سوالات متن درس ۲۰ مطالعات هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۰ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۰ مطالعات هشتم

۱-چرا ایران دارای اهمیت استراتِژیک است؟

به دلیل موقعیت سیاسی و نظامی و اقتصادی که در منطقه ی جنوب غربی آسیا دارد.

۲-چرا منطقه جنوبی غربی آسیا یک منطقه مهم استراتژیک محسوب می شود؟

این منطقه کانون اتصال سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا می باشد وجود دریاها و آبراهه های مهم در این منطقه – حمل و نقل دریای و اتصال به آبهای آزاد – منابع مهم نفت و گاز – وجود دین اسلام منطقه.

۳-منطقه ی جنوب غربی آسیا محل اتصال کدام قاره می باشد.

آسیا و اروپا و آفریقا.

۴-کشورهای مهم تولید کننده نفت در منطقه را بنویسید.

عربستان – عراق – کویت – ایران – امارات.

۵-سازمان همکاری اکو در ابتدا بین کدام کشورها بسته شد؟

ایران – پاکستان – ترکیه.

۶-چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پر تنش است؟

منابع نفت وگاز – راه مهم دریایی – وابستگی حکومت های عربی به آمریکا و انگلیس – وجود دولت اسرائیل که به سرکوب مردم فلسطین می پردازد- وجود پایگاه های نظامی و تسلیحاتی آمریکاو انگلیس در منطقه.

۷-چرا ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه جایگاه مهمی دارد؟

انقلاب اسلامی که دخالت بیگانگان را در کشور از بین برد و حمایت از مردم مظلوم مانند فلسطین- وسعت و جمعیت زیاد ایران که در رتبه دوم قرار دارد منابع نفت و انرژی – اتحاد ایجاد شده در ایران بین اقوام گوناگون – پیشرفت های علمی و فنی ایران.

۸-چند مورد از جزایر مهم ایران در جنوب نام ببرید.

خارک – قشم –کیش – الرک – لاوان – تنب بزرگ – تنب کوچک – ابوموسی.

۹-کدام مساجدمهم در منطقه جنوبی غربی آسیا قرار دارد؟

مسجد الحرام درمکه – مسجد النبی در مدینه – مسجد الاقصی در بیت المقدس.

۱۰-از دغدغه های مهم جهان اسلام در منطقه چه می باشد؟

آزادی قدس و مردم فلسطین از دست اشغالگران اسرائیل.

۱۱-مقیاس کسری را تعریف کنید.

به ما نشان می دهد که عوارض روی زمین روی نقشه به چه نسبتی کوچک شده است.

۱۲-ایران در کدام سمت آسیا قرار دارد؟

جنوب غربی.

۱۳-چرا منطقه جنوب غربی آسیا یک منطقه ی استراتژیک است؟

در کانون اتصال سه قاره آسیاو اروپا و آفریقا قرار دارد.
انبار مهم انرژی نفت و گاز جهان است.
کانون جهان اسلام است.

۱۴-کدام آبراهه ها در جنوب غربی آسیا قرار دارد و دارای اهمیت می باشد؟

تنگه بسفر – هرمز – داردانل و باب المندب.

۱۵-چرا آبراهه های مهم در جنوب غربی آسیا دارای اهمیت است؟

زیرا آب های آزاد و دریاها و اقیانوس هند و اطلس رابه هم متصل می کند.و حمل ونقل ارزان کالاها و انرژی را میسر می سازد.

۱۶-کشورهای عمده تولید کننده نفت در منطقه جنوب غربی را نام ببرید.

عربستان – ایران – عراق – کویت – امارات متحده عربی.

۱۷-دو شهر مقدس مسلمانان در جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

مکه و مدینه.

۱۸-چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پر تنش است؟

وجود بخش عمده از انرژی جهان – حمل نقل دریایی – وابستگی بعضی از کشورهای منطقه به قدرتهای بزرگ دنیا- وجود دولت اسرائیل و حمایت آمریکا و انگلیس – وجود پایگا ه ها ی نظامی و تسلیحاتی توسط کشورهای آمریکاو انگلیس.

۱۹-چرا ایران در منطقه ی جنوب غربی آسیا جایگاه ویژه ای دارد؟

شکل گیری انقلاب اسلامی که از سلطه بیگانگان خارج شد – وحدت و یکپارچگی در ایران با وجود اقوام گوناگون درایران منابع مهم نفت و گاز در ایران – داشتن سواحل طولانی و بندرگاه در منطقه.

۲۰-جزایر مهم در سواحل جنوبی را نام ببرید.

خارک – کیش – قشم الرک – الوان – تنب بزرگ و کوچک – ابوموسی.

۲۱-مهم ترین موضوع جهان اسلام در منطقه چه می باشد؟

موضوع فسلطین که توسط اسرائیلی ها اشغال شده است.

۲۲-از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟

شاهان ایران باستان خود را برگزیدهٔ آسمان و نمایندهٔ اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند .در اغلب کتیبه های به جای مانده، جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد، وجود دارد. البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

۲۳-پادشاهان به چه اموری فرمانروایی ومطلق داشتند؟

شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند.

۲۴-فرمان های پادشاه چه حکمی داشت ؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟

این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد روی فرمان ها و نامه های مهم، مُهرهای مخصوص شاه زده می شد.

۲۵-چرا در دوره اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود؟

چون در این دوره، خاندان های محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور با آنها مشورت کنند.

۲۶-در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟

مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان.

۲۷-زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟

زندگی شاهان هزینهٔ زیادی داشت گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند اینکه درآمد های کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت .مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد اغلب شاهان به ثروت اندوزی می پرداختند و نه تنها به فکر آسایش مردم نبودند بلکه به آنها ظلم می کردند البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.

۲۸-مقام های مهم حکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید و وظایف آنها را ذکر کنید.

وزیر بزرگ مهمترین مقام بعد از شاه و مسئول کار های اداری مملکت بود. رئیس دربار یا تشریفات مسئول رسیدگی به کار های کاخ شاهی (مراسم و جشن های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی درکاخ، توزیع ٔ جیره ∗ کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و…بود. منشیان و دبیران کارهای اداری و مالی و نوشتن نامه ها بر عهدهٔ آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند. مأموران مخفی شاه اولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که به آنها چشم و گوش های شاه می گفتند .مأموران مخفی شاهان از قسمتهای مختلف کشور گزارش تهیه میکردند و به شاه می دادند.

۲۹-پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.

مادها همدان( هگمتانه) – هخامنشیان شوش( پایتخت زمستانی) – همدان( پایتخت تابستانی) – تخت جمشید – بابل – اشکانیان صد دروازه ( دامغان ) و تیسفون ساسانیان تیسفون.

۳۰-شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولا چه ویژگی هایی داشت؟

پایتخت ها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کا خهای بزرگ و بناهای عظیم می ساختند.

۳۱-علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟

سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود .

۳۲-چرا حکومت های ایران باستان ، سپاه ونیروی نظامی بزرگ بوجود آوردند؟

در غرب، دولتهای یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی به وجود آورده بودند تا از مرزهای ایران دفاع کنند.

۳۳-مردم ایران باستان فرزندانشان را از چه سنی آماده جنگ و شکار می کردند؟

مردم ایران باستان وقتی پسرانشان به نوجوانی می رسیدند زره بر آنها می پوشاندند و کمربند چرمی به کمرشان می بستند تا در جنگ و شکار شرکت کنند.

۳۴-پادشاهان از چه زمانی موزش نظامی می دیدند؟

شاهان نیز از دوره نوجوانی، آموزش های نظامی می دیدند و در بیشتر جنگ ها، خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می گرفتند.

۳۵-چرا در تاریخ جهان، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟

اشکانیان (پارتیان) در تاریخ جهان به جنگاوران مشهور بودند و مهارت زیادی در سوار کاری و تیراندازی داشتند سپاه از نیروی پیاده نظام و سواره نظام تشکیل می شد.

۳۶-ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه وفنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را ذکر کنید.

علاوه بر سپاه معمولی، یک سپاه جاویدان هم تشکیل داده بود .تعداد افراد سپاه جاویدان د ه هزار نفر بود که به گروه های ده نفره تقسیم می شد به این سپاه، جاویدان یا همیشگی می گفتند چون هرگاه یکی از افراد از بین می رفت یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود جای او را می گرفت و تعداد کم نمی شد در آن دوره، خدمت در سپاه جاویدان، بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود.

۳۷-از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟

یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها، اختراع ارابه دا سدار بود .این ارابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و در مرکز به کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد. همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا برج های بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند این برج ها متحرک بودند و در داخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای برج ها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند .این برج ها با تعداد زیادی اسب کشیده می شدند.

۳۸-نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟

ایرانیان باستان نیروی دریایی داشتند و کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند.

۳۹-چرا منطقه جنوب غربی آسیا یکی از مناطق استراتژیک (راهبردی) است؟

این منطقه در کانون اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار دارد آبراهه های مهمی چون تنگه های هرمز، بسفر، داردانل و باب المندب در این منطقه قرار دارد.
این منطقه انبار مهم منابع انرژی جهان است.
این منطقه کانون جهان اسلام است.

۴۰-وجود آبراهه ها در منطقه جنوب غربی آسیا چه اهمیتی دارد؟

از طریق این آبراهه های مهم، دریاهای منطقه به یکدیگر می پیوندند و به آب های آزاد اقیانوس ها راه می یابند .

۴۱-چرا موقعیت بندرگاهی برای کشورها اهمیت زیادی دارد؟

چون استفاده از حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی را میسر می سازد .

۴۲-چرا منطقه جنوب غربی آسیا انبار مهم منابع انرژی جهان محسوب می شود؟

زیرا حدود دو سوم ذخایر شناخته شده نفت جهان و حدود یک سوم منابع گازی جهان در این منطقه قرار دارد که البته بخش بزرگی از آنها در منطقه ی خلیج فارس واقع است.

۴۳-کشورهای عمده صادر کننده نفت در منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات متحده عربی.

۴۴-مقدس ترین شهرهای مسلمانان کدامند؟

مکه و مدینه .

۴۵-کشورهای جنوب غربی آسیا برای همکاری بیشتر با یکدیگر چه تدبیری اندیشیده اند؟

سعی می کنند که از طریق پیمان های اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر، بیشتر همکاری کنند مانند پیمان سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که نخست در سال ۱۳۴۱ بین ایران، پاکستان و ترکیه بسته شد و هم اکنون ده کشور منطقه عضو آن هستند.

۴۶-چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پر تنش است؟

بخاطر منابع انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و راه های مهم حمل ونقل دریایی این منطقه مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی است.
متأسفانه حکومت بعضی کشورهای منطقه به قدرت های بزرگ وابسته اند و از نظر سیاسی از آنها پیروی می کنند.
رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) با حمایت آمریکا و انگلیس علاوه بر سرکوب مردم فلسطین به توطئه و دشمنی با مسلمانان کشورهای منطقه می پردازند.
آمریکا، انگلستان و برخی کشورهای قدرتمند دیگر برای حفظ منافع خود در منطقه در کشورهای وابسته پایگاه های نظامی ایجاد نموده و در این پایگاه ها، تسلیحات نظامی مختلف انبار و نیروهای نظامی مستقر کرده اند .

۴۷-در گذشته چه عاملی سبب رقابت و تلاش در منطقه جنوب غربی آسیا شده است؟

دسترسی به آب های خلیج فارس و اقیانوس هند.

۴۸-چه عواملی جایگاه ایران را در منطقه جنوب غربی آسیا پر اهمیت تر کرده است؟

مردم ایران به رهبری امام خمینی در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسیدند انقلاب اسلامی ایران الگویی برای مردم کشورهای دیگر است تا علیه ظلم و استبداد داخلی و قدرت های خارجی به پا خیزند و چهره ای متعالی از اسلام به جهانیان عرضه کنند.
کشور ایران اگر چه از اقوام مختلف تشکیل شده است، اما این اقوام همواره با یکدیگر وحدت و همبستگی داشته و از کشور دفاع کرده اند.
کشور ایران دارای منابع مهم انرژی است و از نظر داشتن منابع نفت، مقام چهارم و منابع گاز مقام اول را در این منطقه دارد.
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های زیادی در علم و فناوری داشته است
کشور ایران به دلیل داشتن سواحل طولانی و موقعیت بندرگاهی و دسترسی به آب های آزاد جایگاه ممتازی در منطقه دارد .

۴۹-طول سواحل ایران در جنوب چقدر است و از کجا تا کجا کشیده شده است؟

طول سواحل ایران با در نظر گرفتن بریدگی های ساحل ۲۰۴۳ کیلومتر است که از اروند رود در جنوب غرب تا تنگه هرمز و از آنجا تا بندر گُواتر در جنوب شرق امتداد دارد.

۵۰-جزیره های مهم ایران در آب های خلیج فارس را نام ببرید؟

خارک، کیش، قشم، الوان ، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی .

۵۱-جزایر ایران در خلیج فاس از چه نظر اهمیت دارند؟

از نظر استخراج نفت ، بازرگانی ، تجارت و نظامی اهمیت دارند.

۵۲-تنگه هرمز چگونه آبراهی است؟

یک آبراهه بین المللی است که همه کشورها حق دارند بر طبق قوانین رفت و آمد در تنگه ها با کشتی از آن عبور کنند.

۵۳-نقش نیروی دریایی ایران در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و زمان صلح را بنویسید؟

نیروی دریایی همانند نیروهای زمینی و هوایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با شجاعت و رشادت فراوان در آب ها با دشمنان جنگیدند و از کشور دفاع کردند و نگذاشتند که در رفت و آمد کشتی های تجاری و واردات کالا به ایران مشکلی پیش بیاید در زمان صلح نیز حافظ منافع کشور ایران در دریاهاست .

۵۴-سرزمین فلسطین چقدر وسعت دارد؟

حدود ۲۷۰۰۰ کیلومترمربع وسعت دارد . اما حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک آن را یهودیان صهیونیست اشغال کرده و آن را اسرائیل نامیده اند.

۵۵-شهر بیت المقدس برای پیروان کدام ادیان توحیدی مورد احترام است؟ چرا؟

برای پیروان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان مورد احترام است، زیرا خاستگاه پیامبران بزرگ بوده است .

۵۶-سومین مسجد مهم اسلام چه نام دارد؟ و در کجاست؟

مسجد الاقصی که در بیت المقدس قرار داردۀ، پس از مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه، سومین مسجد مهم اسلام است و در آغاز ظهور اسلام قبله اول مسلمانان بوده است.

۵۷-مقیاس نقشه نشان دهنده ی چیست؟

مقیاس نقشه به ما نشان می دهد که فاصله های روی نقشه، بر روی زمین و در عالم واقعیت چقدر است به عبارت دیگر مسافت های روی نقشه، نسبت به مسافت های واقعی روی زمین چقدر کوچک تر شده اند.

۵۸-ایران در منطقه جنوب غربی آسیا که یکی از مناطق …………………………….. جهان است.

استراتژیک

۵۹-حدود ………….. نفت جهان و حدود …………. منابع گازی جهان در منطقه جنوب غربی آسیا است.

دو سوم – یک سوم

۶۰-تنگه ……………….. یک آبراهه بین المللی است که همه کشورها حق دارند با کشتی ها از آن عبور کننند.

هرمز

۶۱-در کشور فلسطین شهری وجود دارد که مسلمانان به آن ……………… و یهودیان و مسیحیان به آن………………… می گویند.

بیت المقدس – اورشلیم

۶۲-امروزه آزادی ………………. از چنگال اشغالگران و پیروزی فلسطینی ها یکی از دغدغه های مهم مسلمانان جهان است.

قدس

۶۳-در نقشه ها ممکن است ازمقیاس …………… یا مقیاس …………….. و یا هر دو استفاده شده باشد .

خطی –عددی

۶۴-ایران در منطقه …. راهبردی جهان است.

جنوب غربی آسیا قرار دارد و یکی از مناطق

۶۵-اهمیت وجود آبراهه ها در منطقه جنوب غربی آسیا چیست؟

از طریق این آبراهه های مهم دریاهای منطقه به یکدیگر می پیوندند و به آب های آزاد اقیانوس ها راه می یابند.

۶۶-چرا موقعیت بندرگاهی برای کشورها دارای اهمیت زیادی است؟

چون استفاده از حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی میسر می شود.

۶۷-چرا منطقه جنوب غربی آسیا انبار مهم منابع انرژی در جهان محسوب می شود؟

چون حدود دو سوم ذخایر شناخته شده نفت جهان و حدود یک سوم منابع گازی جهان در این منطقه قرار دارد که البته بخش بزرگی از آنها در منطقه خلیج فارس واقع است.

۶۸-کشورهای عمده صادر کننده نفت در منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

عربستان- ایران- عراق- کویت و امارات متحده عربی.

۶۹-شهرهای مسلمانان کدامند؟

مکه و مدینه.

۷۰-کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا برای همکاری بیشتر با یکدیگر چه اقدامی انجام داده اند؟

آنها سعی می کنند که از طریق پیمان های اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر بیشتر همکاری کنند مانند سازمان پیمان همکاری اقتصادی (اکو).

۷۱-پیمان سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بین چه کشورهایی بسته شد؟ و هم اکنون دارای چند عضو است؟

در سال ۱۳۴۱ بین ،ایران پاکستان و ترکیه بسته شد و هم اکنون دارای ده عضو از کشورهای منطقه.

۷۲-چرا منطقه جنوب غربی آسیا منطقه ای پر تنش می باشد؟

بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و راههای حمل و نقل دریایی در این منطقه است.
متأسفانه حکومت بعضی از کشورهای منطقه به قدرت های بزرگ وابسته اند و از نظر سیاسی از آنها پیروی می کنند.
رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) با حمایت آمریکا و انگلیس علاوه بر سرکوب مردم مظلوم فلسطین، به توطله و دشمنی با مسلمانان کشورهای منطقه می پردازند.
آمریکا، انگلستان و برخی کشورهای قدرتمند دیگر برای حفظ منافع خود در منطقه در کشورهای وابسته پایگاه های نظامی ایجاد نموده و در این پایگاهها، تسلیحات نظامی مختلف انبار و نیروهای نظامی، مستقر کرده اند.

۷۳-کشورهایی که به شیوۀ پادشاهی اداره می شوند مردم نقش چندانی در حکومت ندارند .

۷۴-چرا دسترسی به دریا و آبهای آزاد اقیانوس ها تا این حد برای کشورها مهم است؟

حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی و به خاطر تجارت بازرگانی، سیاسی، نظامی و منابع غذایی.

۷۵-اگر در منطقه بجای اختلاف ها صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟

باعث اتحاد و همبستگی کشورها، توسعه و همکاری روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آرامش، سیاسی اجتماعی و کاهش نفوذ قدرتهای جهانی می شود.

۷۶-چه عواملی جایگاه ایران را در منطقه جنوب غربی آسیا پر اهمیت تر کرده است؟

پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی (ره) – همبستگی و وحدت اقوام مختلف ایران از نظر وسعت و جمعیت دومین کشور منطقه جنوب غربی آسیا است ایران دارای منابع مهم انرژی است منابع نفت مقام چهارم و منابع گاز مقام اول را در منطقه داراست – پیشرفت زیادی پس از انقلاب از نظر علم و فناوری داشته – جایگاه ممتاز از نظر داشتن سواحل طولانی و موقعیت بندرگاهی و دسترسی به آبهای آزاد.

۷۷-جمهوری اسلامی از مردم مظلوم همه کشورها به ویژه ….. حمایت می کند.

فلسطین

۷۸-طول سواحل ایران در جنوب چقدر و از کجا تا به کجا کشیده شده است؟

۲۰۴۳ کیلومتر است و از اروند رود تا تنگه هرمز و از آنجا تا بندر گواتر (گوادر) امتداد دارد.

۷۹-جزایر مهم ایران را در آب های خلیج فارس نام ببرید؟

خارک، کیش، قشم ، لارک، لاوان، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.

۸۰-جزایر ایران در خلیج فارس از چه نظر اهمیت دارد؟

این جزیرها از نظر استخراج نفت بازرگانی تجارت و نظامی اهمیت دارد.

۸۱-تنگه هرمز چگونه آبراهی است؟

یک آبراه بین المللی است که همه کشورها حق دارند بر طبق قوانین رفت و آمد در تنگه ها با کشتی عبور کنند.

۸۲-نقش نیروی دریایی ایران در دوران جنگ تحمیلی و زمان صلح را بنویسید؟

دلاوران نیروی دریایی با شجاعت و رشادت فراوان در آبها با دشمنان جنگیدند و از کشور دفاع کردند و نگذاشتند که در رفت و آمد کشتی های تجاری و واردات کالا به ایران مشکلی پیش بیاید. نیروی دریایی قدرتمند ایران در زمان صلح نیز حافظ منافع کشور ایران در دریاهاست.

۸۳-وسعت سرزمین فلسطین چقدر است؟

حدود ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع اما حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع آن در اشغال صهیونیست هاست.

۸۴-خاک اشغال شده فلسطین توسط یهودیان صهیونیست را چه نامیده اند؟

اسرائیل

۸۵-یهودیان و مسیحیان به شهر بیت المقدس …. می گویند.

اورشلیم

۸۶-شهر بیت المقدس برای پیروان کدام ادیان مورد احترام است؟

یهودیان مسیحیان و مسلمانان.

۸۷-چرا بیت المقدس برای ادیان توحیدی مورد احترام است؟

زیرا خاستگاه پیامبران بزرگ بوده است.

۸۸-ایران در منطقه جنوب غربی ….. واقع شده است.

اسیا

۸۹-مهم ترین منابع انرژی در جهان در …………. است.

جنوب غرب آسیا

۹۰-کشور فلسطین در محل تقاطع سه قاره …… ، ………. و …….. قرار دارد.

اسیا – افریقا – اروپا

۹۱-تشکیل دولت جعلی اسرائیل در فلسطین دارای یک هدف بلند مدت …….. است.

استکباری

۹۲-اسرائیل با حمایت …… و ……… به سرکوب مردم فلسطین می پردازد.

امریکا – انگلیس

۹۳-چرا منطقه جنوب غربی آسیا از مناطق راهبردی استراتژیک می باشد؟

این منطقه در کانون اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد این منطقه انبار مهم منابع انرژی در جهان است، این منطقه کانون جهان اسلام است.

۹۴-چرا منطقه جنوب غرب آسیا انبار مهم منابع انرژی در جهان است؟

زیرا حدود دو سوم ذخایر شناخته شده نفت جهان و حدود یک سوم منابع گازی جهان در این منطقه قرار دارد که البته بخش بزرگی از آنها در منطقه خلیج فارس واقع شده است.

۹۵-کشورهای عمده صادر کننده نفت منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

عربستان، ایران، عراق کویت و امارات متحده عربی

۹۶-پیمان سازمان همکاری اکو درچه سالی و میان کدام کشورها بسته شد؟

در سال ۱۳۴۱ بین ایران، پاکستان و ترکیه بسته شد و اعضای فعلی آن ده کشور است.

۹۷-چرا منطقه جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟

به دلیل داشتن منابع فراوان انرژی و راه های مهم حمل و نقل دریایی مورد توجه قدرتهای بزرگ است.
وابستگی سیاسی برخی کشورهای منطقه به قدرت های بزرگ و نقش نداشتن مردم در امور سیاسی.
توطئه و دشمنی اسرائیل با مسلمانان منطقه؛ د) ایجاد پایگاه های نظامی توسط آمریکا و انگلیس در منطقه.

۹۸-چرا موقعیت بندر گاهی برای کشورها اهمیت دارد؟

چون استفاده از حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی را میسر می سازد.

۹۹-نیروی دریایی ایران در آب های جنوب ایران و آب های بین المللی چه اقداماتی انجام داده است؟

جلوگیری از اختلال در رفت و آمد کشتیهای ایران در زمان جنگ، حفظ منافع ایران در دریاها در زمان صلح کمک به کشتی ها در حوادث ایجاد شده در آب های بین المللی.

۱۰۰-نام آبراهه بین المللی جنوب ایران چیست؟

تنگه هرمز.

۱۰۱-اهمیت وجود آبراهه های منطقه جنوب غرب آسیا چیست؟

از طریق این آبراهه های مهم، دریاهای منطقه به یکدیگر می پیوندند و به آبهای آزاد اقیانوس ها راه می یابند.

۱۰۲-جزایر مهم ایران در آبهای خلیج فارس را نام ببرید؟

خارک، کیش، قشم، لارک، لاوان، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی و …

۱۰۳-جزایر ایران در آبهای خلیج فارس از چه نظر اهمیت دارند؟

این جزیره ها از نظر استخراج نفت، بازرگانی تجارت و نظامی اهمیت دارند.

۱۰۴-سومین مسجد مهم اسلام چه نام دارد و در کجا واقع شده است؟

مسجد الاقصی در بیت المقدس.

۱۰۵-سه مسجد مهم جهان اسلام را نام ببرید؟

مسجد الحرام در مکه، مسجد النبی در مدینه و مسجد الاقصی در بیت المقدس.

۱۰۶-امروزه یکی از دغدغه های مهم مسلمانان چیست؟

آزادی قدس از چنگال اشغالگران و پیروزی فلسطینی ها.

۱۰۷-فلسطین در ساحل کدام دریا و در کدام سمت قرار دارد؟

دریای مدیترانه – در شرق و جنوب شرقی دریا.

۱۰۸-کشور فلسطین با کدام کشورها همسایه است؟

لبنان، اردن، سوریه و مصر.

۱۰۹-نوار غزه در کدام بخش فلسطین قرار دارد؟ درباره آن چه می دانید؟

در غرب فلسطین قرار دارد و ناحیه ای است نوار گونه که در کنار دریای مدیترانه قرار دارد و از جنوب با مصر و از شمال و شرق با اسرائیل هم مرز است. ۴۱ کیلومتر طول آن و ۶ تا ۱۲ کیلومتر عرض آن است.

۱۱۰-مقیاس نقشه نشان دهنده چیست؟

نشان دهنده فاصله های روی نقشه بر روی زمین و در عالم واقعیت چقدر است یا مسافت های نقشه نسبت به مسافت های واقعی روی زمین چقدر کوچکتر شده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه