معنی حکایت نام خوشبو فارسی هشتم + معنی کلمات

در این نوشته با معنی حکایت نام خوشبو فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی حکایت نام خوشبو فارسی هشتم

  • نوع نثر: ساده و  روان
  • برگرفته از کتاب: رسالۀ قشیریه
  • نام نویسنده: ابوالقاسم قشیری

یکی از عارفان روزی در راه، کاغذی دید که نام مبارک پروردگار (بسم الله) برآن نوشته شده بود و مردم پای بر آن می نهادند و می گذشتند.

روزی یکی از خداشناسان در راهی کاغذی دید که نام بابرکت خداوند بر روی آن نوشته شده بود و مردم بر روی آن پا می گذاشتند و عبور می کردند.

واژهمعنی واژه
عارفانجمع عارف، خداشناسان
مبارکبا برکت
معنی حکایت نام خوشبو فارسی هشتم

ایستاد و کاغذ را برگرفت و آن کاغذ را معطّر گرداند و اندر شکاف دیوار نهاد تا از آسیب پای رهگذران در امان باشد.

ایستاد و کاغذ را بلند کرد و آن را خوش بو کرد و در شکاف دیواری گذاشت تا رهگذران بر روی آن پا نگذارند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
برگرفتبلند کردمعطّرخوش بو
اندردر
معنی حکایت نام خوشبو فارسی هشتم

مدت ها گذشت. شبی به خواب دید که ندایی به او می گوید: «ای دوست نام من خوش بو کردی و مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی .ما نیز نام تو معطر گردانیم، در دنیا و آخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت.»

مدت ها گذشت. شبی در خواب دید که صدایی به او می گوید: ای دوست من! بخاطر اینکه به من احترام گذاشتی و نام من را خوش بو کردی من هم نام تو را خوش بو می کنم و تو را در دنیا و آخرت بزرگ و عزیز خواهم کرد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
نداصداحرمت نهادناحترام گذاشتن
معنی حکایت نام خوشبو فارسی هشتم

تاکید حکایت بر احترام به نام های پروردگار بزرگ است.

رساله قشیریه:

رساله قشیریه یا الرساله القشیریه مجموعه نامه ها و پیام هایی است به زبان عربی که زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری آن را به صوفیان و شاگردان خود می فرستاده. شروع تهیه آن در سال ۴۳۷ هجری و پایان آن به سال ۴۳۸ بوده و علت نوشتن و ارسال آنها را ظهور فساد در طریقت و انحراف صوفی-نمایان ذکر نموده است.

کتاب شامل دو فصل و پنجاه و چهار باب است. فصل اول به بیان عقاید صوفیان و فصل دوم خلاصه ای از فصل اول است. پس از این دو فصل، بابی در شرح احوال مشایخ صوفیه و باب دیگر شرح اصطلاحات و تعبیرات آنان است. ابواب دیگر ذکر حالات و مقامات و آداب و اخلاق مشایخ را بیان می کند.

علاوه بر اینکه خواندن رساله در میان صوفیان رواج داشته، مطالب و ابواب آن در معاصران قشیری و متاخران وی تأثیر عمیق داشته است. علی بن عثمان مرى از هم عصران وی در نوشتن کشف المحجوب از مطالب رساله سود برده است. همچنین ردپای مطالب رساله در تذکره الاولیاء شیخ عطار و آثار مولانا جلال الدین مشهود است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه