معنی کلمات درس آرزو فارسی نهم + معنی بند های مهم

در این نوشته با معنی کلمات درس آرزو فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس آرزو فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
عشق بورزیدوست داشته باشینادوستدوست بد
غرّهمغرور، فربفتهیک دلصمیمی
دستِ کمحداقلبه حقدرست
بیفشانیبکاری
معنی کلمات درس آرزو فارسی نهم

معنی بند های مهم درس آرزو فارسی نهم

  • شاعر:  ویکتور هوگو
  • آثار: بینوایان، کلیسای نتردام پاریس، کارگران دریا

آرزو می کنم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم و نه زیاد درست به اندازه، تا گاهی باور هایت را مورد پرسش قرار دهند که دست کم یکی از آن ها اعتراضش به حق باشد، تا زیاده به خودت غرّه نشوی.

برای تو آرزو می کنم به اندازۀ کافی دشمن داشته باشی نه کم و نه زیاد برای این که گاهی از اعتقادات و باورهایت از تو سوال بپرسد و اعتراض کند تا حداقل یکی از آن ها درست باشد و تو به خودت زیاد مغرور نشوی.

آرزو می کنم دانه ای هم بر خاک بیفشانی هرچند خُرد بوده باشد و با روییدنش همراه شوی تا دریابی چه قدر زندگی در یک درخت جریان دارد.

برای تو آرزو می کنم که دانه ای کوچک را در خاک بکاری و شاهد بزرگ شدنش باشی و بفهمی در یک درخت، خداوند چه شوری از زندگی را نهاده است.

آری پول ارباب بدی است، اما خدمتگزار خوبی است.

اگر پول انسان را کنترل کند و زیاده خواهی کند، مناسب نیست پول باید در خدمت انسان باشد و درست از آن استفاده کند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه