در این نوشته با سوالات متن درس 2 پیام هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 2 پیام هشتم

1-بنابر داستان آمرزنده پرده پوش علت خشکسالی چه بود؟

گناهان فراوان مردم

2 -فرشته وحی علت مستجاب نشدن دعا ها را چه چیزی عنوان کرد؟

فرد گناهکاری داخل جمعیت بود که توبه نکرده بود.

3-چرا خداوند فرد گناهکار را به پیامبرش معرفی نکرد؟

به دلیل حفظ آبروی فرد گناهکار

4 -خداوند در قرآن کریم درباره ی بخشش گناهان چه می فرماید؟

سوالات متن درس 2 پیام هشتم
سوالات متن درس 2 پیام هشتم

5- یکی از نام های خداوند را نام برده و معنی آن را بگویید.

یکی از نامهای خداوند بلند مرتبه «غفّار» است؛ یعنی بسیار آمرزنده

6-خداوند چه گناهانی را می بخشد؟

خداوند بخشایشگر، نه تنها خطاهای کوچک، بلکه همه گناهان و حتی اشتباهات متعدد بندگانش را نیز می آمرزد

7 -خداوند در چه صورتی گناهان بنده اش را می بخشد؟

فقط کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد البته روشن است که اگر حق الناس بر عهده کسی باشد برای توبه کردن پشیمانی کافی نیست و انسان باید حقوق مردم را جبران کند. در این صورت خداوند و عده قطعی داده است که حتماً او را می بخشد.

۸ -دومورد از آثار بخشیدن خطای دیگران را بنویسید؟

با گذشت از خطاهای دیگران نه تنها خداوند خشنود می شود، بلکه به سبب آن خداوند از گناهان ما نیز میگذرد و ما را میبخشد

9-پیامبر اکرم (ص)درباره ی عفو و گذشت چه می فرماید؟

اهل گذشت باشید بی تردید عفو و گذشت بنده را عزیز و سرافراز می گرداند ،پس از یکدیگر بگذرید تا خداوند شما را عزیز و سرافراز گرداند

10 -چه زمانی نبایداز خطای دیگران چشم پوشی کنیم؟

چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود را نمی پذیرند و تصمیمی برای ترک آنها ندارند موجب میشود جسارت آنان بیشتر شود و فرصتی برای اصلاح رفتار خود نیابند.

برچسب شده در: