها به تدریج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه کردند.

۷-هخامنش که بود؟

رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام هخامنش بود.

۸-بنیان گذار سلسله هخامنشیان که بود و کدام حکومت را سرنگون کرد؟

کوروش (از نوادگان هخامنش) کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگی شکست بدهد و حکومت مادها را سرنگون کند.

۹-قلمرو ایران در زمان کوروش تا کجا و با حمله به چه مناطقی گسترش پیدا کرد؟

کوروش در دوران حکومت خود، پیروزی های زیادی به دست آورد او به باِبل (عراق امروزی) و لیدی (ترکیه امروزی) حمله کرد و قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

۱۰-به نظر کوروش با مردم مناطق فتح شده چگونه باید رفتار کرد؟

کوروش معتقد بود باید با مردم سرزمین هایی که فتح می شدند با خردمندی و عدالت رفتار کرد مورخان این موضوع را از روی منشوری که از وی به جا مانده است دریافته اند.

۱۱-زمانی که داریوش هخامنشی به قدرت رسید اوضاع در قلمرو هخامنشیان چگونه بود؟

او زمانی به سلطنت رسید که در بیشتر قلمرو هخامنشیان، شورش ها و نابسامانی هایی شکل گرفته بود داریوش با عزم و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و موفق شد دوباره حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد.

۱۲-داریوش پس از پیروزی بر دشمنان خود، چه دستوری داد؟

داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی او در جنگ با دشمنان بر روی کوه بیستون حجّاری کنند.

۱۳-چرا حکومت هخامنشی نخستین امپراتوری جهانی است؟

چون در زمان کوروش و داریوش، قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، بیشتر کشور های مهم آن روز را در بر می گرفته است.

۱۴-بهانه حمله اسکندر مقدونی به ایران چه بود؟

در زمان هخامنشیان، جنگ های متعددی بین ایران و یونان رخ داد در یکی از این جنگ ها سپاهیان هخامنشی آتن را فتح کردند، اما یونانیان آن شهر را باز پس گرفتند هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این موقعیت استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند در نتیجه ٔ حمله اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد.

۱۵-اسکندر مقدونی کدام مناطق را تصرف کرد؟

اسکندر علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد.

۱۶-اسکندر مقدونی چگونه مُرد؟

او سرانجام در جوانی و در اوج کشورگشایی بر اثربیماری در گذشت.

۱۷-پس از مرگ اسکندر ایران به دست کدام سردار وی افتاد ؟ او چه سلسله ای را تأسیس کرد؟

ایران به دست سلوکوس یکی از سرداران او افتاد وی سلسله سلوکیان را تأسیس کرد.

۱۸-برخورد ایرانیان با سلوکیان چگونه بود؟

ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه می کردند.

۱۹-اشک یا ارشک چه اقدامی انجام داد؟

رئیس یکی از قبایل پارت ملقب به اشک یا ارشک با هدف مقابله با سلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد کرد . او با استفاده از اختلافات سلوکیان توانست قسمت هایی از ایران را آزاد کند مورخان وی را مؤسس سلسله اشکانی می دانند.

۲۰-حکومت اشکانیان از چه زمانی قدرتمند شد؟ تأثیرات این قدرت چه بود؟

در زمان فرمانروایی مهرداد دوم، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمند تبدیل شد .اشکانیان پس آن به مدت چندین قرن با تمام توان در برابرهجوم سپاه نیرومند روم ایستادند و اجازه ندادند بار دیگر بیگانگان بر میهن ما مسلط شوند.

۲۱-آخرین حکومت ایران قبل از اسلام چه نام داشت؟

ساسانیان

۲۲-مؤسس سلسله ساسانیان که بود؟

اردشیر بابکان از خاندان ساسان مؤسس این سلسله است که بر علیه اشکانیان قیام کرد.

۲۳-در زمان کدام پادشاه ساسانی امپراتور روم (والریانوس) شکست خورد؟

یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی، شاپور اول است .در زمان او وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد و او توانست امپراتور روم (والریانوس) را شکست دهد.

۲۴-دوره جدید تاریخ ایران با ورود اسلام به ایران از چه زمانی آغاز شد؟

با حمله اعراب مسلمان و شکست های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی، این سلسله درسال ۶۵۱ میلادی به پایان رسید با ورود اسلام به ایران دوره جدیدی از تاریخ ایران پایه گذاری گردید.

۲۵-مبدأ تاریخ هجری چیست؟

مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم (صل اهلل علیه و آله) از مکه به مدینه است و به آن تاریخ هجری گفته می شود.

۲۶-برای تعیین زمان رویدادهای قبل از اسلام از چه تقویمی استفاده می شود؟

مورخان از تقویم میلادی استفاده می کنند .مبدأ تقویم میلادی تولد حضرت مسیح (ع) است و نشانه اختصاری آن حرف (م) است.

۲۷-برای تعیین زمان رویدادهای قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) از چه تقویمی استفاده می شود؟

تقویم میلادی به صورت معکوس و با علامت اختصاری (ق.م) به کار می رود برای مثال ۸۰۰ ق.م، بیانگر هشتصد سال پیش از میلاد مسیح است.

۲۸-منطقه ی جنوب غربی آسیا شامل چه محدوده ای از این قاره است؟

از تنگه ی بسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تا خلیج عدن و باب المندب را در بر می گیرد .

۲۹-منطقه ی جنوب غربی آسیا به کدام قاره ها متصل است؟

اروپا و آفریقا .

۳۰-دریاها و اقیانوس مهمی که در منطقه ی جنوب غربی آسیا قرار دارد کدامند؟

دریای مدیترانه، دریای سرخ، دریای عمان، دریای سیاه، دریای خزر و خلیج فارس و اقیانوس هند .

۳۱-دو کشور وسیع منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

عربستان و ایران.

۳۲-سرزمین های مرتفع منطقه ی جنوب غربی آسیا کدامند؟

کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندند، سرزمین های مرتفع این منطقه را تشکیل می دهد.

۳۳-سرزمین های پست و جلگه ای پهناور در منطقه جنوب غربی آسیا کدامند و این جلگه ها از آبرفت کدام رودها به وجود آمده اند؟

جلگه ی بین النهرین در غرب ایران که از آبرفت رودهای دجله و فرات به وجود آمده است.
جلگه سند در شرق ایران که از آبرفت رود سند به وجود آمده است.

۳۴-نواحی پست و خشک منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

بیابان بزرگ عربستان ، دشت کویر و دشت لوت.

۳۵-با توجه به چه عواملی در منطقه جنوب غربی آسیا آب و هواهای گوناگون به وجود آمده است؟

با توجه به وسعت زیاد و تنوع ناهمواری ها.

۳۶-نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه جنوب غربی آسیا چه نوع آب و هوایی دارند؟

در زمستان آب و هوای سرد و در تابستان آب و هوای معتدل دارد . بارش برف و باران فراوان موجب پدید آمدن پوشش گیاهی فراوان در دامنه ی کوه ها شده است.

۳۷-بخش های وسیعی از منطقه جنوب غربی آسیا چه نوع آب و هوایی دارد؟

آب و هوای گرم و خشک یا نیمه خشک.

۳۸-چه مسئله ای باعث اختلاف و نزاع بین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا شده است؟

کمبود آب شیرین.

۳۹-سرزمین هایی که در سواحل دریاهای منطقه ی جنوب غربی آسیا قرار گرفته اند دارای چه نوع آب و هوایی هستند؟

سرزمین های واقع در سواحل گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و دریای سرخ، آب و هوای گرم دارند اما رطوبت هوا به دلیل نزدیکی به دریا زیاد بوده و حالت شرجی به وجود آورده است.

۴۰-سرزمین های اطراف دریای مدیترانه دارای چه نوع آب و هوایی است؟ ویژگی این آب و هوا چیست؟

دارای آب و هوای مدیترانه ای است درآب و هوای مدیترانه ای زمستان ها معتدل و پرباران و تابستان ها گرم و خشک است.

۴۱-پر تکلم ترین گروه های زبانی در منطقه آسیای جنوب غربی کدامند و از هر گروه یک کشور مثال بزنید؟

زبان عربی: عربستان

فارسی: ایران

ترکی: ترکیه

اردو: پاکستان

۴۲-سه مورد از پر جمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید؟

ایران – پاکستان- ترکیه.

۴۳-کدام ادیان الهی در منطقه جنوب غربی آسیا ظهور کرده اند ؟

یهود – مسیحیت – اسلام.

۴۴-فعالیت های اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟

اغلب کشورهای منطقه دارای ذخایر نفت و گاز هستند، اما متأسفانه بیشترآنها از نظر اقتصادی به صادرات نفت وابسته بوده و ماشین آلات، مواد غذایی، دارو و انواع کالاهای مصرفی دیگر از کشورهای پیشرفته وارد می کنند.

۴۵-منبع درآمد کشور عربستان چیست؟

علاوه بر صادرات نفت، همه ساله درآمد زیادی را از طریق مراسم حج و سفر میلیون ها زائر به این کشور نصیب خود می کند.

۴۶-کدام کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا توانسته اند از طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خودرا متحول کنند؟

ترکیه و امارت متحده عربی.

۴۷-چرا برخی از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا نتوانسته اند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند؟ مثال بزنید؟

به دلیل جنگ، اشغال نظامی توسط آمریکا و نبودن امنیت. مانند عراق و افغانستان.

۴۸-کدام عوامل مردم منطقه ی آسیای جنوب غربی را به هم نزدیک تر می کند؟

دین اسلام، زبان عربی و دریاهای جنوب غربی آسیا.

۴۹-کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است ، با چه مشکلاتی روبه رو می شوند؟

بیکاری، عدم ثُبات اقتصادی، و افزایش تورم – رکود اقتصادی – وابستگی اقتصاد به صارات و فروش نفت .

۵۰-بیابان بزرگ عربستان، ………………. در شبه جزیره عربستان حدود ۶۴۰۰۰۰ کیلومتروسعت دارد.

ربع الخالی

۵۱-بیابان های وسیع منطقه جنوب غربی آسیا آب و هوای …………………… دارد.

گرم و خشک

۵۲-یکی از مسائل مهم منطقه جنوب غربی آسیا کمبود ………………………. است.

آب شیرین

۵۳-یکی از نخستین کانون های تمدنی جهان منطقه ………………………………… است.

جنوب غربی آسیا

۵۴-منطقه جنوب غربی آسیا کانون ظهور ……………………………. بوده است.

ادیان توحیدی

۵۵-بیش از ……………….. درصد مردم منطقه جنوب غربی آسیا مسلمان هستند.

۹۰

۵۶-منطقه ی جنوب غربی آسیا قلب تمدن …………………… محسوب می شود.

اسلامی

۵۷-اغلب کشورهای منطقه ی جنوب غربی آسیا دارای ذخایر ……………… و ……………….. هستند .

نفت – گاز

۵۸-کشورهای منطقه ی جنوب غربی آسیارا نام ببرید.

ایران – افغانستان – پاکستان – امارات –کویت – عمان – قطر –بحرین – عربستان –یمن – ترکیه – سوریه – عراق –اردن – فلسطین –لبنان – آذربایجان – گرجستان.

۵۹-در منطقه جنوب غربی آسیا کدام اقیانوس دیده می شود.

اقیانوس هند.

۶۰-نواحی بلند منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

ارتفاعات ترکیه و قفقاز – رشته کوه های البرز وزاگرس در ایران.

۶۱-بیابان های منطقه ی جنوب غربی آسیارا نام ببرید.

بیابان عربستان – دشت کویر لوت در ایران.

۶۲-در منطقه جنوب غربی آسیا کدام آب هوا دیده می شود.

در نواحی کوهستانی آب و هوای سرد – در مناطق بیابانی آب و هوای گرم وخشک – در سواحل دریای مدیترانه آب و هوای مدیترانه ای – در سواحل جنوب ایران آب و هوای گرم شرجی.

۶۳-مهم ترین مشکل کشورهای منطقه که باعث اختلاف بر سررودخانه شده است چه می باشد؟

کمبود آب شیرین.

۶۴-ویژگی آب و هوای مدیترانه ای در جنوب غربی آسیا چه می باشد.

زمستان معتدل و پرباران -تابستان گرم وخشک.

۶۵-مهم ترین درآ مد و فعالیت های اقتصادی منطقه جنوب غربی آسیا را بنویسید.

صدور منابع نفتی – مکان های زیارتی و گردشگری.

۶۶-کدام کشورهای منطقه توانسته اند در زمینه تجارت و بازرگانی پیشرفت کنند؟

ترکیه و امارات.

۶۷-چرا عراق و افغانستان نتوانسته اند در زمینه اقتصادی پیشرفت نمایند؟

به دلیل جنگ و اشغال نظامی کشورشان توسط آمریکا و نبودن امنیت.

۶۸-آریایی ها که بودند؟

برخی مورخان معتقدند که حدود چهار هزار سال پیش، مردمانی کوچ نشین که خود را آریایی می نامیدند از مناطق شمال دریای خزر به تدریج به سرزمین ایران مهاجرت کردند.

۶۹-سه قوم بزرگ آریایی چه نام داشتند و هرکدام در کدام بخش ایران ساکن شدند؟

مادها در غرب وشمال غرب – پارس ها در جنوب – پارت ها در شمال شرق.

۷۰-قبایل ماد در کجا زندگی می کردند و علت ضعف آنها قبل از تشکیل حکومت چه بود؟

قبایل ماد در شمال غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می کردند و همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف باشند و هر چند وقت یک بار همسایه های قدرتمندشان مانند آشور یها به آنها حمله کنند و اموالشان را به غارت ببرند.

۷۱-قبایل ماد چه کسی را حاکم خود انتخاب کردند ؟ چرا؟

در یکی از قبایل ماد، فردی به نام دیااکو زندگی میکرد که به دلیل خوش رفتاری و عدالت خواهی بین همهٔ قبیله ها محبوبیت داشت سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتخاب کنند.

۷۲-دریاها و اقیانوس های مهمی را که در منطقه جنوب غربی آسیا قرار دارند را نام ببرید.

مدیترانه، سرخ، عمان، سیاه، خزر، خلیج، اقیانوس هند.

۷۳-سرزمین های پست و جلگه ای پهناور در منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

جلگه بین النهرین در غرب ایران و جلگه سند در شرق ایران را می توان نام برد.

۷۴-علت گوناگونی آب و هوا در منطقه جنوب غربی آسیا چیست؟

وسعت زیاد و تنوع ناهمواری ها.

۷۵-نواحی مرتفع و کوهستانی منطقه جنوب غربی آسیا چه نوع آب و هوایی دارند؟

در زمستان آب و هوای سرد و در تابستان آب و هوای معتدل دارد.

۷۶-سرزمین هایی که در سواحل دریاهای منطقه جنوب غربی آسیا قرار دارند چه نوع آب و هوایی دارند؟

سرزمین های واقع در سواحل گرم خلیج فارس دریای عمان و اقیانوس هند و دریای سرخ آب و هوای گرم دارند اما رطوبت هوا به دلیل نزدیکی به دریا زیاد بوده و حالت شرجی به وجود آورده است.

۷۷-اطراف دریای مدیترانه چه نوع آب و هوایی وجود دارد؟

آب و هوای مدیترانه ای.

۷۸-ویژگی آب و هوای مدیترانه ای چیست؟

زمستان های معتدل و و پرباران و تابستان های گرم و خشک.

۷۹-کدام بخش آسیا از نخستین کانون های تمدن جهانی بوده است؟

منطقه جنوب غربی.

۸۰-پر تکلم ترین گروه های زبان در منطقه آسیای جنوب غربی را با مثال بنویسید.

عربی (عربستان).

فارسی (ایران).

ترکی (ترکیه).

اردو (پاکستان).

۸۱-کدام ادیان الهی در منطقه جنوب غربی آسیا ظهور کرده اند؟

ادیان الهی یهود، مسیحیت و اسلام.

۸۲-بیش از … درصد مردم منطقه جنوب غربی آسیا مسلمان هستند.

۹۰

۸۳-منطقه ی جنوب غربی آسیا قلب تمدن …………………… محسوب می شود.

اسلامی

۸۴-اغلب کشورهای منطقه ی جنوب غربی آسیا دارای ذخایر ……………… و ……………….. هستند .

نفت – گاز

۸۵-فعالیت های اقتصادی منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟

اغلب کشورهای منطقه دارای ذخایر نفت و گاز هستند اما متأسفانه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به صادرات نفت وابسته بوده و ماشین آلات، مواد غذایی، دارو و انواع کالاهای مصرفی دیگر را از کشورهای پیشرفته وارد می کنند.

۸۶-درآمد کشور عربستان از چه منبع ای است؟

عربستان علاوه بر صادرات نفت همه ساله درآمد زیادی را از طریق مراسم حج و سفر میلیون ها زائر به این کشور نصیب خود می کند.

۸۷-کدام کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا از با رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کرده اند؟

ترکیه و امارات متحده عربی.

۸۸-با ذکر مثال بنویسید چرا برخی از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا نتوانسته اند از نظر اقتصادی پیشرفت کنند؟

به دلیل جنگ اشغال نظامی توسط آمریکا و نبودن امنیت مانند کشورهای عراق و افغانستان.

۸۹-کدام عوامل مردم منطقه آسیای جنوب غربی را به هم نزدیک تر می کند؟

دین اسلام زبان عربی و دریاهای جنوب غربی .

۹۰-کمبود ……….یکی از مسائل مهم منطقه جنوب غربی آسیا است که گاهی باعث اختلافات و نزاع هایی بین کشورها بر سر منابع آبی رودخانه ها شده است.

اب شیرین

۹۱-ویژگی های انسانی جنوب غرب آسیا چیست؟

پاکستان، ترکیه و ایران پرجمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا.
نخستین تمدن های جهان در منطقه بین النهرین شکل گرفته است.

۹۲-جنوب غرب آسیا قلب تمدن …….. محسوب میشود چون بیش از … درصد مردم منطقه مسلمان هستند.

اسلامی – ۹۰ درصد

۹۳-اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا دارای ذخایر ………….. هستند و اقتصاد آن ها به صادرات نفت وابسته است.

نفت و گاز

۹۴-عمده ترین درآمد ………. از صادرات نفت و سفر میلیونها زائر در مراسم حج به دست می آید.

عربستان

۹۵-………. توانسته اند از طریق گردشگری یا تجارت و بازرگانی در آمد زیادی کسب کنند.

ترکیه و امارات

۹۶-………….. به دلیل جنگ اشغال کشور و نبودن امنیت از نظر اقتصادی پیشرفتی نداشته اند.

عراق و افغانستان

۹۷-……. با استفاده صحیح از ظرفیتهای داخلی همچون کشاورزی صنایع پتروشیمی و فولاد، ترانزیت، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان به پیشرفت های بزرگی دست یافته و می تواند جایگاه نخست اقتصاد غرب آسیا را در آینده از آن خود کند.

ایران

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه