سوالات متن فصل سوم روان شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 2, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن فصل سوم روان شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن فصل سوم روان شناسی یازدهم همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین سوالات متن فصل سوم روان شناسی یازدهم انسانی با 26 سوال در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن فصل سوم روان شناسی یازدهم

1 -منظور از محرومیت حسی چیست؟

شرایطی که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله ی محرک بیرونی تحریک نشود.(به دلیل آزار دهنده بودن، نوعی شکنجه تلقی می شود.)

2 -محرک چیست؟

هر پدیده ای که گیرنده ی حسی را تحریک کند.

3 -ویژگی های احساس چیست؟

1 -احساس برای حفظ بقای موجود زنده ضروری است

2 -هرگاه موضوعی از طریق چند حس دریافت شود، دریافت قوی تر و ماندگار تر است

3 -تنوع محرک ها لذت بخش است.

4 -منظور از آستانه ی مطلق چیست؟

حداقل محرک و انرژی برای تحریک گیرنده ی حسی.

5 -منظور از تیز بینی چیست؟

توانایی مشاهده و تشخیص جزئیات به صورت مستقیم.(یکی از دلایل تصادف درشب کاهش تیز بینی است)

6 -بزرگ ترین دستگاه حسی انسان چیست؟

پوست.
7 -حس بویایی و حس شنوایی چگونه فعالیت می کنند؟

از ارتعاش مولکول های هوا پرده ی گوش تحریک می شود حس شنوایی و از ذرات گازی شکل هوا که از هوا سنگین ترند احساس بویایی به وجود می آید.

8 -دلیل ضعف بویایی انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟

1 -حفره های بینی از گیرنده های بویایی کم تری برخوردارند

2- گیرنده های بویایی در انتهای حفره ی بینی هستند

 3 -انسان روی دو پا می ایستد.

همچنین ببینید: پاورپوینت جغرافیا یازدهم

9 -حس لامسه چه مشخصاتی را دریافت می کند؟

زبری و نرمی – انعطاف اشیاء – برجستگی – وزن ابعاد – فرورفتگی.

10 -چه عواملی در احساس درد مؤثر است؟

عوامل شخصیتی – فرهنگ حساسیت نقاط بدن.

11 -منابع توجه رابنویسید.

1-محرک های بیرونی

2-اطالعات موجود درحافظه

3-سبک پردازش وانتظاراتی که ازاین پردازش وجود دارد.

12 -منظور از پدیده نوک زبانی چیست؟

در این پدیده محرک الزام برای تحریک وجود دارد ولی به طور کامل ادراک و بیان آگاهی صورت نمی گیرد.

13 -منظور ازپدیده ی آماده سازی چیست؟

شناخت محرک معینی تحت تأثیرمحرک های پیشین یا شبیه که به دریافت بعدی کمک می کند.

14 -عوامل مؤثر در تمرکز و عوامل مؤثر در عدم تمرکز کدامند؟

برای ایجاد تمرکز 1 -تنوع و شرایط جذاب موجب تغییر درونی برای تمرکز نسبت به محرک ها می شود
 2 -انگیختگی ذهنی موجب ایجاد تمرکز و دقت می شود 

دو عامل نیز موجب عدم تمرکز می شود 1 -آشنایی قبلی با محرک و موضوع مورد توجه)به طور نسبی موجب خوگیری شده باشد.)

 
2 -یکنواختی و عادت نسبت به موضوع.


15 -عوامل مؤثر در ایجاد انگیختگی ذهنی چیست؟

تغذیه – نیازهای زیستی – اهداف و اهمیت دادن.


16 -چه تفاوتی بین توجه و تمرکز وجود دارد؟

توجه لحظه ای است ولی تمرکز لحظاتی است که مدت آن بیشتر از توجه است..


17 -توجه چه کارکرد هایی و پیامد هایی دارد؟

1 -موجب ردیابی درست علامت ها و جلو گیری از حواس پرتی می شود

2- موجب توانایی فرد برای حفظ محرک ها در یک دوره ی زمانی طولانی می شود

 3 -موجب جست و جوی دقیق و سریع می شود.

18 -در هر موقعیت توجه چند نوع علامت می تواند وجود داشته باشد؟

1 -علامت هدف که فردی می خواهد به آن برسد

2- علامت انحرافی که حواس فرد را پرت می کند.

همچنین ببینید: پاورپوینت انسان و محیط زیست یازدهم

19- منظور از هشدار کاذب چیست؟

موقعی که محرکی وجود نداشته باشد ولی آن را ردیابی کنیم.

20-عوامل مؤثر بر سازماندهی توجه متمرکز چیست؟

1 -هر چه آگاهی بیشتر باشد توجه، ارادی تر است

2 -انجام همزمان چند تکلیف به کاهش توجه منجر می شود 

3 -انجام طولانی یک فعالیت تمرکز را کاهش می دهد

4 -استفاده از حواس مختلف برای یک فعالیت توجه را بیشتر می کند

 5 -انجام دادن تکالیف همزمان و شبیه هم توجه را کاهش می دهد.

21 -آیا همه ی احساسات به ادراک و تفسیر منجر می شود؟

خیر همه ی آنچه احساس می کنیم تفسیر نمی شود و همه ی آنچه ادراک می کنیم احساس نشده است.

22 -منظور از خطاهای ادراکی چیست؟

تفاوت و هماهنگ نبودن احساس با ادراک.

23 -وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟

آنچه که حس می کنیم لزوما چیزی نیست که در ذهن ادراک شده است.

24 -از خطاهای ادراکی چه نتایجی به دست می آید؟

1 -ادراک با احساس متفاوت است

2 -خطای شناختی در صورت خطای زیاد می تواند وارد نظام ذهنی فرد شود.

25 -مکتب گشتالت در روان شناسی چه نظریاتی دارد؟

معتقدند کل، بیشتر از جمع اجزا است و نمی توان با بررسی و استفاده از روش های جزئی به درک کاملی از پدیده ها رسید. کل فراتر از اجزا است و شامل تأثیر روابط هم می شود.

26-برخی از اصول مکتب گشتالت را بنویسید.

1 -اصل مجاورت: یعنی در کنار هم بودن چند شیء آنها را در ذهن انسان به صورت یک گروه نشان می دهد.

 2 -اصل مشابهت: در این اصل انسان ها سعی می کنند اشیاء و پدیده های شبیه به هم را در یک طبقه قرار دهند.

 3 -اصل استمرار: در این اصل افراد تمایل دارند پدیده ها را پیوسته و متصل به هم ببینند.

4 -اصل تقارب: در این اصل نواقص را به صورت کامل می بینیم. 

5 -ادراک: به شدت با پردازش افراد ارتباط دارد)پردازش ادراکی و پردازش مفهومی در ارتباط و تشخیص افراد متفاوت است.

 6 -محرک های بیرونی از طریق ادراک معنادار می شود.

تهیه کننده سوالات متن فصل سوم روان شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن روان شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. مهدی یار

    عالی

  2. نیلوفر

    کامل بود بنظر من و هیچ ایرادی نه در سوال بود و نه در جواب