سوالات متن درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۸ تاریخ معاصر یازدهم

۱-سید ضیاء الدین طباطبایی پس از چند ماه از مسند قدرت کنار گذاشته شد؟

سید ضیاء الدین طباطبایی پس از سه ماه از مسند قدرت کنار گذاشته شد.

۲-عاقبت سید ضیاء الدین طباطبایی چه شد؟

عمر دولت سید ضیاء الدین طباطبایی کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه از مسند قدرت کنار گذاشته و با حمایت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطین که در آن زمان تحت قیمومت انگلیس بود، رفت.

۳-پس از سید ضیاء الدین طباطبایی چه کسی مامور تشکیل کابینه جدید شد؟

پس از سید ضیاء قوام السلطنه مامور تشکیل کابینه شد.

۴-سفارت انگلیس پس از سید ضیاء الدین طباطبایی چه کسی را به عنوان نخست وزیر ایران پیشنهاد کرد؟

سفارت انگلیس پس از سید ضیاء الدین طباطبایی پیشنهاد کرد رضا خان، عامل دیگر کودتا به نخست وزیری منصوب شود اما این پیشنهاد با مخالفت احمد شاه روبه رو شد.

۵-پس از سید ضیاء چه کسی نخست وزیر ایران شد؟

پس از سید ضیاء الدین طباطبایی، قوام السلطنه نخست وزیر ایران شد.

۶-پس از کودتای ۱۲۹۹ چند کابینه تشکیل و سپس منحل شد؟

پس از کودتای ۱۲۹۹ چهار کابینه تشکیل و سپس منحل شد.

۷-کابینه های تشکیل شده پس از کودتای ۱۲۹۹ را نام ببرید.

پس از کودتای ۱۲۹۹ چهار کابینه تشکیل و سپس منحل شد.کابینه های سید ضیاء، قوام السلطنه، مشیر الدوله و مستوفی الممالک جز کابینه های تشکیل شده پس از کودتای ۱۲۹۹ است.

۸-اقدامات رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود را شرح دهید؟

رضاخان در طول زمانی که در وزارت جنگ بود تسلطش بر ارتش را تثبیت کرد. ژاندارمری را از وزارت داخله ( وزارت کشور) به وزارت جنگ تغییر داد.

۹-رضاخان برای تسلط بر ارتش ژاندارمری را به کدام وزارت خانه تغییر داد؟

رضاخان برای تسلط بر ارتش ژاندارمری را به وزارت جنگ تغییر داد.

۱۰-علت طرح استیضاح رضا خان در مجلس برای چه بود؟

اقدام های خودسرانه و خشونت آمیز رضا خان در دوران تصدی وزارت جنگ، منجر به طرح استیضاح او در مجلس شد.

۱۱-رهبری استیضاح رضا خان با چه کسی بود؟

رهبری استیضاح رضا خان با آیت الله سید حسن مدرس بود.

۱۲-نتیجه طرح استیضاح رضا خان در مجلس چه شد؟

رضاخان، با طرح شایعه استعفای خود و صحنه سازی، طرفدارانش را علیه مجلس تحریک کرد و مخالفان را مورد ضرب و شتم و ارعاب، قرار داد.

۱۳-نمایندگان تجدد طلب مجلس را نام ببرید.

تیمورتاش، داور، تقی زاده و تدین از نمایندگان تجدد طلب مجلس بودند.

۱۴-چه کسی جزء اولین پایه گذاران جریان کمونیست ایران به حساب می آمد؟

سلیمان میرزا

۱۵-حامیان رضا خان برای به قدرت رسیدنش را نام ببرید.

تیمورتاش، داور، تقی زاده و تدین از نمایندگان تجدد طلب مجلس، سلیمان میرزا جزء اولین پایه گذاران جریان کمونیست ایران، به همراه فراماسونر های شناخته شده نظیر محمدعلی فروغی از حامیان رضا خان برای به قدرت رسیدنش بودند.

۱۶-چه کسی با خود کامگی رضا خان سرسختانه ایستادگی می کرد؟

آیت الله مدرس سر سختانه در میدان مبارزه با خودکامگی رضا خان ایستادگی می کرد.

۱۷-رضا خان چگونه خواهان قدرت بیشتری شد؟

رضاخان با تبلیغ های گسترده، دسیسه چینی و دستاویز قرار دادن ناامنی در کشور، خواهان قدرت و اختیارات بیشتری شد.

۱۸-هم زمان با نخست وزیری رضا خان در ایران چه اتفاقاتی در کشور ترکیه افتاد؟

همزمان با نخست وزیری رضا خان در ایران، مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) با حمایت دولت انگلستان، در کشور عثمانی (ترکیه) به قدرت رسید. او نظام امپراتوری عثمانی را لغو و نظام جمهوری را تأسیس کرد.

۱۹-تاسیس نظام جمهوری در عثمانی (ترکیه) چه تاثیری در ایران داشت؟

این واقعه بهانه مناسبی برای جایگزینی حکومت رضا خان به جای سلطنت قاجار بود.

۲۰-پس از تشکیل دوره ی پنجم مجلس برای برقراری نظام جمهوری در ایران کدام احزاب بایکدیگر اتحاد بر قرار کردند؟

پس از تشکیل دوره پنجم مجلس در بهمن ماه ۱۳۰۲ کوشش برای برقراری نظام جمهوری در ایران، با اتحاد حزب (تجدد) به رهبری داور، تیمورتاش و تدین و حزب (سوسیالیست)، به رهبری سلیمان میرزا اسکندری آغاز شد.

۲۱-انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد؟

انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی در پناه حمایت حزب ها و جریان های سیاسی طرفدار خود توانست اکثریتی از نمایندگان موافق و طرفدار خود را روانه مجلس کند با وجود این نمایندگانی چون آیت الله مدرس مستوفی الممالک دکتر مصدق مشیر الدوله و مؤتمن الملک نیز که مورد توجه مردم بودند، به مجلس راه یافتند.

۲۲-مخالفان برقرای نظام جمهوری را شرح دهید.

آیت الله مدرس از ماهیت جمهوری رضا خانی به خوبی آگاه بود و به همین خاطر رهبری مخالفان را در دست گرفت. او به همراه عده ای دیگر از نمایندگان اقلیت مجلس، مخالفت خود را با طرح جمهوری خواهی که یک نامزد (رضاخان) نیز بیشتر نداشت، ابراز کرد.

۲۳-نطق آیت الله مدرس در پاسخ به کسانی که به او خرده می گرفتند چه بود؟

آیت الله مدرس در پاسخ به عده ای که به او خرده می گرفتند که چرا با حکومت جمهوری مخالفت می کند، طی نطقی گفته بود: (این جمهوری که می خواهند بر ما تحمیل کنند، بنا بر اراده ملت نیست. بلکه انگلیسی ها می خواهند آن را به ملت یران تحمیل نمایند، تا حکومتی را که صددرصد دست نشانده و تحت اراده خود باشد در ایران برقرار سازند… اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتما با او موافقت می کردم و از هیچ کمک و مساعدتی دریغ نمی نمودم«.

۲۴-عاقبت طرح نظام جمهوری رضا خان چه شد؟

سر انجام با مخالفت مدرس و برخی از نمایندگان مجلس به آن رای نداد.

۲۵-ماده واحده چه بود؟

ماده واحده این بود: (مجلس شورای ملّی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده، و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید«.

۲۶-نحوه به حکومت رسیدن رضا شاه پس از ماده واحده چگونه بود؟

در آذر سال ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان که تمام اعضای آن از طرفداران رضاخان بودند، تشکیل شد و با تغییر چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ایران را به رضاخان و اعقاب ذکور شد او واگذار کرد، و در چهارم اردیبهشت ماه ،۱۳۰۵ رضا خان، به عنوان پادشاه ایران، رسما تاج گذاری کرد.

۲۷-اولین نخست وزیر سلسله پهلوی که بود؟

محمد علی فروغی (ذکاء الملک)

۲۸-نخستین اقدام محمد علی فروغی چه بود؟

نخستین اقدام محمد علی فروغی برپایی آیین تاج گذاری و نشستن رضاشاه بر تخت قدرت بود.

۲۹-چه چیزی سبب نفوذ رضاخان در میان مردم شد؟

سرکوب شیخ خزعل توسط رضاخان سبب نفوذ رضاخان در میان مردم شد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها