معنی گنج حکمت آفتاب جمال حق فارسی دوازدهم

در این نوشته با معنی گنج حکمت آفتاب جمال حق فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

معنی گنج حکمت آفتاب جمال حق فارسی دوازدهم

* پادشاهی به درویشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به ……

قلمرو زبانی: مرا آن لحظه یاد کن : « را » حرف اضافه است . به معنی « از »/ تجلی : آشکار شدن ، جلوه کردن. نمودار شدن | قرب: نزدیکی ، متضاد « بعد»/ حضرت : پیشگاه الهی / تاب: درخشش ، نورا بر من زند: بتابد / مرا از خود یاد نیاید: از خود یادم نمی آید. «م» مضاف الیه است/ مستغرق : آنکه سخت سرگرم امری و مساله ای است . در اصطلاح عرفانی ، اینکه عارف خویشتن خویش را فراموش نماید و محو جمال معشوق گردد و به هر چه نگرد او را بیند و در حقیقت به مقام فنا دست یابد.

قلمرو ادبی: تشیبه : آفتاب جمال « زیبایی همانند آفتابی است که می درخشد» / کنایه : دامن کسی را گرفتن کنایه  از متوسل شدن

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.