سوالات متن درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۵ تاریخ معاصر یازدهم

۱-هر انقلابی …………… و اهدافی دارد.

آرمان ها

۲-هدف های اصلی و عمده انقلاب اسلامی را نام ببرید؟

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

۳-هدف ها و آرمان های انقلاب اسلامی را شرح دهید.

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

۴-ابعاد استقلال را شرح دهید.

استقلال ابعاد متفاوتی دارد؛ مانند استقلال فکری، سیاسی و اقتصادی.

۵-مفهوم استقلال فکری را شرح دهید.

استقلال فکری در هر کشور زمانی حاصل می شود که مردم باور کنند، بیگانگان بر آنان برتری ذاتی ندارند و آنها نیز با همت و پشتکار خود می توانند به سازندگی، پیشرفت، نوآوری و تعالی برسند.

۶-شرط تحقق استقلال فکری و فرهنگی ملت ایران چیست؟

شرط تحقق استقلال فکری و فرهنگی ملت ایران یجاد نوعی تحول عمیق اندیشه ای و اعتقادی در آنان، و بازگشت به فرهنگ غنی اسلام و ایران است.

۷-امام خمینی در اهمیت استقلال فکری چه گفته است؟

امام خمینی در اهمیت استقلال فکری گفته است: استقلال فکری، شرط اول استقلال است.

۸-استقلال سیاسی را توضیح دهید.

استقلال سیاسی هر کشور که از جایگاهی بسیار مهم برخوردار است، به این معنی است که مدیران، مسئولان و سران کشور، در تعیین خط مشی و اجرای برنامه های کشور، تابع دستور بیگانگان و مداخله آنها نباشند.

۹-استقلال اقتصادی را توضیح دهید؟

استقلال اقتصادی به معنای نداشتن وابستگی در ابعاد گوناگون اقتصادی است.

۱۰-یک کشور چگونه به استقلال اقتصادی می رسد؟

کشوری به استقلال اقتصادی می رسد که برای تأمین نیازهای اساسی جامعه اش، به دیگران وابسته نباشد.

۱۱-استعدادهای نهفته در وجود انسان ها، در پرتو…………….. شکوفا می شود.

آزادی

۱۲-نامه حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسین (ع) درباره آزادی را بنویسید.

حضرت علی (ع( در نامه ای به فرزندش امام حسن (ع) نوشته است: هرگز برده دیگری مباش، درحالی که خداوند تو را آزاد آفریده است.

۱۳-واژه آزادی، همواره در کنار قانون و …………….. مفهوم و معنی می یابد.

معنویت

۱۴-جمهوری اسلامی به چه چیزی متکی است؟

جمهوری اسلامی به آرای مردم و حاکمیت قانون های متعالی اسلام متکی است.

۱۵-نام دیگر حکومت مردم سالاری دینی را بنویسید.

جمهوری اسلامی

۱۶-امام خمینی درباره ماهیت جمهوری اسلامی چه گفته است؟

ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده، با اتکا به آرای عمومی ملت حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.

۱۷-هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی کیست؟

ولایت فقیه هسته مرکزی و جوهر وجودی نظام جمهوری اسلامی است.

۱۸-چند نمونه از هدف های انقلاب اسلامی را شرح دهید.

برپایی عدل و عدالت اجتماعی، دوری از هر گونه تبعیض و نابرابری، نفی ظلم و استبداد و ستم، قانون گرایی، توجه به مردم به ویژه محرومان جامعه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و مانند این ها، در زمره هدف های این انقلاب قرار دارند.

۱۹-ابعاد دستاورد های انقلاب اسلامی را شرح دهید.

ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ابعاد علمی و فناوری های نوین

۲۰-از دستاورد های انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی را شرح دهید.

تغییر رژیم وابسته و خودکامهٔ شاهنشاهی
استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آرا و خواست های مردم
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی
افزایش مشارکت مردمی در امر حکومت
استقلال سیاسی و کوتاه شدن دست ابرقدرت ها و هزار فامیل ها از مقدرات کشور
نفی هرگونه سلطه پذیری و سلطه جویی

۲۱-از مهم ترین اصل های قانون اساسی اصل ……………. است.

ولایت فقیه

۲۲-اندیشمندان جهان چه چیزی را از شاخصه های بی همتای نظام جمهوری اسلامی می دانند؟

استقلال سیاسی و حاکمیت ملی

۲۳-از دستاورد های سیاست خارجه بعد از انقلاب دو مورد مثال بزنید.

حفظ استقلال همه جانبۀ کشور و برقراری روابط صلح آمیز با دیگر کشورها

۲۴-دستاورد های سیاسی انقلاب اسلامی را به طور خلاصه شرح دهید.

تغییر رژیم وابسته و خودکامه شاهنشاهی و رفع استعمار و استبداد از ملت ایران.
استقرار نظام جمهوری اسلامی (تحقق خواسته مردم ایران مبنی بر شکل گیری نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خویش(.
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
استقلال سیاسی.
پیوند دین و سیاست و ارائه الگویی نوین برای مردم سالاری دینی.
رشد سیاسی و آگاهی های عمومی مردم و حضور مردم در صحنه های گوناگون.
شکست ابهت قدرت های غرب و شرق و قدرت های سلطه گر خارجی.
عدم سلطه پذیری (از قدرت های شرق و غرب) و نفی هرگونه سلطه جویی نسبت به سایر کشورها.
ترسیم چهره صلح طلبانه ای از اسلام با اثبات مظلومیت مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی و سایر تهاجمات، با طرح تشنج زدایی در سطح دولت ها.

۲۵-از شاخصه های فرهنگی حکومت پهلوی را مثال بزنید.

تخریب سنت های اصیل دینی و ملی مردم مسلمان ایران

۲۶-سیاست تخریب سنت های اصیل دینی به چه بهانه ای بود؟

این سیاست، به بهانه تجددخواهی و نوگرایی، با ترویج فرهنگ مبتذل غربی، بسیاری از مظاهر فرهنگ ملی را که نشانه هویت تاریخی مردم مسلمان ایران بود، از میان برد.

۲۷-از نتیجه های و دستاورد های فرهنگی انقلاب اسلامی چند مثال بزنید.

یکی از نتیجه ها و دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، افزایش سطح آگاهی عمومی، افزایش و رشد مطبوعات و نشریات، گسترش کانون های آموزشی و تربیتی درون کشور و درخشش و تعالی آثار هنری و فرهنگی ایران در سطح جهان است. انقلاب اسلامی همچنین موفّق شد شخصیت اصیل زن ایرانی را که در رژیم گذشته تحت تأثیر فرهنگ منحط غربی، هویت خود را از دست داده بود، احیا کند. احیای تفکر دینی، تحول در ارزش ها و نگرش ها و همچنین احیای مفاهیمی مانند جهاد و شهادت و ایثار و اخلاص، مردمی شدن قوای مسلح و سازماندهی نیروی بسیج مردمی، هماهنگی بین تعهد و تخصص و دیانت و روشنفکری و همکاری حوزه و دانشگاه، از دیگر دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی به شمار می رود.

۲۸-اقتصاد ایران در دوران قبل از انقلاب بر چگونه بود؟

اقتصاد ایران در دوران قبل از انقلاب، وابسته و (تک محصولی) بود که بر مبنای فروش مهارگسیخته نفت در چارچوب معیارهای توسعه غربی بدون درنظر گرفتن زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این کشور استوار بود.

۲۹-اکثر فعالیت های اقتصادی مبتنی بر درآمد حاصل از فروش………بود.

نفت

۳۰-از نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی چند مثال بزنید.

توجه به عمران و آبادی روستاها و برخوردار کردن اکثر روستاهای ایران از نعمت آب، برق، مخابرات، مرکزهای آموزشی و بهداشتی، جاده و امکانات رفاهی، از دیگر نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی است.

۳۱-چه چیز هایی نقشی مهم در رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی دارد؟

توسعۀ روز افزون در صنایع دفاعی، نفت، پتروشیمی، ذوب آهن، فولاد، برق و همچنین ساخت سدهای بزرگ و گسترش یا نوسازی راه های کشور، نقشی مهم در رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی کشور دارد.

۳۲-پیشرفت های عظیم در حوزه علم و فناوری شامل چه بخش هایی بود؟

بیولوژی مولکولی و سلول های بنیادی

۳۳-دستیابی به فناوری………… صلح آمیز، یکی از عظیم ترین و افتخار آمیزترین دستاوردهای فنی و علمی انقلاب اسلامی است.

هسته ای

۳۴-امام خمینی درباره حفظ دستاورد های انقلاب چه گفته است؟

امام خمینی درباره حفظ دستاوردهای انقلاب گفته است: (به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورده اید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن که نعمتی عظیم و الهی و امانت بزرگ خداوندی است، کوشش کنید و از مشکلاتی که در این صراط مستقیم پیش می آید، نهراسید که ان تنصرو الله ینصرکم و یثبت اقدامکم)

۳۵-مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره آفات و موانع احتمالی انقلاب چه فرموده اند؟

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خامنه ای نیز همواره مسئولان و قشرهای مختلف مردم را از آفات و موانع احتمالی انقلاب برحذر داشته اند: (میکروب رجعت یا ارتجاع، دشمن بزرگ هر انقلاب است که به درون جوامع انقلابی نفوذ کرده و در آن رشد می یابد. نفوذ فساد و ایجاد تردید در اذهان جوانان نسبت به آرمان ها، دنیا طلبی، اشتغال به زینت های دنیوی و زندگی راحت در جامعه و بروز علائم زندگی تجملاتی در میان عناصر انقلابی، نشانه هایی از تأثیر میکروب ارتجاع و عقب گردی است. پرداختن به مال و مال اندوزی، دچار شدن به فسادهای اخلاقی مالی و داخلی که خود فسادی بسیار خطرناک است و جاه طلبی، کاخ آرمانی انقلاب اسلامی و هر حقیقت دیگری را ویران می کند.)

۳۶-هدف گذاری بیست ساله مقام معظم رهبری را شرح دهید.

هدف گذاری که در این چشم انداز مورد تأکید رهبری نظام قرار گرفته، این است که پس از بیست سال، ایران در حوزه های فرهنگی، علمی، فناوری اقتصادی، دفاعی و سیاسی، به قدرت اول منطقه آسیای جنوب غربی، خاورمیانه، خلیج فارس، قفقاز و آسیای میانه تبدیل شود.

۳۷-علت تبدیل شدن ایران به مؤثرترین و با نفوذترین قدرت منطقه ای و جهان اسلام چیست؟

به تصدیق همه صاحب نظران بین المللی، ایران هم اکنون در حوزه سیاسی و بین المللی، به دلیل تأثیر انکارناپذیرش بر کل تحولات منطقه خاورمیانه شامل عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز به طور خاص و در کل جهان اسلام به طور عام، به مؤثرترین و با نفوذترین قدرت منطقه ای و جهان اسلام تبدیل شده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 49 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها