در این نوشته با سوالات متن درس 5 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 5 هدیه چهارم

سری اول سوالات متن درس 5 هدیه چهارم

1: آیه ی (( وبالوالدین إحسانا…و الجار ذی القربیا و الجار الجنب )) در مورد چه چیزی است؟

پاسخ : در مورد نیکی کردن به پدر و مادر و همسایگان و دور و نزدیک است.

2 : معنی آیه ی (( وبالوالدین إحسانا…و الجار ذی القربی و الجار الجب )) را بیان کنید.

پاسخ : به پدر ومادر … و همسایگان دور و نزدیک نیکی کنید.

3: کدام سخن حضرت محمد (ص) در مورد همسایه را سه بار در مسجد تکرار کردند؟

پاسخ : هرکس همسایه اش از شر او در امان نباشد مسلمان نیست.

4 : با انجام دادن چه کارهایی به سفارش پیامبر در مورد همسایه ها می توانیم عمل کنیم ؟

پاسخ : سرو صدا کرده آن ها را اذیت نکنیم ، با آن ها مهربان باشیم و کمک کنیم ، به هنگام بیماری از آن ها عیادت کنیم.

5 : اگر صدای تلویزیون همسایه ی شما بلند باشد چه کار می کنید؟

پاسخ : با احترام و به آرامی در آن ها را می زنم و خواهش می کنم صدای تلویزیون خودشان را کم کنند.

6 : وظیفه ی ما در مورد همسایه های پیر و یا بیمار چیست ؟

پاسخ : به عیادت آن ها رفته وبا آن ها مهربان باشیم و درکارها به آن ها کمک کنیم ، وسر و صدا نکنیم و احترام بگذاریم و…

7 : اگر در آپارتمان و مجتمع زندگی می کنید ودیر به خانه بیایید چگونه از پلّه ها بالا می روید؟

پاسخ : آرام و بدون سر وصدا و صحبت کردن از پلّه ها بالا می رویم.

 

برچسب شده در: