در این نوشته با سوالات متن درس 5 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 5 مطالعات هشتم

سوالات متن درس پنجم مطالعات هشتم

درس پنجم (آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها)

1-نوجوانان چه گروه سنی را تشکیل می دهند؟

گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال

۲- در دوره نوجوانی افراد دچار چه تغییراتی می شوند؟

در این دوره، نوجوانان علاوه بر تغییرات جسمانی از نظر ذهنی و اجتماعی نیز تغییر می کنند.

٣- بلوغ چیست؟ و در چه دوره سنی رخ می دهد؟

تغییرات جسمانی دوره نوجوانی را بلوغ می گویند که بین ۱۲ تا ۱۸ سالگی می باشد.

۴- تغییرات دوره نوجوانی اغلب باعث بروز چه مسائلی می شود؟

تغییرات در این دوره، اغلب باعث بروز مسائل مختلف عاطفی و احساسی در نواجوانان می شود.

۵-ما نوجوانان چه حقوقی داریم؟

ما حق داریم درس بخوانیم، مطالعه کنیم، حرفه و مهارت بیاموزیم، به ورزش و هنر بپردازیم، استعدادهای خود را بشناسیم و شکوفا کنیم، تفریح و شادی کنیم و از زندگی لذت ببریم.

۶-وظیفه ما نوجوانان چیست؟

ما وظیفه داریم از این دوره زندگی خود که هنوز مسئولیت اداره یک خانواده را بر عهده نگرفته ایم، به خوبی استفاده کنیم و قدر امکاناتی را که خانواده و مدرسه در اختیار ما می گذارند، بدانیم. ما نوجوانان رو به جوانی و بزرگسالی حرکت می کنیم و باید هدف هایی برای زندگی خود داشته باشیم.

۷-نوجوانی فرصتی برای کسب .. شایستگی ها .. و .. مهارت های .. زندگی است.

۸- به چه دلیل در دوره نوجوانی، افراد بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند؟

به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود می آید، افراد حساس ترند و ممکن است روحیه هیجانی و کنجکاوی آنها باعث شود.

9- چه آسیب های اجتماعی و مشکلات برای افراد جامعه ممکن است بوجود آید؟

پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

۱۰- پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل نکردن .. خشم .. است.

۱۱-خشم و عصبانیت احساسی .. طبیعی .. است.

۱۲- چه کسانی به افراد پرخاشگر تبدیل می شوند؟

افرادی که راه های درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمی توانند به طور معمول خشم خود را کنترل مهار کنند.

۱۳- رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکل هایی ممکن است بروز کند؟

آزار و اذیت، کتک زدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران، بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن و شکستن و تخریب وسایل .

۱۴- پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟

نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگری همچنین مشکلاتی را در یادگیری و تحصیل به وجود می آورد و زمینه را برای سایر آسیب های اجتماعی فراهم می کند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبران ناپذیری در زندگی فرد به وجود بیاورد.

۱۵-سه قاعده را که در هنگام خشم و عصبانیت باید به خاطر بسپاریم چیست؟

1-نباید به خودم صدمه بزنم.

۲-نباید به دیگران صدمه بزنم.

۳-نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

۱۶-وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد خدا خود را آرام کنیم.

نفس های عمیق بکشیم و از یک تا ده بشماریم.

با رعایت سه قاعده ای که گفته شد، علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

برای آرام کردن خود از گفت و گو و مشورت با بزرگ ترها کمک بگیریم.

 خوبی های طرف مقابل را به یاد بیاوریم.

۱۷- وقتی دیگران از دست ما عصبانی هستند چه کارهایی باید انجام دهیم؟

به آرامی از او سئوال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علت چیست؟

 به حرفهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حرف های او را قطع نکنیم.

 اگر اشتباهی مرتکب نشده ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرده ایم عذر خواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم. 

اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حرف های ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فورا صحنه را ترک کنیم و از بزرگترها کمک بخواهیم.

۱۸- حضرت على (ع) در باره خشم چه فرموده اند؟

“خشم دشمن توست، پس آنرا بر خود مسلط مگردان”.

۱۹- امام صادق (ع) در باره خشم چه فرموده اند؟

“هر کس مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نخواهد بود”.

۲۰- یکی از آسیب هایی که در هر کشوری افراد به ویژه جوانان را تهدید می کند اعتیاد به ..مواد مخدر.. است.

۲۱-مواد مخدر چیست؟

موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی دستگاه عصبی ایجاد می کند و باعث کم شدن هوشیاری و بی حسی و بی حالی می شوند اما پس از تمام شدن اثر آن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا می کند و مجبور است دوباره به سمت آن ماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضر است برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.

۲۲- آیا فردی که مشکلاتی در زندگی دارد، عاقلانه است به مواد مخدر پناه ببرد؟ چرا؟

خیر ، زیرا مواد مخدر نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه آسیب های شدیدی بر جسم و روان افراد وارد کرده و مشکلات افراد را چند برابر می کند.

۲۳- علل گرایش افراد به مواد مخدر کدام اند؟ راه حل درست برخورد با هر یک از آنها چیست؟

برای فرار از مشکلات – کنجکاویتحت تأثیر دیگران قرار گرفتن – جرأت و مهارت نه گفتن را ندارند- خودنمایی – شکست های جزئی در زندگی با افزایش آگاهی و جمع آوری اطلاعات در باره آثار زیان بار اعتیاد.

۲۴- بر طبق قانون چه مواردی در خصوص مواد مخدر جرم است؟

نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش و پخش، مصرف و واردات و صادرات مواد مخدر.

۲۵- چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند؟

زیرا قاچاق و مصرف مواد مخدر موجب از بین رفتن سرمایه های انسانی و اقتصادی جامعه می شود و آسیب های جبران ناپذیری به نیروی کار جوان جامعه وارد می کند.