معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم


haladars بهمن 8, 1400 دقیقه مطالعه
معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم

در این نوشته با معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم

١- تنیده یاد تو در تار و پودم ، میهن ای میهن !                    بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن!

 قلمرو زبانی: تنیده : با فته / تکرار : میهن / لبریز : پر ,مملو

قلمروادبی : استعاره و تشخیص : ای میهن / تناسب: تار و پود / تکرار:میهن یاد تو : استعاره ازنخ / وجود :استعاره از ظرف که لبریز می شود/ تارو پود : مجاز از همه وجود / تنیده یاد تو در تار و پودم: استعارة مكنيه. شاعر وجودش را چون فرشی می داند که تاروپود دارد. تضاد : تارو پود

قلمرو فکری : ای میهن، نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست.

۲-تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی        فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن !

قلمرو زبانی: فدای نام تو: دو ترکیب اضافی : فدای نام و نام تو بیت پنج جمله دارد. (جمله ها: تو از نابودی بودم کردی، با مهر پروردی، بود و نبودم فدای نام تو (شود)، میهن، ای میهن) / تو بودم کردی : چهارجزیی با مفعول و مسند( تو: نهاد/بود: مسند ام: مفعول اکردی: فعل)

قلمروادبی : تضاد: بود و نبود / مجاز : بود و نبود مجاز از «همه وجود » / : تکرار : میهن ای میهن ! استعاره و تشخیص : ای میهن

قلمرو فکری : ای میهن، تو، زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم (همه آنچه دارم) فدای توباشد.

۳-به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم                         به هر حالت که بودم با تو بودم میهن ای میهن ؟

قلمرو زبانی: به : در قلمروادبی : مجلس و زندان؛ شادی ، ماتم : تضاد / به هر مجلس و زندان: مجاز از همه حال

۴- اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار              به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن !

 قلمرو زبانی: روی سجودم : در ترکیب اضافی : روی سجود ؛ سجود من / اگر هشیار( هستم): حذف به قرینه لفظی

قلمروادبی : واج آرایی «ب» و«۵» / تضاد : مست ، هوشیارا به سوی تو بود روی سجودم : کنایه از احترام وارزش قایل شدن/ تکرار: میهن ای میهن اسوی و روی اجناس

قلمرو فکری : اگر مستم یا هشیارهستم یا خواب یا بیداردرهر حالت به تو احترام می گذارم ای میهن

۵-به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید                من این زیبا زمین را آزمودم میهن ای میهن !

قلمرو زبانی: زیبا زمین ترکیب وصفی مقلوب | گل رویت(ت) مضاف اليه مضاف اليه

قلمروادبی: تشبيه: دشت به دل / تشبیه: گل رویت (روبه گل) / استعاره: زیبا زمین استعاره از دل آتکرار: میهن ای میهن

قلمرو فکری : من این زمین زیبای قلبم را آزموده ام, دردشت قلبم جز گل روی تو, گیاه دیگری نمی روید پیام: نهایت عشق به وطن

دیوان اشعار ، ابوالقاسم لاهوتی

درک و دریافت :

۱- یک بار دیگر، شعر را با تأمل بر مکث ها و درنگ ها بخوانید .

٢- وجه اشتراک این شعر را از نظر محتوا با فصل های ادبیات پایداری و ادبیات حماسی بنویسید .

نهایت احترام به میهن و ملی گرایی و ارزشمندی سرزمین درس چهاردهم

تهیه کننده معنی شعر ای میهن فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه