سوالات متن درس ۲۰ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۰ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۰ مطالعات چهارم

۱-قوانین مهم کشور در چه کتابی نوشته شدند

کتاب قانون اساسی

۲-در حاشیه پرچم ایران چه چیزی نوشته شده است

کلمه الله اکبر

۳-در وسط پرچم کشور ایران چه چیزی نوشته شده است

کلمه الله

۴-از نشانه‌های ملت ایران؟

قانون اساسی پرچم سرود ملی تقویم

۵-زبان و خط رسمی ملت ایران چیست

فارسی

۶-سال ایران از چه روزی شروع می‌شود

هجری شمسی از روز اول فروردین آغاز می‌شود

۷-در چه مراسمی پرچم ایران را بالا می‌برند

هنگام جشن ۲۲ بهمن

۸-قوانین کشور در کتابی به نام_ نوشته شده

قانون اساسی

۹-در حاشیه پرچم ایران__ نوشته شده

الله اکبر

۱۰-کلمه ______در وسط پرچم ایران نوشته شده است

الله

۱۱-___،_،_ از نشانه ملت ایران است

قانون اساسی و پرچم و سرود ملی و تقویم

۱۲-___زبان رسمی ایران است.

فارسی

۱۳-سال ایرانی از _،___شروع می‌شود

هجری شمسی و اول فروردین

۱۴-در مراسم _____پرچم ایران را بالا می‌بردند

۲۲ بهمن

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها