در این نوشته با معنی و ترجمه صفحه 37 و 38 عربی هشتم همراه شما هستیم.

معنی و ترجمه صفحه 37 و 38 عربی هشتم

مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ

شغل تو در آینده

دَخَلَ الْمُدَرِّسُ فی الصَّفِّ وَ قالَ: « دَرسُ الْیَومِ حَولَ مِهْنَهِ الْمُستَقبَلِ. فَسَأَلَ أَیَّ مِهنَهٍ تُحِبُّ؟»

معلّم وارد کلاس شد و گفت: درس امروز پیرامون شغل آینده است. پس پرسید: کدام شغل را دوست دارید؟

صادقٌ: أنَا أُحِبُّ الزِّراعَهَ. لِاَنَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبِلادِ. سَوفَ أَصیرُ مُهَندِساً زِراعیّاً.

صادق: من کشاورزی را دوست دارم. چرا که آن کار مهمی برای پیشرفت کشورها است. مهندس کشاورزی خواهم شد.

ناصِرٌ: أنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُبِ؛ لِاَنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ و قالَ رَسولُ اللّهِ (ص) عَنْها: «اَلْکُتُبُ بَساتینُ العُلَماءِ»

ناصر: من کتاب فروشی را دوست دارم. چرا که کتاب ها گنج هستند و پیامبر اکرم (ص) درباره آن فرموده اند: «کتاب ها باغ های دانشمندان هستند.»

قاسِمٌ: سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.

قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همرا جدیدی خواهم ساخت.

منصورٌ: أنَا أُحِبُّ الرّیاضَهَ. أنَا لاعِبٌ مُمتازٌ فی کُرَهِ الْقَدَمِ.

منصور: من ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی در فوتبال هستم.

أمینٌ: أنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. سَوفَ أَصیرُ طَبیباً لِخِدمَهِ النّاسِ.

امین: من چشم پزشکی را دوس دارم. برای خدمت به مردم دکتر خواهم شد.

الطُّلّبُ ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّسِ وَ الْخَبّازِ وَ الشُّرْطیِّ وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّادِ وَ غَیْرِهِمْ.

دانش آموزان صاحب شغل هایی مانند معلّم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و … را نام بردند.

الْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخابِ الشُّغلِ؟

معلم: هدفتان از انتخاب شغل چیست؟

عارفٌ: خِدمَهُ النّاسِ. لِاَنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَهٍ إلَی الْآخَرینَ .

عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگری نیاز دارد.

الْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟

معلّم: کدام شغل مهم است؟

حامِدٌ : کلُّ مِهنَهٍ مُهِمَّهٌ وَ الْبلِاد بِحاجَهٍ إلَی کُلِّ الْمِهَنِ .

حامد: همه شغل ها مهم هستند و کشورها به همه شغل ها نیاز دارند.

الْمُدَرِّسُ: عَلَینا بِاحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.

معلّم: باید به همه شغل ها احترام بگذاریم.

قالَ رَسولُ اللّهِ (ص) : «خَیْرُ النّاسِ أنفَعُهُم لِلنّاسِ».

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است.»

برچسب شده در: