سوالات متن درس 4 مطالعات سوم


haladars مرداد 12, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس 4 مطالعات سوم

در این نوشته با سوالات متن درس 4 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 مطالعات سوم

١ -خانواده چگونه بوجود می آید ؟

با ازدواج زن و مرد
2 -تعداد اعضاي خانواده چگونه زیاد می شود ؟

با تولّد فرزندان
3 -به نظر شما خانواده ي بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
در خانواده ي بزرگ اعضاي خانواده به یک دیگر کمک می کنند و در تصمیم گیري ها نظرهاي بیشتري داده می شود و شورو نشاط در این خانواده ها بیشتر است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه