سوالات متن درس ۹ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۹ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۹ مطالعات ششم

پیامبر |سلام چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل دادند؟

از مکه به مدینه

از چه زمانی دعوت اسلام هرروز با استقبال بیش تری رو به گسترش یافت؟

از زمان هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی.

پس از رحلت پیامبر مسلمانان برای گسترش اسلام چه کردند؟

اسلام را به خارج ازشبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین زیادی ازجمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرت ان روز را تصرف نمودند.

چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شد؟

با گسترش اسلام مسلمانان تحت تاثیر قرآن و تعالیم دین اسلام درزه های مختلف پیشرفت  کردند. آن ها از دانش وفنونی که گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیزاستفاده می کردند و آن را در پرتو اسلام گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد؟

در این دوره هنرمندان صنعتگران، دانشمندان، فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند.

خط زمان چیست؟

نشان دهنده ی این است که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

نیمه ی اول و نیمه ی یک قرن شامل چه سال هایی است؟

از یکم تا پنجاه نیمه اول قرن و از پنجاه و یکم تا صدم نیمه دوم قرن است.

مردم کشور…………سهم بسیار بزرگی در گسترش اسلام و پیشرف های علمی داشتند.

ایران

در دوره ی اسلامی به دانشمندان ……….. می گفتند.

حکیم

در اروپا اسلام به کشورهایی مانند…………..راه یافت.

اسپانیا

ایرانیان سهم بزرگی در گسترش ……….. و ……… داشتند.

اسلام – پیشرفت های علمی

در دوره ی اسلامی به دانشمندان،………. میگفتند.

حکیم

خطّ زمان براساس ……….. تنظیم میشود.

۱ قرن (صد سال)

مبدأ تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر اکرم (ص) از ………. به ………. است.

مکه – مدینه

به هر صد سال یک ……….یا یک………..میگویند.

قرن – سده

مسلمانان در پرتو دین اسلام به تدریج دانش و فنون را گسترش دادند و سرزمین های اسلامی به …….. تبدیل شد.

کانون علمی جهانی

خطّ زمان نشان دهندهی چیست؟

خطّ زمان نشان میدهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

پیامبر اسلام چه زمانی حکومت اسلامی را تشکیل دادند؟

زمانی که از مکّه به مدینه هجرت کردند.

پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان، برای گسترش اسلام چه کردند؟

اسلام را در خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را تصرّف کردند.

سده (قرن) را تعریف کنید.

به هر صد سال یک قرن یا یک سده میگویند.

چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند؟

با گسترش اسلام مسلمانان تحت تأثیر قرآن و آموزههای دین اسالم در زمینه های مختلف پیشرفت کردند. آنها از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آنها را گسترش دادند و به تدریج سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

در زمان گسترش اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد؟

در این دوره هنرمندان، صنعتگران، دانشمندان، فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمّی پدید آوردند.

بعد از رحلت پیامبر (ص) دین اسلام در کدام قارّه ها گسترش یافت؟

در قارّه های آسیا، اروپا و آفریقا

در آفریقا دین اسلام به کدام کشورها راه یافت؟

مصر، لیبی و الجرایر

نیمه ی اوّل و نیمه ی دوم یک قرن شامل چه سال هایی می شود؟

از سال های یکم تا پنجاه، نیمه ی اوّل قرن و از سال پنجاه و یکم تا صدم نیمه ی دوم قرن است.

چرا در دوره ی اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند؟

چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم، استاد بودند.

حضرت محمد (ص) چه زمانی حکومت اسلام را تشکیل داد؟

دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) پس از هجرت از مکه به مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادند

پس از رحلت پیامبر مسلمانان برای گسترش اسلام چه کردند؟

پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان اسلام را در خارج از شبه جزیره عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را به تصرف درآوردند.

چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند؟

دین اسلام بین ملت های مختلف با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت گسترش یافت مسلمانان تحت تأثیر قرآن و آموزه های دینی اسلام که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی میداد در زمینه های مختلف پیشرفت کردند آنها از بخش هایی از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسلام آنها را گسترش دادند به تدریج سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت هایی پدید آمد؟

در این دوره هنرمندان صنعتگران، دانشمندان فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند. در این میان، ایرانیان سهم بسیار بزرگی در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی داشتند.

در دوره اسلامی نام دیگر دانشمندان چه بود؟

حکیم، چون آنها علوم مختلف را می دانستند

خط زمان نشان دهنده ی چیست؟

خط زمان نشان میدهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است این خط زمان بر اساس قرن صد سال تنظیم شده است

مبدا تاریخ مسلمانان از کجاست؟

هجرت پیامبر از مکه به مدینه

قرن یا سده چیست؟

به هر صد سال یک قرن یا یک سده گویند

نیمه ی اول و نیمه ی دوم یک قرن شامل چه سال هایی است؟

از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری میگویند و از ۱۰۱ تا ۲۰۰ قرن ،دوم از ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرن سوم و …..  از سال یکم تا پنجاه نیمه ی اول قرن است و از پنجاه و یکم تا صدم نیمه ی دوم قرن

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

5 دیدگاه ها

 • ناشناس

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب است

 • ناشناس

  عالیییی

 • ناشناس

  عل عالی بود فقط سوالاتو خیلی زیاد گفتی چیزی که جوابش سه خط بود شما ۶ خط بود

 • ❄️❄️

  خیلی خوب بود مرسی

 • آسنات سپاهی

  خیلی خوب بود