سوالات متن درس ۱۹ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۹ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۹ مطالعات چهارم

۱-زیستگاه چیست؟

به محل زندگی هر موجود زنده‌ای می‌گویند

۲-چه گیاهان و جانورانی برای ادامه زندگی به یکدیگر وابسته هستند

جانوران و گیاهانی که یک زیستگاه مشترک دارند و زندگی می‌کنند

۳-گیاهان چگونه غذای خود را درست می‌کنند

با استفاده از نور خورشید خاک آب هوا

۴-چه جانورانی گیاهخوار هستند

جانورانی که فقط گیاه می‌خورند

۵-به جانورانی که گیاه می‌خورند چه می‌گویند

گیاهخوار

۶-به چه جانوران گوشتخوار می‌گویند

جانورانی که جانداری دیگر را می‌خورند

۷-چند جانور گیاهخوار را نام ببرید

سنجاب موش گوزن سهره

۸-چند جانور گوشتخوار را نام ببرید

جغد روباه یوزپلنگ

۹-سنجاب‌ها در کدام منطقه زندگی می‌کنند

جنگل‌های بلوط زاگرس

۱۰-سنجاب‌ها غذای خود را از کجا پیدا می‌کنند

از میوه درخت بلوط

۱۱-سنجاب‌ها چگونه غذاهای خود را ذخیره می‌کنند

آنها با پنهان کردن میوه‌ها در شکاف سنگ و یا زیر خاک و ذخیره کردن آنها برای زمستان غذای خود را ذخیره می‌کنند

۱۲-سنجاب‌ها چگونه به رویش درختان جدید کمک می‌کنند

با ذخیره کردن غذای خود

۱۳-چه چیزهایی نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارند

گیاهان و جانوران

۱۴-فعالیت انسان‌ها موجب چه چیزی می‌شود

کارخانه و اتومبیل‌ها پخش زباله شکار و روشن کردن آتش

۱۵-چه چیزی باعث آلوده شدن آب و هوا و خاک می‌شود

مواد شیمیایی کارخانه و اتومبیل‌ها

۱۶-انسان‌ها چگونه به حیوانات آسیب می‌زنند

پخش زباله در طبیعت

۱۷-آتش سوزی چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد

از بین رفتن جنگل‌ها و موجودات زنده

۱۸-به محل زندگی هر __زنده ای زیستگاه می گویند

موجود

۱۹-گیاهان و جانوران که ____دارند به یکدیگر وابسته‌اند

زیستگاه مشترک

۲۰-……………… با استفاده از نور خورشید و آب و خاک غذای خود را درست می‌کنند.

گیاهان

۲۱-جانورانی که فقط______ می‌خورند گیاهخوار هستند

گیاه

۲۲-جانورانی که گوشت می‌خورند______ نام دارند

گوشتخوار

۲۳-_______،___،___از جانوران گیاهخوار هستند

سنجاب موش گوزن

۲۴-جغد روباه یوزپلنگ از جانوران __هستند

گوشتخوار

۲۵-_ در منطقه زاگرس زندگی می‌کند

سنجاب

۲۶-سنجاب‌ها غذای خود را از درخت____ تامین می‌کنند

بلوط

۲۷-_،__ در زندگی انسان‌ها نقش دارند

گیاهان و جانوران

۲۸-فعالیت انسان‌ها موجب از بین رفتن_،__ می‌شود

زیستگاه‌ها و محیط زیست

۲۹-_،__،__ از لطمه‌های انسان به طبیعت است

کارخانه ،اتومبیل، پخش زباله

۳۰-با ___در طبیعت به حیوانات آسیب می‌رسد

پخش زباله

۳۱-__ باعث از بین رفتن جنگل و حیوانات زنده می‌شود

آتش سوزی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

7 دیدگاه ها