سوالات متن درس ۵ علوم چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۵ علوم چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۵ علوم چهارم

۱-دماسنج چه مفهومی دارد ؟

وسیله ای که دما یا گرما و سرما را نشان می دهد

۲-چند نوع دماسنج نام ببرید ؟

دیجیتالی پزشکی دیواری _نواری

۳-دما چیست؟

به مقدار گرما و سرما دمامی گویند

۴-واحد های اندازه گیری دماسنج چیست ؟

سلسیوس،سانتی گراد،فارنهایت

۵-چه اجسامی گرما را سریع انتقال میدهند؟

جسم فلزی

۶-رسانای گرما چیست؟

به موادی که گرما را سریع در جسم منتقل می‌کنند.

۷-نارسای گرما چیست؟

به موادی که گرما را به کندی انتقال می‌دهند

۸-گرما از چه منابعی به دست می آید؟

انرژی سوخت ، نور خورشید، الکتریسیته

۹-انرژی سوخت چگونه به گرما تبدیل میشود؟

با سوختن وسیله های مبدل انرژی

۱۰-برای صرفه جویی در مصرف چه باید کرد ؟

از وسایل کم مصرف استفاده کرد

۱۱-در زمستان چگونه میتوان در گاز صرفه جویی کرد ؟

عایق کردن درب و پنجره

۱۲-گرما درچه نوع جسم هایی زودترمنتقل می شود ؟

در اجسام فلزی

۱۳-میزان مصرف سوخت در خانه با چه چیزی ارتباط دارد؟

به وسیله‌های در حال استفاده

۱۴-چه اجسامی ب خوبی گرما منتقل نمی کنند ؟

اجسام چوبی

۱۵-دمای هوا در چه فصلی گرم تر است ؟

در تابستان به دلیل تابش مستقیم نور خورشید

۱۶-گرما هرچه زیادتر شود چه اتفاقی میافتد ؟

دمای جسم بالا می‌رود

۱۷-تفاوت سلسیوس و سانتی گراد چیست ؟

تفاوت در نام آنهاست

۱۸-یک روش برای صرفه جویی در زمستان ؟

استفاده از پرده ضخیم در خانه

۱۹-در منازل چگونه انرژی گرما تامین می شود ؟

با سوختن گاز و نفت

۲۰-مردم در گذشته از چه وسیله ای برا پخت پز استفاده میکردند؟

از ظروف فلزی و سفالی

۲۱-آیا سوخت های فسیلی نا محدود هستند؟

خیر منابع آنها رو به اتمام است

۲۲-چگونه انرژی خورشید به گرما تبدیل می شود ؟

به وسیله پنل‌های خورشیدی جذب و تبدیل می‌شود

۲۳-آیا گرما به مرور سرد میشود؟

بله به دلیل انتقال به فضای سرد

۲۴-در پزشکی از دماسنج __استفاده میکنند.

دیجیتالی

۲۵-در مسافرت برای حفظ دمای چایی از _استفاده می کنیم .

فلاکس

۲۶-در گذشته از ظروف __پرای پخت غذا استفاده میکردند.

سفالی

۲۷-ظروف مورد پسند امروزی برای غذا __است .

فلزی

۲۸-گرما از جسم __به محیط منتقل می شود.

گرم

۲۹اجسام _گرما را سریع انتقال میدهند.

فلزی

۳۰-به اجسامی که به خوبی گرما را منتقل نمی کنند __می گویند.

نارسانای گرما

۳۱-انرژی سوخت __است .

تجدید ناپذیر

۳۲-از انرژی الکتریکی میتوان __ایجاد کرد .

گرما

۳۳-به وسیله __دما را اندازه می گیرند .

دماسنج

۳۴-واحد اندازه گیری دما_است

دماسنج

۳۵-انرژی گرما از طریق __بوجود می آید.

سوختن

۳۶-گرما از وسیله گرم به __منتقل می شود.

سرد

۳۷-چوب در انتقال گرما _است .

ضعیف

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه