سوالات متن درس 6 مطالعات سوم


haladars مرداد 12, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس 6 مطالعات سوم

در این نوشته با سوالات متن درس 6 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 6 مطالعات سوم

1 -چگونه تعداد اعضاي یک خانواده تغییر می کند؟
با تولّد هر بچه تعداد اعضاي خانواده تغیر می کند و بیشتر می شود.
2 -خانواده هاي جدید چگونه بوجود می آیند؟

با بزرگ شدن فرزندان و ازدواج آنها
3 -چگونه پدر و مادر صاحب نوه می شوند؟

با ازدواج فرزندان وبچه دار شدن آنها
4 -وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان یا پدر بزرگ و مادربزرگ که پیر شده اند چیست ؟
باید به آنان احترام بگذاریم و با محبت و مهربانی از آن ها مراقبت کنیم.
5 -به غیر از تغییر اتی که در درس گفته شد چه تغییرات دیگري ممکن است در یک خانواده به وجود بیاید؟
الف )یکی از اعضاي خانواده از دنیا برود.

ب) فرد دیگري به خانواده اضافه شود.

ج) پدر و مادر طلاق بگیرند.

د) بعضی از اعضاي خانواده براي تحصیل یا کار به شهر دیگري بروند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه