معنی شعر نیایش فارسی نهم + آرایه های ادبی

در این نوشته با معنی شعر نیایش فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی شعر نیایش فارسی نهم

  • اثر: بوستان
  • شاعر: سعدی
  • قالب شعری: مثنوی

بیا تا برآریم دستی ز دل  /که نتوان برآورد فردا ز گل

بیا تا تمام و جود خداوند را پرستش کنیم؛ زیرا بعد از مرگ فرصت چنین کاری را نداریم.

آرایه ادبی:

دل  ←   مجاز از وجود

دل به دست آوردن  ←   کنایه از مهربانی کردن

فردا  ←   مجاز از روز قیامت

گل  ←   مجاز از قبر

دل و گل  ←   جناس ناهمسان اختلافی

کریما، به رزق تو پرورده‌ایم/ به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم

ای پروردگار بخشنده با روزی توپرورش یافته ایم، و به لطف و بخشش تو عادت کرده ایم

آرایه ادبی:

کریما  ←   پروردگارا (منادا است)

انعام، رزق و لطف  ←   مراعات نظیر

به و تو  ←   تکرار

چو ما را به دنیا تو کردی عزیز /به عقبی همین چشم داریم نیز

تو ما را در دنیا عزیز و گرامی داشتی، و در جهان آخرت نیز همین چشم را داشته باش

آرایه ادبی:

چشم داشتن  ←   کنایه از امید داشتن

دنیا، عقبی  ←   تضاد و مراعات نظیر

ما، را  ←   جناس ناهمسان اختلافی

به لطفم بخوان و مران از درم/ندارد به جز آستانت سرم

خدایا مرا با لطف و مهربانی خودبپذیر، و از درگاهت دور نکن زیرا من غیر از درگاه تو درگاه دیگری ندارم

آرایه ادبی:

در  ←   مجاز نزد، پیشگاه

سر  ←   مجاز از پیشانی

درم، سرم  ←   جناس ناهمسان اختلافی

چراغ یقینم فرا راه دار  /  ز بد کردنم دست، کوتاه دار

خدایا نور بصیرت وایمان را در برابرم قرارده، مرا از انجام کارهای ناشایست دور کن

آرایه ادبی:

چراغ یقین  ←   اضافه تشبیهی

فرا راه دار  ←   کنایه از روشن کردن

دست کوتاه دار  ←   کنایه از بریدن

دست  ←   مجاز از وجود

دار  ←   ردیف و تکرار

خدایا به ذلت مران از درم  /  که صورت نبندد دری دیگرم

خدایا مرا با خواری و پستی از درگاهت دور نکن زیرا هیچ در گاهی جز درگاه تو برای من قابل تصور نیست

آرایه ادبی:

در  ←   مجاز از درگاه

دری دیگر  ←   مجاز از درگاهی دیگر

صورت نبندد دری دیگر  ←   کنایه از نپذیرفتن

در  ←   تکرار

دیگر آرایه های ادبی متن:

توفیق و شکست  ←  تضاد

روزی کن، عطا کن  ←  کنایه از ببخشای

زیستن و مردن  ←  تضاد

روشنایی  ←  کنایه از هدایت، راهنما

خفتگان  ←  کنایه از انسان های غافل و بی خبر

خفتگان و بیداران  ←  تضاد

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها