معنی شعر میلاد گل فارسی نهم + معنی کلمات و آرایه های ادبی

در این نوشته با معنی شعر میلاد گل فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

  • قالب شعر: غزل
  • شاعر: امام خمینی (ره)
  • آثار: دیوان شعر، لقاء الله، سِرّ الصلاه

میلاد گل و بهار جان آمد / برخیز که عید می کشان آمد

تولد حضرت مهدی (عج) که مانند بهار جان بخش است، از راه رسید. از جای خود بلند شو زیرا عید عارفان و عاشقان است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
میلادتولدمی کِشانانسان های مشتاق
معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

آرایه ادبی:

گل، بهار    مراعات نظیر

گل و بهار جان    منظور امام زمان  )عج)

خاموش مباش زیر این خرقه / بر جانِ جهان ، دوباره جان آمد

در این دنیا آرام در گوش های منشین. برخیز زیرا جهان از نو، زنده شده است.

واژهمعنی واژه
خرقهلباس درویشان (منظور: دنیا)
معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

مفهوم بیت:

جهان با آمدن امام زمان، جان تازه ای گرفته است.

آرایه ادبی:

جان، جهان  جناس

گلزار ز عیش، لاله باران شد / سلطان زمین و آسمان آمد

گلستان پر از گل های لاله شده است زیرا پادشاه آسمان و زمین از راه رسیده است.

آرایه ادبی:

گلزار، عیش، لاله    مراعات نظیر

زمین، آسمان    متضاد

سلطان    امام زمان )عج)

آمادۀ امر و نهی و فرمان باش   / هشدار که منجی جهان آمد

آماده باش که مطابق فرمان او باشی و هوشیار باش که نجات بخش تمام هستی از راه رسید.

واژهمعنی واژه
هشدارآماده باش
معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

آرایه ادبی:

امر، نهی   متضاد

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

1 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه