در این نوشته با سوالات متن درس 4 پیام هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 4 پیام هشتم

1- منظور از کلمه نعیم در آیه ۸ سوره تکاثر چیست؟

بلکه منظور از نعیم در این آیه نعمت محمد و آل محمد صلى الله علیه وسلم است

2- امام علی(ع)درباره تربیت یافتن وبزرگ شدن خود نزد پیامبر چه می فرماید؟

من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز دری از علم به رویم می گشود و اخلاق و آداب نیک را برایم آشکار می ساخت و دستور می داد پیوسته از او پیروی کنم.
هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد مگر اینکه آن را برای من قرائت می کرد. او میخواند و من با خط خودم آن را مینوشتم و سپس تفسیر و تأویل آن آیه را به من می آموخت و از خداوند درخواست میکرد که قدرت فهم و حفظ آن را به من عطا کند
پس هر چه از حلال حرام ،امر نهی و اتفاقات گذشته و آینده که خداوند به او آموخته بود همه را به من آموخت و من آنها را حفظ کردم و با دعای پیامبر حتی یک حرف از آن را هم فراموش نکردم

3-طبق حدیث ثقلین تنها راه رسیدن به سعادت و بهشت چیست؟

پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر است و رها کردن هر یک از این امانتهای ارزشمند ،الهی نتیجه ای جز سرگردانی و گمراهی نخواهد داشت.

برچسب شده در: