سوالات متن درس ۲۲ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۲ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۲ مطالعات ششم

۱-مردم کشور ما در مقابل استعمارگران چه می کردند؟

مردم ما همواره با استعمارگران مبارزه می کردند. از هر نقطه ی کشور ما انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند و در این راه رنج زیادی را تحمّل کردند. و حتّی از جان خود گذشتند.

۲-نام چند شخصیّت بزرگ مبارز با استعمار را در ایران، در فاصله ی بین تأسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، بنوسید.

امیرکبیر، سید حسن مدرّس، شیخ محمّد خیابانی، رئیس علی دلواری، میرزا کوچک خان جنگلی، آیت ا… کاشانی، دکتر محمّد مصدق و امام خمینی

۳-همواره دولت های قدرتمند بر سر ………………. در ایران با یکدیگر رقابت می کردند.

نفوذ

۴-پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری …………………. بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.

امام خمینی (ره)

۵-مردم کشور ما در مقابل استعمارگران چه می کردند؟

مردم ما همواره با استعمارگران مبارزه می کردند. از هر نقطه ی کشور ما انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تالش کردند و در این راه رنج زیادی را تحمّل کردند. و حتّی از جان خود گذشتند.

۶-نام چند شخصیّت بزرگ مبارز با استعمار را در ایران، در فاصله ی بین تأسیس سلسله ی قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، بنوسید

امیرکبیر، سید حسن مدرّس، شیخ محمّد خیابانی، رئیس علی دلواری، میرزا کوچک خان جنگلی، آیت ا… کاشانی، دکتر محمّد مصدق و امام خمینی (ره)

۷-مبارزان با استعمار در ایران چه خصوصیات مشترکی داشتند؟

عشق به وطن، شجاعت و جسارت، فداکاری و ایمان و مبارزه با دخالت بیگانگان

۸-به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تأسیس کرد؟

امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشد از اینرو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تأسیس کرد

۹-در شرق و شمال شرق کدام مناطق قبلاً جزء قلمرو ایران بودنده اند؟ چند مورد نام ببرید.

بخارا، مرو، کابل، هرات، سمرقند، قندهار

۱۰-در شمال غرب ایران، کدام مناطق قبلاً جزء قلمرو ایران بوده اند؟ چند نمونه نام ببرید.

ایروان، گرجستان، داغستان، ارّان

۱۱-روز ملّی شدن صنعت نفت چه تاریخی است و چرا این روز تعطیل رسمی است؟

۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است در چنین روزی در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملّی شدن صنعت نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند. (قبل از آن دولت انگستان با به دست گرفتن استخراج نفت در ایران، سرمایه ی ملّی ما را غارت می کردند.)

۱۲-پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری …………… دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.

امام خمینی

۱۳-همواره دولت های قدرتمند بر سر …………….. با یکدیگر رقابت می کردند.

نفوذ در ایران

۱۴-مردم کشور ما همواره با ………………. مبارزه میکردند.

استعمارگران

۱۵-پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری …………………. دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد.

امام خمینی

۱۶-مردم کشور ایران در مقابل استعمارگران چه میکردند؟

مردم ما همواره با استعمارگران مبارزه میکردند و از هر منطقه ی کشور ما، انسان های بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تالش کردند و در این راه رنج زیادی را تحمّل کردند و حتّی از جان خود گذشتند.

۱۷-نام چند شخصیّت بزرگ مبارزه با استعمار را در ایران، در فاصله ی بین تأسیس سلسله ی قاجاریّه تا پیروزی انقلاب اسلامی، بنویسید. (با توجّه به خطّ زمان)

امیرکبیر
شیخ محمّ د خیابانی
رئیس علی دلواری
میرزا کوچک خان جنگلی
آیت اللّه کاشانی
دکتر محمّد مصدق و امام خمینی (ره)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه