سوالات متن درس ۲ مطالعات چهارم


haladars مرداد 24, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۲ مطالعات چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 2 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 مطالعات چهارم

1 .مردم یک محله برای برگزاری نماز جماعت در کجا جمع می شوند؟


در مسجد محله


2 .مردم در مسجد چگونه نماز جماعت برگزار می کنند؟


مردم در مسجد پشت سر امام جماعت در صف های منظم رو به قبله می ایستند و نماز می خوانند و امام جماعت
جلوتر از همه در محلی به نام محراب قرار می گیرد.


3 .از مهم ترین کارهایی که مردم یک محله برای حل مشکلات خود اقدام می کنند نام ببرید .


مشورت با همدیگر و کمک کردن برای حل مشکل)مالی و …….(


4 .از مسجد برای انجام چه کارهایی می توان استفاده کرد؟چند مورد را بنویسید.


عبادت کردن خدا،خواندن نماز جماعت،برگزاری مراسمی مانند دعا،عزاداری و جشن های مربوط به عید های مذهبی


5 .چرا مردم به بوستان و پارک می روند؟


برای تفریح،ورزش و استراحت


6 .ما باید برای تمیز نگه داشن بوستان ومراقبت از آن چه کارهایی انجام دهیم؟


چمن ها را لگد نکنیم،گل ها را نچینیم،به وسایل بازی آسیب نرسانیم و زباله ها را در سطل های مخصوص بریزیم.


7 .با گذشت زمان در یک محله چه تغییراتی به وجود می آید؟


مردم یک محله برای زندگی به جای دیگری می روند و افرادی دیگر به آن محله نقل مکان می کنند.شکل و نوع
ساختمان ها و فعالیت ها نیز تغییر می کند و بعضی وقت ها هم امکانات عمومی جدیدی مانند ایستگاه اتوبوس یا
باجه ی تلفن عمومی،فضای سبز یا کتابخانه در محله ایجاد می شود

نکات مهم درس 2 مطالعات چهارم

یکی از محل های جمع شدن مردم در محله ، مسجد است .


مردم در مسجد علاوه بر عبادت خدا با یکدیگر آشنا می شوند ، از حال هم خبر می گیرند و برای حل مشکالت
محله ی خود با یکدیگر مشورت می کنند . مسجد همچنین محل برگزاری مراسمی چون دعا ، عزاداری و جشن
های مربوط به عیدهای مذهبی است .


همه ی ما باید برای تمیز نگه داشتن بوستان و مراقبت از آن تلاش کنیم . برای مثال : چمن ها را لگدمال نکنیم
، گل ها را نچینیم ، به وسایل بازی آسیب نرسانیم و زباله ها را در سطل های مخصوص بریزیم .


با گذشت زمان در محله تغییراتی بوجود می آید . برای مثال مردم یک محله برای زندگی به جای دیگری می
روند و افراد دیگری به آن محله نقل مکان می کنند و شکل و نوع ساختمان ها و فعالیت ها نیز تغییر می کند .


یعضی وقت ها هم امکانات عمومی جدیدی مانند ایستگاه اتوبوس یا باجه ی تلفن عمومی ، فضای سبز یا
کتابخانه در محله ایجاد می شود .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه