در این نوشته با معنی گنج حکمت درس سوم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

معنی گنج حکمت درس سوم فارسی دوازدهم

*در لحظات اول عملیات که خطوط دشمن شکسته شد …..

قلمرو زبانی : کله قندی : ارتفاعات کله قندی در شمال دشت استان ایلام قرار دارد که در عملیات والفجر 3، آزاد گردید. خاکریز:به خاک های انباشته شده ای که به صورت طولی در روی سطح زمین قرار گرفته باشند، خاکریز می گویند خاکریز دوجداره :ترکیب وصفی، به دو ردیف خاکریز که به موازات یکدیگر و در یک امتداد قرار گرفته باشندخاکریز دوجداره می گویند / شهید: شاخص

قلمرو ادبی : خطوط دشمن شکسته شد:کنایه از شکست دشمن

عملیات احداث خاکریز شروع …..

قلمرو زبانی : در راس آنها : مهم تر از بقیه قلمرو ادبی : زیر آتش گرفتن کنایه از : کشتار و نابود کردن

روایت سنگرسازان ۲، عیسی سلمانی لطف آبادی 

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید