سوالات متن درس ۹ مطالعات هفتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۹ مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۹ مطالعات هفتم

۱-هر مکان دارای چند نوع ویژگی است؟
دو نوع: -۱ ویژگی های طبیعی -۲ ویژگی های انسانی

۲-ویژگی های طبیعی یک مکان شامل چه مواردی است؟
شامل موقعیت جغرافیایی، نوع آب و هوا، ناهمواری ها،رودها، پوشش گیاهی، زندگی جانوری و …

۳-ویژگی های انسانی یک مکان شامل چه مواردی است؟
شامل تعداد جمعیت، فعالیت های اقتصادی، سواد، زبان،آثارتاریخی و …

۴-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطۀ بین این ویژگی ها را بفهمیم.

۵-جغرافی دان ها معمولا کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
کار خودشان را با پرسش هایی در بارۀ یک مکان آغاز می کنند و سپس در بارۀ این پرسشها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

۶-پرسش های جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
با کلماتی مانند کجا؟ چــرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی .

۷-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
نقشه – عکس – کرۀ جغرافیایی – کتابها و فرهنگ نامه ها – رایانه و اینترنت.

۸-چرا نقشه وسیلۀ مهمی در جغرافیا است؟
زیرا از طریق آن اطالعات زیادی به دست می آوریم، نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها، پل ها، سدها و … را نشان می دهند.

۹-چرا انواع گوناگون نقشه ها وجود دارد؟
چون هر کدام از نقشه ها اطلاعات خاصی را به ما می دهند.

۱۰-چند مورد از انواع گوناگون نقشه ها را نام ببرید؟
نقشۀ ناهمواری ها، نقشۀ تقسیمات کشوری(استان ها)، نقشۀ راه ها، نقشۀ گردشگری و اطلس ها.

۱۱-نقشه را تعریف کنید؟
نقشه، تصویری از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.

۱۲-مقیاس خطی چیست؟ و چه کمکی به ما می کند؟
در زیر هر نقشه، خطی را مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصلۀ واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید.

۱۳-انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید؟
عکس های معمولی – عکس های هوایی – تصاویر ماهواره ای .

۱۴-عکس های معمولی را در جغرافیا توضیح دهید؟
عکس های معمولی با دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعالیت های انسانی گرفته می شود.

۱۵-عکس های هوایی را توضیح دهید؟
برای تهیۀ نقشه های جغرافیایی استفاده می شود. این عکس ها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.

۱۶-تصاویر ماهواره ای را توضیح دهید؟
تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده می شوند. از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی در بارۀ مکان ها به دست می آوریم.

۱۷-کرۀ جغرافیایی چیست؟
کرۀ جغرافیایی نمونۀ کوچکی از کرۀ زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیارۀ زمین را روی آن مشاهده کرد.

۱۸-از کتاب ها و فرهنگ نامه های جغرافیایی چه اطلاعاتی می توان بدست آورد؟
با مطالعۀ آنها می توانیم با مکان های مختلف و شیوه های زندگی مردم در این مکان ها آشنا شویم.

۱۹-رایانه و اینترنت چه کمکی به آموزش جغرافیا می کند؟
از لوح های فشرده )CD )می توانیم اطلاعات بسیار خوبی در بارۀ موضوعات جغرافیایی به دست بیاوریم. امروزه از طریق وارد شدن به پایگاه های اینترنتی، می توان اطالعات را به صورت متن، تصویر، نقشه و حتی فیلم بدست آورد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه