در این نوشته با سوالات متن درس 4 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 مطالعات هشتم

سوالات متن درس چهارم مطالعات هشتم

درس چهارم (وظایف دولت)

1- منظور از شهروندان، .. اتباع .. یک کشورند.

۲- چه کسانی شهروندان ایران محسوب می شوند؟

همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، چه شهری باشند، چه روستایی و عشایری، چه داخل کشور زندگی کنند و چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب می شوند.

۳- شهروندان در رابطه با دولت چه حقوقی دارند؟

آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهره مند شوند، و حق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند.

۴-شهروندان کشور چه وظیفه ای نسبت به دولت دارند؟

وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند، با دولت مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند و در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند.

۵- مهمترین وظایف دولت بر اساس قانون اساسی چیست؟

دولت موظف است شرایط و لوازم سواد و آموزش، بهداشت، شغل مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهم کند. دولت همچنین وظیفه دارد تجهیزات زیربنایی و خدمات عمومی مانند ساختن راه و جاده، پل، بیمارستان، مسکن، مدرسه، سد، مخابرات، آب، برق و گاز و … را در کشور، گسترش دهد.

6-اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی از وظایف مهم دولت است.

صحیح

۷-وظایف و اختیارات رئیس جمهور را نام ببرید.

• امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می شود

امضای استوار نامه سفیران کشور ما و پذیرش استوار نامه سفیران سایر کشورها

اعطای نشان های دولتی .

۸- تنظیم لایحه بر عهده .. دولت .. است.

۹-لوایح تنظیم شده توسط دولت برای تصویب و قانونی شدن به کجا فرستاده می شود؟

مجلس شورای اسلامی

۱۰-وظیفه نظارت بر فعالیتهای دولت بر عهده کیست ؟

بر عهده نمایندگان مجلس

۱۱-سئوال کردن از رئیس جمهور و وزرا توسط نمایندگان چگونه انجام می شود؟

نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سئوال کنند. در این صورت رئیس جمهور یا وزیری که از او سئوال شده باید در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان پاسخ دهد. گاهی نیز ممکن است مجلس، وزیری را استیضاح کند.

۱۲-دولت در چه زمینه هایی فعالیتهای مختلفی انجام می دهد؟

در زمینه های آموزش، بهداشت، اوقات فراغت، حفاظت از محیط زیست، مسکن، کشاورزی، صنعت و … انجام می دهد. همچنین برای اقدامات عمرانی مثل ساختن پل، جاده، فرودگاه، نیروگاه برق و … سرمایه گذاری کند.

۱۳- دولت برای اداره امور کشور باید .. در آمد .. داشته باشد تا بتواند هزینه کند.

۱۴- در آمد دولت به چند بخش تقسیم می شود؟

در آمدهای حاصل از صادرات نفت- در آمدهای حاصل از مالیات – سایر در آمدها

۱۵- بخشی از درآمدهای دولت از راه .. مالیات .. تأمین می شود.

۱۶-مالیات چیست؟

مالیات پولی است که بر طبق قانون، افراد و موسسات به دولت می پردازند تا جهت اداره امور کشور، مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۷- سایر درآمدهای دولت غیر از مالیات و نفت از چه راه هایی است؟

در آمدهایی از بابت ارائه خدمات برق، آب، گاز و تلفن به مردم، صدور گواهینامه رانندگی، سند مالکیت، گذرنامه و نظایر آن، یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ.

۱۸- کدام بخش از درآمدهای دولت نسبت به دیگر موارد کوچکتر است؟

سایر درآمدها 

۱۹-بودجه چیست؟

بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان در آمدها و هزینه ها. بودجه سندی است که دولت در آن در آمدها و هزینه های یک کشور را برای یکسال، معین می کند.

۲۰- یکی از وظایف مهم دولتها، تنظیم لایحه بودجه.. است.

۲۱- تصویب لایحه بودجه بر عهده کیست؟

مجلس شورای اسلامی