در این نوشته با سوالات متن درس 2 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 مطالعات هشتم

سوالات متن درس دوم مطالعات هشتم

درس دوم (تعاون ۲)

۱- آیا تعاون تنها به خانه و مدرسه و محله، محدود می شود؟

خیر، گاهی افراد نیکو کار در سطح جامعه به صورت فردی و گاهی به صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک می کنند.

۲-انفاق چیست؟

فراد از طریق بخشش مال، علم، توانایی ها و وقت خود به کسانی که نیازمند هستند، یاری می رسانند. به این بخشش “انفاق” می گویند.

۳- آیه ای از قرآن در مورد انفاق بنویسید.

“هرگز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید، انفاق کنید” ..

۴- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

زمینه رستگاری فرد را در دنیا و آخرت فراهم می کند موجب پاکی و افزایش مال و ثروت می شود – باعث تقویت روحیه ایثار و بخشش می شود – قلب انسان را از دلبستگی به مال دنیا و ثروت می رهاند- آرامش روحی و روانی به دنبال دارد.

۵-گاهی افراد نیکو کار در قالب سازمانهای .. مردم نهاد .. و .. مؤسسات خیریه .. به یاری نیازمندان یا حل برخی از مشکلات جامعه میپردازند.

 ۶-چند نمونه از مؤسسات خیریه را نام ببرید.

انجمن حمایت از بیماران خاص، انجمن نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگاه های خیریه، مؤسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز.

۷-همه سازمان ها و مؤسسات خیریه باید برای فعالیت های خود از .. وزارت کشور ..، مجوز بگیرند.

۸-خیرین مدرسه ساز چگونه افرادی هستند؟

خیرین مدرسه ساز با استفاده از توانمندی های خود و دیگر افراد یا نهادهای نیکو کار به ساختن یا تعمیر و نوسازی و تجهیز مدارس می پردازند و این مدارس را به صورت رایگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهند.

۹- یکی از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه، .. وقف .. است.

۱۰-وقف چیست؟

 از دیرباز افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا، آب انبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. گاهی نیز دستور می دادند از منافع و در آمدی که از فعالیتی در یک مکان خاص حاصل می شود مثلا از زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی، به افراد نیازمند کمک شود.

۱۱-اهمیت وقف را بنویسید.

برخی وقف ها آن چنان مهم هستند که گاهی می توانند جریان های فرهنگی، علمی، جغرافیایی یا سیاسی یک شهر را تغییر بدهند.

۱۲-موقوفات چیست؟

به اموال و دارایی هایی که وقف می شود، موقوفات می گویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که واقف معین نموده است استفاده شود.

۱۳-وقف گروهی با خانوادگی چگونه وقفی است؟

 یکی از انواع وقف، وقف گروهی با خانوادگی است. در این نوع وقف ها، چند نفر یا اعضای یک خانواده که هر یک به تنهایی توانایی کافی برای وقف ندارند، با مشارکت مالی یکدیگر، وقفی را انجام داده و به این ترتیب، همه در پاداش این کار نیک و خوشحال نمودن دیگران، شریک می شوند.

۱۴-شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

هر گاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها، در فعالیتی سرمایه گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی، تأسیس کرده اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی می نامند.

۱۵- تفاوت شرکت های تعاونی و شرکت های غیر تعاونی چیست؟

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سرمایه (سهم) عضو شود، یک حق رأی دارد. در حالی که در شرکت های غیر تعاونی، هر کس سرمایه و سهامش بیشتر است، قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.

۱۶-شرکت های تعاونی چه هدفی و چه ویژگی هایی دارند؟

در شرکت های تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تلاش می کنند. هدف شرکت های تعاونی معمولا حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری و فعالیت گروهی (جمع) حاصل می شود، به طور برابر و یکسان بین همه اعضا، توزیع می شود.