سوالات متن درس ۸ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۸ مطالعات چهارم ههمراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۸ مطالعات چهارم

۱-اولین ابزار انسان‌ها در گذشته چه بود؟

سنگ

۲-انسان‌ها برای اینکه در امان بمانند به چه جایی پناه بردند؟

غارها

۳-مهمترین عامل کمک کننده به انسان چیست؟

تفکر تعقل

۴-غذای انسان نخستین چه بود

ریشه و برگ درختان و میوه و تخم پرندگان

۵-انسان در قدیم چگونه آتش را کشف کرد

با رعد و برق

۶-نقاشی روی دیوار در قدیم نشان دهنده چیست

نشان دهنده نقش و شکار در گذشته

۷-نمونه‌ای از ابزار شکار گذشتگان چیست

چوب سنگ لب تیز تبر نیزه

۸-انسان چگونه کشاورزی را آموخت

با رشد یک دانه وقتی به زمین می‌افتد

۹-اولین روستا در کجا به وجود آمد

در کنار زمین‌های کشاورزی

۱۰-دلیل ساخت خانه در کنار زمین‌های کشاورزی چیست

مراقبت از زمین‌های کشاورزی

۱۱-پس از ساخت خانه‌ها چه اتفاقی افتاد

اولین روستا به وجود آمدند

۱۲-مهمترین عامل کمک کننده به انسان _است

تفکر و تعقل

۱۳-ابزار شکار گذشتگان_ است

سنگ تیز

۱۴-کشاورزی باعث __مردم شد

یکجانشینی

۱۵-با الگوبرداری از __آتش را کشف کردند

رعد برق

۱۶-نخستین غذای انسان اولین__ بود

ریشه برگ درختان

۱۷-نقاشی روی دیوار نشان دهنده نقش__ گذشتگان است

شکار

۱۸-پیامبران برای انسان_ بودند

راهنما

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها