سوالات متن فصل چهارم روان شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 2, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن فصل چهارم روان شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن فصل چهارم روان شناسی یازدهم همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین سوالات متن فصل چهارم روان شناسی یازدهم انسانی با 22 سوال در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن فصل چهارم روان شناسی یازدهم

1 -حافظه با تفکر چه ارتباطی دارد؟

پاسخ : تاحافظه ای نباشد تفکری شکل نمی گیرد.زیرا حافظه ابزار(اطلاعات ومواد) مورد نیاز برای تفسیر،تجزیه وتحلیل،قضاوت،اداراک وتوجه رافراهم می کند وبه عبارت دیگرحافظه ابزاری برای گذر از شناخت پایه به شناخت  عالی است.

2 -مراحل شکل گیری حافظه رابنویسید:

پاسخ : مرحله اول:رمزگردانی (به حافظه سپردن)

مرحله دوم اندوزش (ذخیره سازی ونگهداری اطالعات درطول زمان)

مرحله سوم : بازیابی (به خاطرآوردن اطالعات ذخیره شده )

3 -آیا درهریک ازمراحل حافظه امکان خطا وجوددارد؟

پاسخ : بله درهریک ازمراحل شکل گیری حافظه ممکن است افراد دچار خطا شوند مثال ممکن است اطلاعاتی به اشتباه رمزگردانی شود.

یا اطلاعات به خوبی ذخیره نشوندیا به علت عدم استفاده وتکرار واردبخش بلندمدت نشوندوامکان بازیابی نداشته باشند.

4 -رمزگردانی اطالعات کودکان با رمز گردانی بزرگسالان چه تفاوتی دارد؟

پاسخ:کودکان به صورت جزء به جزء اطلاعات رارمزگردانی می کنند وحجم زیادی از جزییات را درکنارهم قرارمی دهندبنابراین دچار خطا های بیشتری می شوند.ولی بزرگسالان به صورت خلاصه وکلی اطالعات رارمزگردانی می کنند.

5 -حافظه چیست و چه مراحلی دارد؟

به توانایی و دریافت، نگهداری و بازنمایی اطالعات گفته می شود.

مراحل آن 1 -به حافظه سپردن یا رمزگردانی

 2 -ذخیره سازی اطلاعات 

3 -بازیابی(به خاطر آوردن)

6 -انواع رمز گردانی در حافظه را بنویسید.

1 -شنیداری که جنبه ی صوتی دارد

2 -دیداری که با کمک تصاویر اطلاعات به خاطر سپرده می شود 

3 -معنایی که به کمک ارتباط با معانی نزدیک به اطالعات قبلی، اطالعات به خاطر سپرده می شود.

7 -بر اساس زمان ذخیره سازی، خاطرات چگونه درجه بندی می شوند؟

خاطرات قدیمی و اولیه – خاطرات روزمره(حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی بلند مدت)

8 -بازیابی حافظه چیست و چه عواملی در آن دخالت دارد؟

فراخواندن اطالعات از حافظه بازیابی است و هر چه تمرین و تکرار و معنادهی به آن بیشتر باشد بازیابی بهتر است(پدیده ی نوک زبانی نشان دهنده ی ضعف بازیابی حافظه است.)

9 -انواع حافظه ی حسی، کوتاه مدت(کاری) و حافظه ی بلند مدت را مقایسه کنید.

حافظه ی حسی: مربوط به کلیه ی تحریکات حسی است و ظرفیت نامحدودی دارد و سریعا بازیابی می شود

 حافظه ی کوتاه مدت(کاری): توجه نسبت به حافظه ی حسی است و ظرفیت آن بین 5 تا 9 مفهوم است

 حافظه ی بلند مدت: حافظه ای است که به اطالعات معنا داده و بین این معانی ارتباط به وجود آورده بنابراین ظرفیت آن نامحدود است و تا آخر عمر ادامه دارد.)به تعداد 5 تا 9 مفهوم  یا لغت به یاد مانده فراخنای ارقام می گویند.)

10-حافظه ی کاری چه کارکرد هایی دارد؟

1 -برای کارهای روزمره و جاری ذهن مؤثر است

2 -برای شکل گیری حافظه ی بلند مدت کاربرد دارد.

همچنین ببینید: پاورپوینت انسان و محیط زیست یازدهم

11-حافظه با توجه به نوع اطالعات به چند دسته تقسیم می شود؟

1 -حافظه ی رویدادی)بر اساس حادثه ای که در گذشته اتفاق افتاده اطالعات به خاطر آورده می شود)

2 -حافظه ی معنایی به کمک یک معنی معانی دیگر به خاطر آورده می شود مثال با دیدن کلمه حسین یاد واقعه ی عاشورا می افتیم یا بادیدن کلمه ی شیراز یاد حافظ و سعدی می افتیم یا بادیدن کلمه ی سایپا یاد ماشین پراید می افتیم.

12-چه عواملی در ایجاد فراموشی مؤثر است؟

1 -خطاهای حذف کردن یا اضافه کردن

2 -گذشت زمان

3 -تداخل اطلاعات

 4 -تأثیر عوامل عاطفی

5 -رمزگردانی نادرست.

13-منظور از حافظه ی کاذب چیست؟

وقتی حافظه به غلط رویدادی که اتفاق نیفتاده را ارائه کند.

14-فراموشی را تعریف کنید.

ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطالعات که قبال در حافظه وجود داشته.

15-گذشت زمان در فراموشی چه تاثیری دارد؟

بیشترین فراموشی در اولین ساعات یادگیری صورت می گیرد وبه تدریج از شدت فراموشی کاسته می شود.

16-بهترین شیوه ی اثر گذشت زمان بر حافظه چیست؟

مرور اطلاعات در زمان مناسب.

17-تداخل اطالعات در فراموشی و یادگیری چه تأثیری دارد؟

استراحت بین مطالعات می تواند به تثبیت یادگیری کمک کند ولی مطالعه ی مطالب شبیه به هم و پشت سر هم فراموشی می آورد.

18-عوامل عاطفی در بازشناسی اطالعات یا فراموشی چه تأثیراتی دارد؟

هر چه مطالب خوانده شده را بیشتردوست داشته باشیم، کم تر فراموش می کنیم.

همچنیین ببینید: پاورپوینت جغرافیا یازدهم

19-منظور از رمزگردانی نادرست چیست؟

هر گاه موقع رمزگردانی به نشانه ها توجه کافی نداشته باشیم)کم توجهی کنیم( رمزگردانی صورت نمی گیرد یا نادرست انجام می شود.

20-بازیابی با چه مشکالتی رو به رو است؟

اگر نشانه های معنایی یا نشانه های حسی وجود نداشته باشد بازیابی به مشکل بر می خورد.

21-برای بازیابی اطلاعات حافظه کدام نشانه ها کارآمدتر اند؟

نشانه های معنایی که درونی هستند.

22-برای این که حافظه ی بهتری داشته باشیم چگونه باید مطالعه کنیم؟

1 -مطلبی که می خوانیم برای ما مهم باشد

2- هنگام مطالعه به فعالیت دیگر نپردازیم
 3 -تکرار و مرور منظم

4 -بین مطالعه فاصله باشد

5 -مطالب شبیه به هم باهم خوانده نشود تا اثر تداخل کاهش یابد

 6 -به صورت منظم و طبقه بندی شده مطالعه شود

7 -از رمزگردانی معنادار استفاده شود

 8 -هنگام مطالعه از حواس دیگر هم استفاده شود

9 -استفاده از روش پس خبا)پیش خوانی همراه با سؤال کردن، خواندن، به خود پس دادن، آزمون

10–هنگام مطالعه از سایر اندام استفاده شود

11 -فهم مثال و ارتباط دادن مثال ها با یکدیگر)بسط معنایی)

 12 -مطالب مورد مطالعه از نظر ظاهری و معنایی متمایز شود

13 -مطلب خوانده شده خودمانی شود.

تهیه کننده سوالات متن فصل چهارم روان شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن روان شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. فرشته

    عالی _جامع _ کامل👌🏻

  2. Ghazaal

    جالب بود