سوالات متن درس ۲۲ مطالعات هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۲ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۲ مطالعات هشتم

۱-کدام بخش های افریقا خالی از جمعیت است؟

بخش های وسیعی از بیابان بزرگ افریقا و جنگل های انبوه استوایی .

۲-چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره افریقا جلوگیری کرده است؟

عدم رعایت بهداشت – شیوع بیماری های مختلف – خشکسالی ها و قحطی های پی درپی – جنگ ها .

۳-چه عاملی باعث رشد جمعیت و افزایش زاد و ولد در افریقا شده است؟

۴-سفید پوستان در کدام قسمت افریقا زندگی می کنند؟

مردم شمال صحرای بزرگ افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی می کنند و بخش کوچکی از جنوب قاره افریقا ، سفید پوستند.

۵-زبان مردم افریقا چیست؟

ساکنان کشورهای شمال صحرای بزرگ افریقا مانند مصر، الجزایر و مراکش به زبان عربی صحبت می کنند مردم سایر کشورهای افریقایی به زبان محلی یا به زبان کشورهایی که قبالً تحت نفوذ و استعمار آنها بوده اند (مانند فرانسوی یا انگلیسی).

۶-دین مردم افریقا چیست؟

بیشتر مردم کشورهای شمال افریقا مسلمان هستند مردم سایر مناطق افریقا اغلب به دین مسیح یا مذاهب ابتدایی اعتقاد دارند .

۷-معادن مهم قاره افریقا را نام ببرید؟

در این قاره معادن نفت، طلا، الماس، مس و جنگل های عظیم وجود دارد .

۸-عوامل خارجی موثر در توسعه نیافتگی قاره افریقا را بنویسید؟

از مهم ترین علل عدم پیشرفت قاره افریقا ، استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابع آنها بوده است امروزه نیز دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد .

۹-عوامل داخلی موثر در توسعه نیافتگی قاره افریقا چیست؟

شرایط سخت محیطی (جنگل های انبوه، بیابان های وسیع، آب و هوای گرم).
شیوع بیماری ها.
بیسوادی و آگاهی کم مردم.
جنگ های داخلی.
حکومت های وابسته و استبدادی .

۱۰-کشورهای قاره افریقا بیشتر صادر کننده چه محصولا تی هستند؟

بیشتر صادر کننده ی محصولات معدنی و کشاورزی هستند و مواد اولیه برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند .

۱۱-چرا صنعت در قاره افریقا چندان رشد نکرده است؟

زیرا افریقا بیشتر صادر کننده محصولات معدنی و کشاورزی هستند و مواد اولیه برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند .

۱۲-محصولات گرمسیری و استوایی قاره افریقا چیست؟

قهوه – کاکائو – کائوچو .

۱۳-جاذبه های مهم گردشگری قاره افریقا چیست؟

سواحل شمال افریقا در کناره دریای مدیترانه، پارک های ملی وحش و آثار باستانی کشورهای قدیمی نیز از جاذبه های مهم گردشگری در قاره افریقاست .

۱۴-قاره افریقا نسبت به وسعت خود جمعیت …………………….. دارد .

کمی

۱۵-بیشتر مردم افریقا از نژاد ……………………………. هستند .

سیاه پوست

۱۶-اره افریقا از نظر ……………………………. ثروتمند است.

منابع طبیعی

۱۷-در اطراف دره نیل مزارع …………………………… وجود دارد .

پنبه

۱۸-چرا جمعیت آفریقا نسبت به وسعت آن کم است؟

بخش های وسیعی از بیابان بزرگ افریقا و جنگل های انبوه استوایی، خالی از جمعیت است. در طول سالیان دراز، عدم رعایت بهداشت و شیوع بیماری های مختلف، خشکسالی ها و قحطی های پی در پی و جنگ ها، از افزایش جمعیت در این قاره جلوگیری کرده است. امروزه با بهبود واکسیناسیون و بهداشت، رشد جمعیت و زاد و ولد در قاره افریقا افزایش یافته است.

۱۹-مردم آفریقا از چه نژادی هستند؟

بیشتر مردم افریقا از نژاد سیاهپوست هستند .مردم شمال صحرای بزرگ افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی می کنند و بخش کوچکی از جنوب قاره افریقا، سفیدپوستند.

۲۰-مردم آفریقا به چه زبانی صحبت می کنند؟

ساکنان کشورهای شمال صحرای بزرگ افریقا مانند مصر، الجزایر و مراکش به زبان عربی صحبت می کنند مردم سایر کشورهای افریقایی به زبان محلی یا به زبان کشورهایی که قبالً تحت نفوذ و استعمار آنها بود ه اند (مانند فرانسوی یا انگلیسی) صحبت می کنند.

۲۱-مردم آفریقا چه دینی دارند؟

بیشتر مردم کشورهای شمال افریقا مسلمان هستند .به نقشه ٔ صفحه بعد توجه کنید و تعدادی از کشورهای مسلمان را نام ببرید.مردم سایر مناطق افریقا اغلب به دین مسیح یا مذاهب ابتدایی اعتقاد دارند.

۲۲-آفریقا از نظر منابع طبیعی چه وضعیتی دارد؟

قاره افریقا از نظر منابع طبیعی، ثروتمند است .در این قاره معادن نفت، طلا، الماس، مس و جنگل های عظیم وجود دارد.

۲۳-عوامل عدم پیشرفت وتوسعه آفریقا چیست؟

عوامل خارجی: مهم ترین علت استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابع آنها بوده است .امروزه نیز دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد.
عوامل داخلی: شرایط سخت محیطی (جنگل های انبوه، بیابان های وسیع، آب و هوای گرم)، شیوع بیماری ها، بیسوادی و آگاهی کم مردم، جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی.

۲۴-چرا صنعت در آفریقا چندان رشد نکرده است؟

کشورهای قارّه افریقا، بیشتر ٔ صادرکننده محصولات معدنی و کشاورزی هستند و مواد اولیه برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند .لذا صنعت در این قارّه چندان رشد نکرده است.

۲۵-محصولات کشاورزی آفریقا چیست؟

بیشتر محصولات کشاورزی گرمسیری و استوایی چون قهوه، کاکائو و کائوچو تولید می شود .در اطراف دره نیل مزارع پنبه وجود دارد.

۲۶-جاذبه های گردشگری آفریقا چیست؟

سواحل شمال افریقا در کنار دریای مدیترانه، پارک های ملی (وحش) و آثار باستانی کشورهای قدیم.

۲۷-آفریقا از نظر ناهمواری چگونه است؟ و مهمترین ارتفاعات آن را نام ببرید.

افریقا، فلاتی وسیع و کم ارتفاع است و کوه های بلند کمتر در این قاره، دیده می شود تنها چین خوردگی مهم افریقا در شمال غربی این قاره، رشته کوه اطلس است در شرق افریقا، قله های مرتفع کنیا (۵۲۰۰ متر) و کلیمانجارو (۵۹۰۰ متر) قرار دارند.

۲۸-علت وجود دریاچه های فراوان در شرق آفریقا چیست؟

دریاچه های زیادی در این منطقه وجود دارد که اغلب در اثر فرونشستن زمین یا شکستگی های بزرگ در پوسته زمین به وجود آمده است این شکستگی ها موجب می شود که آبشارهایی در مسیر رود، پدید بیاید.

۲۹-چرا قاره ی آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بندر چندان مناسب نیست؟

برخالف قارهٔ اروپا که دارای بریدگی های زیادی در سواحل است، کناره های افریقا صاف و بدون بریدگی (خلیج) است.

۳۰-چرا قاره آفریقا آب وهوایی گرم و بی زمستان دارد؟

زیرا موقعیت افریقا به گونه ای است که مدار استوا از وسط آن عبور می کند و خورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف آن تا مدار رأ س السرطان و رأس الجدی تقریباً عمود می تابد.

۳۱-آفریقا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود؟

افریقای مرطوب (افریقای سبز): نواحی اطراف خط استوا (از شمال تا دریاچه چاد و از جنوب تا رود زامبز) آب و هوای گرم و مرطوب دارد در این منطقه باران فراوان می بارد.
افریقای خشک: هر چه از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب افریقا پیش برویم، از میزان باران و رطوبت کاسته شده و کم کم به آب و هوای گرم و خشک تبدیل می شود، به طوری که در شمال افریقا، صحرای بزرگ و در جنوب آن بیابان کالاهاری دیده می شود.

۳۲-چرا برخی از رودهای آفریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند؟

به دلیل وجود شکست و گسل در مسیر رودها.

۳۳-مدار استوا از وسط قاره ………. عبور می کند.

افریقا

۳۴-قاره آفریقا از سواحل دریای مدیترانه تا ……….. امتداد یافته است.

دماغه امید نیک

۳۵-تنها چین خوردگی مهم آفریقا رشته کوه های …….. می باشند.

اطلس

۳۶-در بخشی از شمال آفریقا آب و هوای ………… حاکم است.

مدیترانه ای

۳۷-بیشتر مردم آفریقا از نژاد ……….. هستند.

سیاه پوست

۳۸-قاره آفریقا از طریق کدام کانال و تنگه ها از آسیا و اروپا جدا می شود؟

از طریق کانال سوئز از آسیا و از طریق تنگه جبل الطارق از اروپا.

۳۹-رودهای مهم آفریقا را نام ببرید؟

نیل ،کنگو، نیجر، اورانژ، زامبز.

۴۰-به نظر شما علت تشکیل دریاچه ها در شرق آفریقا چیست؟

فرونشستن زمین یا شکستگی های بزرگ در پوسته زمین.

۴۱-قاره آفریقا بین کدام اقیانوسها قرار دارد؟

اقیانوس هند در شرق و اقیانوس اطلس در غرب.

۴۲-دریاچه های شرق آفریقا را نام ببرید؟

دریاچه ویکتوریا ،دریاچه تانگانیا، دریاچه نیاسا

۴۳-چرا کناره های آفریقا برای ساختن بنادر مناسب نیست؟

چون کناره های آفریقا صاف و بدون بریدگی (خلیج) است.

۴۴-چرا آب و هوای آفریقا گرم است و در بیشتر قسمت های آن زمستان دیده نمی شود؟

زیرا مدار استوا از وسط آن عبور میکند و خورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف آن تا مدار راس السرطان و راس الجدی تقریبا عمود می تابد.

۴۵-آفریقای مرطوب (سبز) به کدام قسمت آفریقا گفته میشود؟

نواحی اطراف خط استوا از شمال تا دریاچه چاد و از جنوب تا رود زامبز آب و هوای گرم و مرطوب دارد و در این منطقه باران فراوان می بارد.

۴۶-آفریقای خشک چه ویژگی های دارد و شامل چه نواحی میشود؟

هرچه از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب آفریقا پیش برویم از میزان باران و رطوبت کاسته شده و آب و هوا گرم و خشک میشود در شمال آفریقا صحرای بزرگ و در جنوب آن بیابان کالاهاری.

۴۷-کدام بخش های آفریقا خالی از جمعیت است؟

بخش های وسیعی از بیابان بزرگ آفریقا و جنگلهای انبوه استوایی.

۴۸-چه عواملی از افزایش جمعیت آفریقا جلوگیری کرده است؟

استعمار اروپاییان، نسل کشی گسترده، عدم رعایت بهداشت شیوع بیماریهای مختلف ،خشکسالی، قحطی های پی درپی و جنگ های داخلی.

۴۹-سفید پوستان در کدام قسمت آفریقا زندگی میکنند؟

مردم شمال آفریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی میکنند و بخش کوچکی از جنوب قاره آفریقا.

۵۰-عوامل داخلی موثر در عدم پیشرفت قاره آفریقا کدامند؟

شرایط سخت محیطی جنگل های انبوه، بیابان های وسیع آب و هوای گرم شیوع بیماری ها بی سوادی و آگاهی کم مردم، جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی.

۵۱-در آفریقا چه ادیانی مورد پرستش هستند؟

بیشتر مردم شمال آفریقا مسلمان هستند، مردم سایر مناطق آفریقا به دین مسیح یا مذاهب ابتدایی اعتقاد دارند.

۵۲-مهمترین عوامل خاجی در عدم پیشرفت قاره آفریقا را بیان کنید؟

استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابع آفریقا توسط اروپائیان دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ و بحران.

۵۳-بعد از آسیا وسیع ترین قاره جهان چه نام دارد؟

افریقا

۵۴-کدام مدار از وسط قاره افریقا عبور می کند؟

مدار استوا

۵۵-تنها چین خوردگی مهم افریقا در کدام قسمت این قاره قرار دارد و نام آن چیست؟

در شمال غربی و رشته کوه اطلس نام دارد.

۵۶-مهمترین قله های افریقا را نام برده و بگوئید در کدام قسمت قرار دارند؟

قله های کنیا و کلیمانجارو در شرق آفریقا قرار دارند.

۵۷-علت تشکیل دریاچه های زیاد در شرق آفریقا را بنویسید.

چون اغلب زمین با شکستگیهای بزرگ فرونشستن در پوسته زمین در این قسمت بوجود آمده است .

۵۸-نام سه دریاچه در شرق آفریقا را نام ببرید.

دریاچه ویکتوریا – دریاچه تانگانیا – دریاچه نیاسا.

۵۹-چرا کناره های افریقا بای پهلو گرفتن کشتی ها و ساخت بنادر چندان مناسب نیست؟

چون کناره های افریقا صاف و بدون بریدگی (خلیج) است.

۶۰-به طور کلی قاره افریقا آب و هوای …. دارد.

گرم

۶۱-از نظر بارش افریقا به چند قسمت تقسیم می شود؟

به دو قسمت مرطوب و خشک.

۶۲-به کجای، افریقا افریقای مرطوب (سبز) می گویند؟

نواحی اطراف خط استوا آب و هوای گرم و مرطوب دارد. در این منطقه باران فراوان می بارد.

۶۳-افریقای خشک به کجا گفته می شود و چه ویژگی هایی دارد؟

هر چه از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب افریقا پیش برویم، از میزان باران و رطوبت کاسته شده و کم کم به آب و هوای گرم و خشک تبدیل می شود.

۶۴-آب و هوای مدیترانه ای در کدام قسمت آفریقا وجود دارد؟

در بخش کوچکی از شمال افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه قرار دارد.

۶۵-رودهای مهم افریقا را نام ببرید.

نیل ، کنگو، نیجر، اورانژ و زامبز .

۶۶-رودهای پر آب افریقا در در مصب خود …. و … ایجاد می کنند.

جلگه ها – دلتاهایی

۶۷-چرا برخی از رودهای افریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند؟

چون برخی از رودها در مسیر خود در جاهایی به شکست های بزرگ زمین برخورد می کنند.

۶۸-طولانی ترین رود جهان چه نام دارد؟

نیل

۶۹-آیا ویژگی های طبیعی یک ناحیه مثل آب و هوا رودها بریدگی، سواحل پستی و بلندی ها و پوشش گیاهی بر فعالیت های انسان و زندگی او تأثیر دارد؟ چطور؟

بله تمام فعالیت های انسانی مانند کشاورزی ،تجارت فعالیتهای صنعتی همگی تحت تأثیر این عوامل قرار دارند.

۷۰-ویژگی های طبیعی قاره اروپا برای فعالیت های انسانی مناسب تر است یا افریقا؟ چرا؟ در کدام محیط انسان ها بیشتر باید تلاش کنند؟

قاره اروپا چون دارای رودهای پر آب و قابل کشتیرانی آب و هوای مناسب، زمین حاصلخیز و بنادر و خلیج های فراوانی است. مردم افریقا بیشتر باید تلاش کنند.

۷۱-آیا انسان ها میتوانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل و پایش خود در بیاورند؟ مثال بزنید.

بله می توانند مانند مردم صحرای آفریقا که خود را با شرایط خشکی و کم آبی سازگار کرده اند.

۷۲-چه عواملی از افزایش جمعیت افریقا جلوگیری کرده است؟

عدم راعایت بهداشت و شیوع بیماریهای مختلف، خشکسالی ها و قحطی های پی در پی و جنگ ها.

۷۳-امروزه چه عواملی باعث رشد جمعیت و زاد و ولد در قاره افریقا شده است؟

بهبود واکسیناسیون و بهداشت.

۷۴-بیشتر مردم آفریقا از کدام نژاد هستند؟

از نژاد سیاه پوست.

۷۵-در کدام قسمت افریقا سفید پوستان زندگی می کنند؟

مردم شمال افریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی میکنند و بخش کوچکی از جنوب قاره افریقا.

۷۶-زبان مردم افریقا چیست؟

کشورهای شمال افریقا مانند مصر، الجزائر و مراکش به زبان عربی صحبت میکنند. مردم سایر کشورها به زبان محلی یا به زبان کشورهایی که قبلا تحت نفوذ و استعمار آنها بوده اند مانند فرانسوی یا انگلیسی صحبت می کنند.

۷۷-معادن مهم قاره افریقا چیست؟

نفت، طلا، الماس، مس و جنگل های انبوه.

۷۸-عوامل داخلی موثر در عدم پیشرفت قاره افریقا را بنویسید.

شرایط سخت محیطی (جنگل های انبوه، بیابان های وسیع آب و هوای گرم)، شیوع بیماریها بیسوادی و آگاهی کم مردم، جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی.

۷۹-کشورهای افریقایی بیشتر صادر کننده چه محصولاتی هستند؟

محصولات معدنی کشاورزی و مواد اولیه.

۸۰-علت رشد نکردن صنعت در قاره افریقا چیست؟

چون مواد اولیه خود را برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند.

۸۱-محصولات گرمسیری و استوایی قاره افریقا چیست؟

قهوه، کاکائو و کائوچو

۸۲-جاذبه های مهم گردشگری آفریقا را بنویسید.

سواحل شمال افریقا در کنار دریای مدیترانه پارک های ملی (وحش) و آثار باستانی کشورهای قدیمی.

۸۳-چرا زیتون از محصولات مهم مراکش است؟

چون مراکش دارای آب و هوای مدیترانه ای است و برای کشت زیتون مناسب است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه