در این نوشته با سوالات متن درس 5 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 5 مطالعات سوم

1 -اعضای یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند؟
یکدیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند.

2 -وظیفه ی پدر و مادر در خانواده جیست ؟
از فرزندان مراقبت و برای آسایش و تربیت بچه ها تلاش کنند.

3 -اعضای خانواده چگونه محبت خود را نشان می دهند؟
به روش های مختلفّ مانند گل دادن ،هدیه دادن، و کمک کردن …. به یکدیگر نشان می دهند.
از آن ها تشکر کنند. در کارها به آنها کمک کنند. .و با ادب و درس خوان باشند.

4 -چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم ؟
چون ما ، در خانواده آرامش و امنیت داریم و در آن می توانیم به خوبی رشد کنیم.

5 -شما چه چیز ها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟
احترام گذاشتن به دیگران ، نماز

6 -شما چگونه محبتتان را به پدر و مادر یا کسانی که از شما مراقبت می کنند ، نشان می دهید؟
با احترام گذاشتن و کمک کردن ، هدیه دادن ، گوش کردن به حرف های آنها و درس خواندن