در این نوشته با سوالات متن درس 2 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 مطالعات ششم

درس ۲: آداب دوستی

منظور از این ضرب المثل “پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل !” چیست؟

انسان به راحتی می تواند دوست پیدا کند اما باید طوری رفتار کند تا دوستی ادامه پیدا کند.

1. یک موضوع مهم پس از انتخاب دوست چیست؟

حفظ و نگهداری دوستی

۲. حفظ دوستی یعنی چه؟

حفظ دوستی یعنی اینکه ما با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند

۳. برای حفظ دوستی باید به چه توصیه هایی توجه کنیم؟

+به دوست وفادار باشیم و در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم.

+ کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفتند.

+ اگر خطایی از دوستمان دیدیم، عیب جویی نکنیم؛ بلکه با رفتار محبت آمیز و در خلوت به او تذکر دهیم.

+ اگر دوستمان کار اشتباهی انجام داده است و عذر می خواهد، او را ببخشیم.

+ با یکدیگر با احترام برخورد کنیم

+ بیش از حد شوخی نکنیم.

+ در مسائل و مشکلات با هم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشیم و به هم کمک کنیم.

۴. اگر خطایی از دوستمان دیدیم چه باید کرد؟

عیب جویی نکنیم؛ بلکه با رفتار محبت آمیز و در خلوت به او تذکر دهیم.

۵. حد و مرز دوستی یعنی چه؟

یعنی در بیان احساسات درست عمل کنیم.

۶. چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد؟

چون این نوع وابستگی زیاد از حد به دوست، آرامش روانی افراد را بر هم می زند. پس باید از دوستی های افراطی پرهیز کرد.

۷. منظور از نه گفتن چیست؟

مقاومت در برابر موقعیت های نابجا و درخواست های نامناسب است.

۸. در برابر خواسته های نابجای دوستان نه گفتن به کدام عامل بستگی دارد؟

داشتن اعتماد به نفس

٩. اگر انسان برخلاف عقیده خودش، همه خواسته های دیگران را قبول کند و بخواهد آنها را راضی نگه دارد، چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

ممکن است حتی برای خود و خانواده اش دردسر درست کند.

۱۰. وقتی کسی از شما چیزی یا کاری را می خواهد که به نظر شما نادرست است چه باید کرد؟

 قاطعانه و محکم نه بگویید. 

از نه گفتن خجالت نکشید؛ اما سعی کنید محترمانه نه بگویید. 

اگر لازم دانستید دلیل نه گفتن خودتان را هم بگویید.