معنی گنج حکمت درس اول فارسی دوازدهم-گمان

در این نوشته با معنی گنج حکمت درس اول فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

معنی گنج حکمت درس اول فارسی دوازدهم

گویند که بطی در آب روشنایی می دید. پنداشت که ماهی است. قصدی می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

کلیله و دمنه، ترجمه نصرالله منشی

قلمرو زبانی : بط : مرغابی پنداشت : تصور می کرد | قصدی می کرد : تلاش می کرد/ آزمودن : امتحان کردن حاصلی ندید: نتیجه ای نگرفت / فرو گذاشتن : رها کردن ، صرف نظر کردن ابدیدی: می دید گمان بردی : فکر می کرد، خیال می کرد/ قصدی نپیوستی: اقدام نمی کرد/ ثمرت : نتیجه

قلمرو ادبی : جناس : گمان .همان 

قلمرو فکری: تجربه ناقص یا نتیجه نادرست گرفتن از تجربه های روزگار مایه شکست و ناکامی است. هر تجربه ای مفید نیست.

مفهوم : پیروی کردن از تجربه نادرست و نکوهش آن، پرهیز از قیاس نابجا

تهیه کننده معنی گنج حکمت درس اول فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه