در این نوشته با سوالات متن درس 3 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 3 مطالعات پنجم

همدلی با دیگران

کامل کنید سوالات متن درس 3 مطالعات پنجم

١- وقتی شرایط و احساسات افراد را در موقعیت های مختلف درک می کنیم، با آنها ……………. کرده ایم.

همدلی

۲- ……. و ……. دو نمونه از مؤسساتی هستند که به افراد نیازمند یا کسانی که با مشکلات و حوادثی روبه رو شده اند، کمک می کنند.

جمعیت هلال احمر – سازمان انتقال خون

صحیح یا غلط سوالات متن درس 3 مطالعات پنجم

۳- افراد می توانند در هر سنی با اهدای خون به کسانی که به خون نیاز دارند، کمک کنند.

غلط

۴- جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون به مردم کمک می کنند تا از گرفتاری و رنج آنها کاسته شود.

صحیح

۵- وقتی کسی ناامید است، می توانیم کاری کنیم که او احساس بهتری پیدا کند.

صحیح

پاسخ دهید سوالات متن درس 3 مطالعات پنجم

۶- وقتی کسی غمگین است ما چه کارهایی می توانیم برای او انجام دهیم؟

– دوستانه کنار او بنشینیم.

– از او در مورد احساسی که دارد سؤال کنیم.

۳- به حرف های او خوب گوش دهیم و به او نشان دهیم که احساس او برای ما مهم است و او را می فهمیم.

۴- از او بپرسیم که آیا می توانیم برایش کاری انجام دهیم؟

۷- همدلی یعنی چه؟

یعنی این که فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درک کند و خودش را به جای او بگذارد

۸- جمعیت هلال احمر در چه مواقعی و چگونه به مردم کمک می کند؟

در حوادثی مانند سیل، زلزله و تصادف های رانندگی به مردمی که خانه و وسایل خود را از دست داده اند یا مجروح شده اند کمک می کند و به آنها غذا، لباس و دارو می رساند.

۹- وظیفه ی سازمان انتقال خون چیست؟

گرفتن خون از داوطلبان و انتقال آن به درمانگاه ها و بیمارستان ها

انتخاب کنید سوالات متن درس 3 مطالعات پنجم

10- وقتی فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درک کند و خود را به جای او بگذارد، به این کار او چه می گویند؟

الف) همفکری

ب) همدردی

ج) همدلی

د) همیاری

11- افراد پس از رسیدن به چه سنی می توانند، خون خود را اهدا کنند؟

الف) ۹ سالگی

ب) ۱۵ سالگی

ج) ۱۸ سالگی

د) ۲۰ سالگی

12- جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون به چه کسانی کمک می کنند؟

الف) افرادی که نیاز مالی دارند.

ب) افرادی که مشکل جسمی دارند.

ج)بیکار و از کار افتاده

د) افراد نیازمند یا کسانی که با مشکلات و حوادثی روبه رو شده اند.