سوالات متن درس ۳ پیام های آسمان هفتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۳ پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس سوم پیام های آسمان هفتم

۱-قانون آن شهر عجیب چه بود؟
این بود که هر غریبه ای که وارد آن شهر میشد به صورت اجباری به مدت یک سال پادشاه ان شهر میشد و بعد از آن به یک جزیره ی دوردست تبعید میشد.

۲-مردی که پادشاه شده بود چه اقدامات مهمی انجام داده بود؟
به مدت یک سال وفا دارانه برای آن شهر کارکرد و همه ی هدایایی که مردم برای آن می آوردند تبدیل به نهال و مصالح و گله کرد و به کمک دوستان با وفایش که پیر مرد معرفی کرده بود آنها را به جزیره برد.

۳-هنگامی که پادشاه از ماموران مهلت خواست چه جوابی شنید؟
گفتند که به هیچ وجه امکان ندارد.

۴-پادشاهی که به جزیره منتقل شده بود چه اقداماتی انجام داده بود؟
جزیره را که قرار بود وارد آن شود کاملا آماده کرده بود

۵-آیا وضعیت انسان زمانی که از این دنیا به آن دنیا میرود یکسان است؟

خداوند در مورد انسانهای نیکوکار که به بهشت میروند چه می فرماید ؟ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمَا لمَلائِکَهُ طَیِّبین یقولون سلام علیکم ادخُلُوا الجَنَّهَ بِما کنتم تعملون

همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند وبه آنان میگویند درود بر شما باد به پاداش آنچه انجامد می دادید به بهشت وارد شوید.

۷-خداوند در مورد انسانهای بدکار که به جهنم میروند چه میفرماید؟

وَلَوتَ یا دُنتَوَفَّى الَّذِینَ کَفَرُوا المَلائِکَهُ یَصْرِبونَ وُجوهَهُم وَأَدْبَارَهُم وَذُوقواعَذَاتِ الخریق
و اگر می دیدی هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گیرند به صورت و پشت هایشان می زنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید.

۸- خصوصیات انسانهایی که زندگی پس از مرگ را در نظر دارند، چیست؟

کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند، هیچ ترسی برایشان نیست؛ چرا که می دانند در زندگی جدید خود نیز در آرامش و راحتی به سرخواهند برد.

۹-افراد بدکار که به فکر آخرت نیستند، چه احساسی دارند؟

اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند؛ زیرا می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.

۱۰-چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره ترسی نداشت؟
جزیره را که قرار بود وارد آن شود کاملا آماده کرده بود

۱۱-مرگ برای چه کسانی ناخوشایند است؟ چرا؟
برای کافران و بدکاران؛ زیرا میدانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختیهاست.

۱۲-حالت مومنان در هنگام مرگ را بنویسید؟
هیچ ترسی برایشان نیست؛ چراکه میدانند در زندگی جدید خود نیز در آرامش و راحتی به سرخواهند برد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه