در این نوشته با معنی متن درس 1 عربی هفتم همراه شما هستیم.

معنی متن درس اول عربی هفتم

1. الْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.

دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است

2. حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

پرسش درست (درست پرسش کرد) نیمی از دانش است

3. مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ.

هم نشینی با دانشمندان عبادت است

۴. طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.

خواستن بدست اوردن دانش واجب دینی است

۵. آفَهُ الْعِلْمِ النِّسْیانُ.

آفت (بلا) دانش فراموشی آن است

برچسب شده در: