در این نوشته با سوالات متن درس 20 تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 20 تاریخ معاصر یازدهم

1-کارتر با چه شعارهایی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شد؟

کارتر با شعار (حقوق بشر) و (فضای باز سیاسی) در کشورهای تحت سلطه آمریکا وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شد.

2-چرا پیروزی کارتر در انتخابات ، در ابتدا به منزله ی شکست شاه تلقی شد؟

زیرا کارتر نامزد دمکرات ها بود و شاه در مبارزه انتخاباتی هزینه زیادی برای پیروزی رقیب او از حزب جمهوری خواه کرده بود.

3-آخرین سفیر آمریکا در ایران که بود؟

سولیوان

4-علت متهم کردن کارتر به نفاق توسط سولیوان چه بود؟

سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران نسبت به سیاست های دوگانه حقوق بشر و سیاست های سرکوبگرایانه آمریکا برای مهار انقلاب اسلامی، کارتر را متهم به نفاق می کند.

5-اقدام شاه برای برای نشان دادن هماهنگی خود با سیاست حقوق بشر چه بود؟

شاه، برای نشان دادن هماهنگی خود با سیاست حقوق بشر مورد نظر کارتر، اعلام کرد که در کشور، فضای باز سیاسی ایجاد خواهد کرد؛ لذا در مرداد 1356، امیرعباس هویدا را برکنار و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.

6-پس از برکناری هویدا توسط شاه چه کسی به پست نخست وزیری منصوب شد؟

شاه امیرعباس هویدا را برکنار و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.

7-اقدامات جمشید آموزگار بعد از نخست وزیر شدن را شرح دهید؟

به دنبال نخست وزیری آموزگار، اعلام شد که قانون محاکمه سریع مخالفان در دادگاه های سری نظامی لغو شده است و محاکمه هایی که در آنها محکومان اغلب به تیرباران و زندان های طولانی محکوم می شدند، بعد از آن علنی خواهد بود. همچنین با اعلام تشکیل (کمیسیون شاهنشاهی برای مبارزه با فساد)، رژیم به وجود فساد گسترده در دستگاه های دولتی، اقرار کرد.

8-فرزند ارشد امام خمینی که بود؟

آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی بود.

9-امام خمینی درگذشت فرزند ارشدش را که به شکلی مشکوک بود چه خواند؟

امام خمینی این حادثه را از الطاف خفیه الهی خواندند.

10-پیامدهای برگزاری مراسم ختم آیت الله مصطفی خمینی را شرح دهید؟

در این مجالس سخنرانی های تندی علیه شاه صورت گرفت. با وجود ممنوعیت شدید نام بردن از آیت الله خمینی، این حادثه باعث شد تا بار دیگر به طور گسترده ای نام امام خمینی بر سر زبان ها بیفتد.

11-کارتر در سفری که به ایران داشت ایران را به چه چیزی خواند؟

کارتر، ایران را جزیره ثبات در یکی از پرآشوب ترین نقاط جهان خواند.

12-مقاله معروف ایران و استعمار سرخ و سیاه را شرح دهید.

یک هفته پس از بازدید کارتر، مقاله معروف به (ایران و استعمار سرخ و سیاه) با امضای مستعار احمد رشیدی مطلق در روزنامه (اطلاعات) روز هفدهم دی ماه 1356 به چاپ رسید. در آن مقاله، امام خمینی، به شدت مورد حمله و توهین قرار گرفته بود.

13-واکنش مردم قم پس از انتشار مقاله توهین آمیز به امام خمینی چه بود؟

انتشار مقاله اهانت آمیز در روزنامه (اطلاعات)، با واکنش فوری طلاب، روحانیون و مردم قم روبه رو شد.

14-تظاهرات روز نوزدهم دی ماه بخاطر مقاله توهین آمیز سبب چه شد؟

منتهی به حمله نیروهای نظامی به مردم شد که طی آن چهارده نفر کشته و عده زیادی مجروح و جمعی از علما و روحانیون نیز دستگیر و تبعید شدند اما دامنه اعتراض ها گسترش یافت.

15-در شهر ……….. برای شهدای قم مراسم چهلم برگزار شد.

تبریز

16

علت فاجعه سینما رکس آبادان چه بود؟

در مرداد 1357، سینما رکس آبادان در یک جنایت مهیب به آتش کشیده شد.

17-فاجعه سینما رکس آبادان را شرح دهید.

در مرداد 1357، سینما رکس آبادان در یک جنایت مهیب به آتش کشیده شد و 477 نفر در آتش سوختند. مردم ساواک را عامل آتش سوزی می دانستند. سهل انگاری مسئولان رژیم در پیگیری موضوع و عدم رسیدگی مراکز امنیتی بر این باور صحه گذاشت.

18-در پی فاجعه ی سینما رکس آبادان چه کسی مجبور به استعفا شد؟

آموزگار پس از فاجعه ی سینما رکس آبادان مجبور به استعفا شد.

19-پس از آموزگار چه کسی به نخست وزیری منصوب شد؟

جعفر شریف امامی

20-جعفر شریف امامی با چه شعاری نخست وزیر شد؟

جعفر شریف امامی از فراماسون های برجسته بنیاد پهلوی با تظاهر به شعار آشتی ملی به نخست وزیری منصوب شد.

21-تظاهرات گسترده مردم تهران پس از نماز عید فطر 57 به امامت که بود؟

تظاهرات گسترده مردم تهران پس از نماز عید فطر 57 به امامت آیت الله مفتح برگزار شد.

22-تظاهرات گسترده مردم تهران پس از نماز عید فطر 57 چه پیامدهایی داشت؟

وحشت شاه دولت و آمریکا را افزایش داد؛ چرا که نمایش عظیمی از اتحاد و قدرت مردم بود.

23-عظمت راهپیمایی روز عید فطر سبب چه شد؟

عظمت راهپیمایی روز عید فطر سبب شد که آمریکا، شاه و دولت، چاره را در اقدام به برقراری) حکومت نظامی( و توسل به خشونت گسترده ببینند.

24-سه روز بعد از راهپیمایی روز عید فطر چه اتفاقی افتاد؟

سه روز بعد حدود 500 هزارنفر از مردم تهران، با شعارهای (مرگ بر شاه)، (آمریکایی برو بیرون)، (حسین سرور ماست، خمینی رهبر ماست)، همچنین شعار (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) که برای اولین بار سرداده می شد، راهپیمایی کردند.

25-حادثه 17 شهریور 57 را شرح دهید؟

صبح هفده شهریور مردم به خیابان ها آمدند، در تهران، هزاران نفر، در میدان شهدا، اجتماع کردند. نظامیان و کماندوها نتوانستند مردم را متفرق کنند و به اعتراف یک خبرنگار خارجی: (با مسلسل تانک ها، آنها را به گلوله بستند. چرخ بال ها (هلیکوپترها) نیز برای متفرق کردن مردم، از مسلسل و مواد تخریبی استفاده کردند و منظره، به میدان (اعدام دسته جمعی) شباهت داشت.)

26-اختلافاتی که در درون کاخ سفید بر سر چگونگی مقابله با انقلاب اسلامی، بوجود آمده بود را شرح دهید؟

در درون کاخ سفید بر سر چگونگی مقابله با انقلاب اسلامی اختلافات جدی وجود داشت. شورای امنیت ملی معتقد به کشتار گسترده مردم و وزارت امور خارجه درصدد نفوذ در انقلاب بود و این اختلاف سبب سردرگمی کارتر و شاه در سرکوب مردم و انقلاب اسلامی شده بود.