معنی کلمات درس پیام آور رحمت فارسی نهم

در این نوشته با معنی کلمات درس پیام آور رحمت فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس پیام آور رحمت فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
سعادتخوشبختیطنینآواز
آبشخورسرچشمهسیماچهره
غنیمتقدر دانستنتعالیبلند مرتبه
رنجورناراحتدفعدور
امیرفرماندهرعایاجمع رعیت، مردم
حقیرکوچکتوبرهکیسه بزرگ
وجه              دلیلتکبرخود خواهی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه