سوالات متن درس ۷ هدیه چهارم ✨ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۷ هدیه چهارم با جواب همراه شما هستیم.

سوالات متن درس هفتم هدیه چهارم

سری اول


۱: معنی آیه ی (( فَلَمْ تَجِدوا ماءً فَتَیَمَّموا صَعیدًا طَیّبًا فَاَمْسَحوا بِوجوهُکُمْ واَیْدیکُمْ)) را بیان کنید.
پاسخ : اگرآب پیدا نکردید پس با خاک پاک پاک تیمّم کنید یعنی صورت و دست هایتان را مسح کنید.

۲ : آیه ی )) فَلَمْ تَجِدوا ماءً فَتَیَمَّموا صَعیدًا طَیّبًا فَاَمْسَحوا بِوجوهُکُمْ واَیْدیکُمْ (( درمورد چه چیزی است؟
پاسخ : درمورد تیمّم

۳ : درچه مواردی می توان تیمم کرد؟
پاسخ : آب نباشد ، وقت کم باشد ، استفاده ازآب ضررداشته باشد.
۴: به چه چیزهایی می توان تیمم کرد؟ (چهار مورد)
پاسخ : شن و ماسه و سنگ و خاک پاک و…

۵ : تیمم راچگونه انجام می دهیم؟
پاسخ : * ابتدا نیت می کنیم.

* بعدکف هر دو دست را روی خاک پاک می زنیم.

* سپس کف هر دو دست را از بالای صورت و از جایی که موی سر می روید تا روی ابروها می کشیم.

* سپس با کف دستِ چپ تمامِ پشت دستِ راست را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم .

* درآخر با کفِ دست راست تمامِ پشتِ دستِ چپ را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم.

۶ : ترجمه ی اللّه به فارسی : ………………. می باشد.
پاسخ : خدا

۷ : درتیمم دست هارا ازجایی که موی سرمی روید، ……………….. می کشیم.
پاسخ : روی ابروها

۸ : شهری که تیمم برخاک آن ثواب بیش تری دارد: ……………….. نام دارد.
پاسخ : کربلا

۹ : درتیمم باکف دست چپ ، تمام پشت دست راست را ازمچ تا ……………….. مسح می کنند.
پاسخ : سر انگشتان

۱۰ : درتیمم با کف دست راست ، تمام پشت دست چپ را ازمچ تا ……………….. مسح می کنند.
پاسخ : سر انگشتان

۱۱: به قسمتی ازدست که درتیمم بر روی خاک یا سنگ پاک می زنیم ……………….. می گویند.
پاسخ : کف

سری دوم

سوال ۱:تیمم راچگونه انجام می دهیم؟
ابتدا نیت کرده وکف هر دو دست را روی خاک پاک می زنیم؛ سپس کف هر دو دست را بالای صورت گذاشته
از جایی که موی سر می روید تا روی ابروها می کشیم ؛بعد با کف دست چپ تمام پشت دست راست را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم ودرآخر با کف دست راست تمام پشت دست چپ را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم.
سوال ۲:درچه مواردی می توان تیمم کرد؟
جواب ۲(آب نباشد-وقت کم باشد-استفاده ازآب ضررداشته باش

سوال ۳:به چه چیزهایی می توان تیمم کرد؟
شن وماسه وسنگ وخاک پاک و…

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه