در این نوشته با معنی شعر سرای امید فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی شعر سرای امید فارسی پنجم

  • قالب شعر: ترانه و سرود
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج (سایه)
  • آثار: نخستین نغمه ها، سیاه مشق، شبگیر

ایران، ای سرایِ امید/ بر بامت، سپیده دمید

[ای] ایران، ای سرزمینِ امیدواری! بر بام تو، صبح آزادی، طلوع کرد.

آرایه ادبی:

ایران به سرا، تشبیه شده است.

ایران  ←  جان بخشی

نکته دستوری:

این بیت از سه جمله، تشکیل شده است.

ایران و سرای امید، منادا هستند.

نکته مفهومی:

منظور از «سپیده»، آزادی و رهایی است.

بنگر کَزین رَهِ پُر خون /خورشیدی خُجسته رسید

نگاه کن که به دنبال این همه خونریزی و شهیدانِ بسیار، خورشید مبارک آزادی و پیروزی، طلوع کرد.

نکته مفهومی:

منظور از «خورشید»، پیروزی و آزادی است.

اگرچه دل ها پُر خون است/شکوهِ شادی، افزون است

اگر چه دل های ما پُر از غم و رنج است، امّا بزرگی شادی، بیشتر از غم های ماست. (ما شاد و خوشحالیم.)

آرایه ادبی:

پر خون است:کنایه از پُر از درد و رنج است.

سپیده ی ما، گلگون است /که دستِ دشمن، در خون است

آسمان ایران، به هنگام طلوع سپیده دم، سُرخ است، زیرا دشمن، دستش را به خون مردم، آلوده کرد و سرخیِ خون این مردم مظلوم، تمام آسمان را فرا گرفت.

 نکته مفهومی:

سرخی خون شهیدان، سپیده دمان را قرمز رنگ کرده است.

آرایه ادبی:

دست در خون بودن  ←  کنایه از کُشتن، به شهادت رساندن

ای ایران، غَمَت مَرسان /جاویدان، شکوهِ تو باد

ای ایران، امیدوارم هرگز، گرفتار غم و اندوه نشوی و عظمت و بزرگی تو همیشگی باد!

راهِ ما راهِ حق، راهِ بهروزی است/ اتّحاد، اتّحاد، رمزِ پیروزی است

راهِ زندگی ما، راهِ حقیقت و خوشبختی است و تنها رمز رسیدن به پیروزی در این راه، اتّحاد و یکپارچگی است.

نکته مفهومی:

منظور از «راه»، آزادی و رهایی از ظلم و ستم است.

صلح و آزادی/جاودانه در همه جهان، خوش باد

آرزو می کنم که صلح و آزادی در همه ی دنیا، همیشگی و به خوشی برقرار باشد.

یادگار خون عاشقان، ای بهار/ای بهارِ تازه جاودان در این چمن، شکفته باد

ای بهار پیروزی که یادگار خونِ شهیدان عاشق وطن هستی، همیشه در این سرزمین (ایران) شکفته و جاودان و برقرار باش.

محتوای شعر:

این شعر، از سروده های هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) است. این شعر اشاره به رهایی سرزمین ایران از دست ظلم و ستم است. در پایان، شاعر آرزو می کند که ایران همواره جاودان و یکپارچه بماند.

هوشنگ ابتهاج:

معروف به (ه.ا. سایه) از شاعران معاصر است. در زمینه ی قالب نیمایی هم شعر گفت. آثار او عبارت اند از:

نخستین نغمه ها، سیاه مشق، شبگیر و … .

برچسب شده در: