سوالات متن درس ۲۱ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۱ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۱ مطالعات پنجم

۱-مغولستان چگونه سرزمینی بود؟

سرزمینی در شرق ایران و شمال چین با آب و هوای سرد و خشک بود که قبایلش با کمبود غذاروبرو بودند. آنها مردمی بیابان گردبودند که از راه غارت کاروان ها یا هجوم به دیگر سرزمین ها زندگی خود را می گذراندند.

۲-در زمان سلطان محمد شاه چنگیزخان حاکم ………. بود.

مغولستان

۳-چنگیز که بود؟

حاکم مغولستان و مردی بسیار بی رحم و خشن بود. او ابتدا به چین جمله کردوسپس برای تجارت با ایران تعداد بازرگان به ایران فرستاد.

۴-چه بهانه ای باعث شد چنگیر به ایران حمله کند؟

چنگیز تعدادی بازرگان به ایران فرستاد ووقتی آنها به اتراررسیدند غایرخان که حاکم آنجا بود آنها را دستگیر کرده و به سلطان محمد خبر داد که آنها برای جاسوسی آمده اندو باید کشته شوندو سلطان محمد نیز قبول کرد سپس غایرخان دستور داد آنها را بکشند و اموالشان را تصاحب کنند. چنگیز وقتی از این امر مطلع شد از سلطان محمد خواست که غایرخان را به او تحویل بدهدولی اونپذیرفت و به همین دلیل چنگیز به ایران حمله کرد.

۵-سلطان محمد در مقابل حمله مغولان چه کرد؟

او به جای ایستادگی فرار کرد و بدین ترتیب مغولان وارد هر یک از شهرهای ایران که می شدند همه رامی کشتند و همه جارا آتش می زدند وغارت می کردند.

۶-یکی از کسانی که در مقابل مغولان جنگید ………………… بود.

سلطان جلال الدین خوارزمشاه پسر سلطان محمد.

۷-………. بعد از مرگ چنگیز، نوه ی او به نام ………. دوباره به ایران حمله کرد و سپس به بغداد نیز لشکر کشید.

چهل سال – هلاکوخان

۸-حکومت عباسیان چگونه از بین رفت؟

هلاکو نوه چنگیز بعد از حمله به ایران به بغداد نیز حمله کرد و آخرین خلیفه عباسی راکشت و حکومت عباسیان را برانداخت هلاکوچه سلسله ای را در ایران تشکیل دادو پایتختش کدام شهر بود؟ پایتختش شهر مراغه بودو سلسله ایلخانان را تاسیس کرد.

۹-تیمور که بود؟

او از فرماندهان بی رحم مغول بود که حدود ۱۶۰ سال بعد از حمله چنگیز توانست به ماوراالنهر حاکم شود و مدعی بود که از بستگان چنگیز است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه